آفر تور کیش


2 شب

1,250,000 تومان

3 شب

1,280,000 تومان

4 شب

1,400,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,250,000 تومان

3 شب

1,280,000 تومان

4 شب

1,400,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

1,330,000 تومان

3 شب

1,380,000 تومان

4 شب

1,500,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,330,000 تومان

3 شب

1,380,000 تومان

4 شب

1,500,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

1,340,000 تومان

3 شب

1,400,000 تومان

4 شب

1,480,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,340,000 تومان

3 شب

1,400,000 تومان

4 شب

1,480,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

1,400,000 تومان

3 شب

1,500,000 تومان

4 شب

1,620,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,400,000 تومان

3 شب

1,500,000 تومان

4 شب

1,620,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

1,410,000 تومان

3 شب

1,520,000 تومان

4 شب

1,670,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,410,000 تومان

3 شب

1,520,000 تومان

4 شب

1,670,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

1,420,000 تومان

3 شب

1,590,000 تومان

4 شب

1,670,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,420,000 تومان

3 شب

1,590,000 تومان

4 شب

1,670,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

1,420,000 تومان

3 شب

1,500,000 تومان

4 شب

1,620,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,420,000 تومان

3 شب

1,500,000 تومان

4 شب

1,620,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

1,490,000 تومان

3 شب

1,570,000 تومان

4 شب

1,710,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,490,000 تومان

3 شب

1,570,000 تومان

4 شب

1,710,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

1,500,000 تومان

3 شب

1,640,000 تومان

4 شب

1,830,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,500,000 تومان

3 شب

1,640,000 تومان

4 شب

1,830,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

1,560,000 تومان

3 شب

1,780,000 تومان

4 شب

2,040,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,560,000 تومان

3 شب

1,780,000 تومان

4 شب

2,040,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

1,630,000 تومان

3 شب

1,870,000 تومان

4 شب

2,190,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,630,000 تومان

3 شب

1,870,000 تومان

4 شب

2,190,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

1,750,000 تومان

3 شب

2,000,000 تومان

4 شب

2,350,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,750,000 تومان

3 شب

2,000,000 تومان

4 شب

2,350,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

1,810,000 تومان

3 شب

2,120,000 تومان

4 شب

2,430,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,810,000 تومان

3 شب

2,120,000 تومان

4 شب

2,430,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

1,880,000 تومان

3 شب

2,200,000 تومان

4 شب

2,630,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,880,000 تومان

3 شب

2,200,000 تومان

4 شب

2,630,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

1,950,000 تومان

3 شب

2,300,000 تومان

4 شب

2,370,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,950,000 تومان

3 شب

2,300,000 تومان

4 شب

2,370,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,010,000 تومان

3 شب

2,410,000 تومان

4 شب

2,820,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,010,000 تومان

3 شب

2,410,000 تومان

4 شب

2,820,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,030,000 تومان

3 شب

2,405,000 تومان

4 شب

2,790,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,030,000 تومان

3 شب

2,405,000 تومان

4 شب

2,790,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,280,000 تومان

3 شب

2,910,000 تومان

4 شب

3,520,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,280,000 تومان

3 شب

2,910,000 تومان

4 شب

3,520,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,830,000 تومان

3 شب

3,690,000 تومان

4 شب

4,570,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,830,000 تومان

3 شب

3,690,000 تومان

4 شب

4,570,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,980,000 تومان

3 شب

4,130,000 تومان

4 شب

5,090,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,980,000 تومان

3 شب

4,130,000 تومان

4 شب

5,090,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

4,420,000 تومان

3 شب

5,930,000 تومان

4 شب

7,570,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

4,420,000 تومان

3 شب

5,930,000 تومان

4 شب

7,570,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

15,500,000 تومان

3 شب

1,670,000 تومان

4 شب

1,870,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

15,500,000 تومان

3 شب

1,670,000 تومان

4 شب

1,870,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

  • شروع سفر: تهران - هر روز

    تهران
    تاریخ پرواز: هر روز
    زاگرس
    هواپیمایی: زاگرس
  • کیش - 2 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد.
 
 

خدمات آژانس

استقبال فرودگاهی 50% تخفیف پارک دلفین ورودی سافاری رایگان 
*سینما رایگان 
*شهربازی رایگان 
*تخفیف تفریحات دریایی

 

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.9 از 5 | از بین 61 امتیاز دهنده به آفر تور کیش

سوالات متداول