تور دبی از شیراز


دوتخته

11,960,000 تومان

یک تخته

14,460,000 تومان

کودک با تخت

11,960,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

11,960,000 تومان

یک تخته

14,460,000 تومان

کودک با تخت

11,960,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,210,000 تومان

یک تخته

14,970,000 تومان

کودک با تخت

11,710,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

12,210,000 تومان

یک تخته

14,970,000 تومان

کودک با تخت

11,710,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,340,000 تومان

یک تخته

15,220,000 تومان

کودک با تخت

12,960,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

12,340,000 تومان

یک تخته

15,220,000 تومان

کودک با تخت

12,960,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,790,000 تومان

یک تخته

16,090,000 تومان

کودک با تخت

12,210,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

12,790,000 تومان

یک تخته

16,090,000 تومان

کودک با تخت

12,210,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,040,000 تومان

یک تخته

16,590,000 تومان

کودک با تخت

12,710,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

13,040,000 تومان

یک تخته

16,590,000 تومان

کودک با تخت

12,710,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,590,000 تومان

یک تخته

17,700,000 تومان

کودک با تخت

12,960,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

13,590,000 تومان

یک تخته

17,700,000 تومان

کودک با تخت

12,960,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,590,000 تومان

یک تخته

17,720,000 تومان

کودک با تخت

12,590,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

13,590,000 تومان

یک تخته

17,720,000 تومان

کودک با تخت

12,590,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,460,000 تومان

یک تخته

17,470,000 تومان

کودک با تخت

11,960,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

14,460,000 تومان

یک تخته

17,470,000 تومان

کودک با تخت

11,960,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,890,000 تومان

یک تخته

20,330,000 تومان

کودک با تخت

13,210,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

14,890,000 تومان

یک تخته

20,330,000 تومان

کودک با تخت

13,210,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

16,290,000 تومان

یک تخته

23,110,000 تومان

کودک با تخت

15,470,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

16,290,000 تومان

یک تخته

23,110,000 تومان

کودک با تخت

15,470,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

16,290,000 تومان

یک تخته

23,110,000 تومان

کودک با تخت

12,590,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

16,290,000 تومان

یک تخته

23,110,000 تومان

کودک با تخت

12,590,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

16,540,000 تومان

یک تخته

23,610,000 تومان

کودک با تخت

14,460,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

16,540,000 تومان

یک تخته

23,610,000 تومان

کودک با تخت

14,460,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

17,350,000 تومان

یک تخته

25,240,000 تومان

کودک با تخت

15,340,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

17,350,000 تومان

یک تخته

25,240,000 تومان

کودک با تخت

15,340,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: دبی - هر روز

  دبی
  تاریخ پرواز: هر روز
  ایران ایر تور
  هواپیمایی: ایران ایر تور
 • شیراز - 3 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور دبی از شیراز است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • گشت شهری
 • اقامت هتل با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.0 از 5 | از بین 15 امتیاز دهنده به تور دبی از شیراز

سوالات متداول