تور لوکس دبی


هتل hyatt regency dubai

هتل hyatt regency dubai


با صبحانه

دوتخته

21,820,000 تومان

یک تخته

22,330,000 تومان

کودک با تخت

30,860,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

دوتخته

21,820,000 تومان

یک تخته

22,330,000 تومان

کودک با تخت

30,860,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان
هتل voco dubai

هتل voco dubai


با صبحانه

دوتخته

26,740,000 تومان

یک تخته

27,240,000 تومان

کودک با تخت

40,680,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

دوتخته

26,740,000 تومان

یک تخته

27,240,000 تومان

کودک با تخت

40,680,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان
هتل sheraton grand dubai

هتل sheraton grand dubai


با صبحانه

دوتخته

27,620,000 تومان

یک تخته

28,130,000 تومان

کودک با تخت

42,450,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

دوتخته

27,620,000 تومان

یک تخته

28,130,000 تومان

کودک با تخت

42,450,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان
هتل hyde dubai

هتل hyde dubai


با صبحانه

دوتخته

28,630,000 تومان

یک تخته

29,130,000 تومان

کودک با تخت

44,460,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

دوتخته

28,630,000 تومان

یک تخته

29,130,000 تومان

کودک با تخت

44,460,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان
هتل grand hyatt dubai

هتل grand hyatt dubai


با صبحانه

دوتخته

29,680,000 تومان

یک تخته

30,180,000 تومان

کودک با تخت

46,560,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

دوتخته

29,680,000 تومان

یک تخته

30,180,000 تومان

کودک با تخت

46,560,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان
هتل 25hours one central dubai

هتل 25hours one central dubai


با صبحانه

دوتخته

30,600,000 تومان

یک تخته

31,110,000 تومان

کودک با تخت

48,410,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

دوتخته

30,600,000 تومان

یک تخته

31,110,000 تومان

کودک با تخت

48,410,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان
هتل fairmont dubai

هتل fairmont dubai


با صبحانه

دوتخته

31,150,000 تومان

یک تخته

31,650,000 تومان

کودک با تخت

49,500,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

دوتخته

31,150,000 تومان

یک تخته

31,650,000 تومان

کودک با تخت

49,500,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان
هتل sofitel jumeirah beach dubai

هتل sofitel jumeirah beach dubai


با صبحانه

دوتخته

33,710,000 تومان

یک تخته

34,220,000 تومان

کودک با تخت

54,630,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

دوتخته

33,710,000 تومان

یک تخته

34,220,000 تومان

کودک با تخت

54,630,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان
هتل th8 palm jumeirah dubai

هتل th8 palm jumeirah dubai


با صبحانه

دوتخته

35,890,000 تومان

یک تخته

36,400,000 تومان

کودک با تخت

59,000,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

دوتخته

35,890,000 تومان

یک تخته

36,400,000 تومان

کودک با تخت

59,000,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان
هتل rixos bab al bahr dubai

هتل rixos bab al bahr dubai


با صبحانه

دوتخته

36,560,000 تومان

یک تخته

37,070,000 تومان

کودک با تخت

60,340,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

دوتخته

36,560,000 تومان

یک تخته

37,070,000 تومان

کودک با تخت

60,340,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان
هتل jumeirah zabeel dubai

هتل jumeirah zabeel dubai


با صبحانه

دوتخته

39,130,000 تومان

یک تخته

39,630,000 تومان

کودک با تخت

65,460,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

دوتخته

39,130,000 تومان

یک تخته

39,630,000 تومان

کودک با تخت

65,460,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان
هتل kempinski mall of the emirates

هتل kempinski mall of the emirates


با صبحانه

دوتخته

40,180,000 تومان

یک تخته

40,680,000 تومان

کودک با تخت

67,560,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

دوتخته

40,180,000 تومان

یک تخته

40,680,000 تومان

کودک با تخت

67,560,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان
هتل conrad dubai

هتل conrad dubai


با صبحانه

دوتخته

42,360,000 تومان

یک تخته

42,870,000 تومان

کودک با تخت

71,930,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

دوتخته

42,360,000 تومان

یک تخته

42,870,000 تومان

کودک با تخت

71,930,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان
هتل shangri la dubai

هتل shangri la dubai


با صبحانه

دوتخته

44,250,000 تومان

یک تخته

44,760,000 تومان

کودک با تخت

75,710,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

دوتخته

44,250,000 تومان

یک تخته

44,760,000 تومان

کودک با تخت

75,710,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان
هتل w palm dubai

هتل w palm dubai


با صبحانه

دوتخته

47,110,000 تومان

یک تخته

47,610,000 تومان

کودک با تخت

81,420,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

دوتخته

47,110,000 تومان

یک تخته

47,610,000 تومان

کودک با تخت

81,420,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان
هتل address sky view dubai

هتل address sky view dubai


با صبحانه

دوتخته

51,350,000 تومان

یک تخته

51,860,000 تومان

کودک با تخت

89,910,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

دوتخته

51,350,000 تومان

یک تخته

51,860,000 تومان

کودک با تخت

89,910,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان
هتل habtoor palace dubai

هتل habtoor palace dubai


با صبحانه

دوتخته

57,100,000 تومان

یک تخته

57,690,000 تومان

کودک با تخت

59,580,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

دوتخته

57,100,000 تومان

یک تخته

57,690,000 تومان

کودک با تخت

59,580,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان
هتل atlantis dubai

هتل atlantis dubai


با صبحانه

دوتخته

59,920,000 تومان

یک تخته

60,420,000 تومان

کودک با تخت

107,040,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

دوتخته

59,920,000 تومان

یک تخته

60,420,000 تومان

کودک با تخت

107,040,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان
هتل armani dubai

هتل armani dubai


با صبحانه

دوتخته

67,350,000 تومان

یک تخته

67,860,000 تومان

کودک با تخت

121,910,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

دوتخته

67,350,000 تومان

یک تخته

67,860,000 تومان

کودک با تخت

121,910,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان
هتل burj al arab dubai

هتل burj al arab dubai


با صبحانه

دوتخته

124,800,000 تومان

یک تخته

125,400,000 تومان

کودک با تخت

236,990,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

دوتخته

124,800,000 تومان

یک تخته

125,400,000 تومان

کودک با تخت

236,990,000 تومان

کودک بدون تخت

11,600,000 تومان

تور های پیشنهادی

اطلاعات تور لوکس دبی

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  ایران ایر تور
  هواپیمایی: ایران ایر تور
 • دبی - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • اسکن عکس پاسپورت 
 • کارت ملی
 • عکس 4*3

خدمات آژانس

 • پرواز رفت و برگشت 
 • ویزای امارات
 • بیمه مسافرتی
 • اقامت در هتل با صبحانه 
 • لیدر فارسی زبان

سایر توضیحات

امتیاز 3.9 از 5 | از بین 31 امتیاز دهنده به تور لوکس دبی

سوالات متداول