تور دبی از مشهد


دوتخته

9,460,000 تومان

یک تخته

11,960,000 تومان

کودک با تخت

9,460,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

9,460,000 تومان

یک تخته

11,960,000 تومان

کودک با تخت

9,460,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,710,000 تومان

یک تخته

12,470,000 تومان

کودک با تخت

9,210,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

9,710,000 تومان

یک تخته

12,470,000 تومان

کودک با تخت

9,210,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,840,000 تومان

یک تخته

12,720,000 تومان

کودک با تخت

10,460,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

9,840,000 تومان

یک تخته

12,720,000 تومان

کودک با تخت

10,460,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,090,000 تومان

یک تخته

13,220,000 تومان

کودک با تخت

10,460,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

10,090,000 تومان

یک تخته

13,220,000 تومان

کودک با تخت

10,460,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,290,000 تومان

یک تخته

13,590,000 تومان

کودک با تخت

9,710,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

10,290,000 تومان

یک تخته

13,590,000 تومان

کودک با تخت

9,710,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,540,000 تومان

یک تخته

14,090,000 تومان

کودک با تخت

10,210,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

10,540,000 تومان

یک تخته

14,090,000 تومان

کودک با تخت

10,210,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,090,000 تومان

یک تخته

15,200,000 تومان

کودک با تخت

10,460,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

11,090,000 تومان

یک تخته

15,200,000 تومان

کودک با تخت

10,460,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,090,000 تومان

یک تخته

15,220,000 تومان

کودک با تخت

10,090,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

11,090,000 تومان

یک تخته

15,220,000 تومان

کودک با تخت

10,090,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,390,000 تومان

یک تخته

17,830,000 تومان

کودک با تخت

10,710,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

12,390,000 تومان

یک تخته

17,830,000 تومان

کودک با تخت

10,710,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,790,000 تومان

یک تخته

20,610,000 تومان

کودک با تخت

12,970,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

13,790,000 تومان

یک تخته

20,610,000 تومان

کودک با تخت

12,970,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,790,000 تومان

یک تخته

20,610,000 تومان

کودک با تخت

10,090,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

13,790,000 تومان

یک تخته

20,610,000 تومان

کودک با تخت

10,090,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,040,000 تومان

یک تخته

21,110,000 تومان

کودک با تخت

11,960,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

14,040,000 تومان

یک تخته

21,110,000 تومان

کودک با تخت

11,960,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,850,000 تومان

یک تخته

22,740,000 تومان

کودک با تخت

12,840,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان

دوتخته

14,850,000 تومان

یک تخته

22,740,000 تومان

کودک با تخت

12,840,000 تومان

کودک بدون تخت

6,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: دبی - هر روز

  دبی
  تاریخ پرواز: هر روز
  ایران ایر تور
  هواپیمایی: ایران ایر تور
 • مشهد - 3 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور دبی از مشهد است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • گشت شهری
 • اقامت هتل با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.6 از 5 | از بین 11 امتیاز دهنده به تور دبی از مشهد

سوالات متداول