آفر تور کیش


2 شب

1,730,000 تومان

3 شب

1,820,000 تومان

4 شب

1,940,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,730,000 تومان

3 شب

1,820,000 تومان

4 شب

1,940,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

1,810,000 تومان

3 شب

1,960,000 تومان

4 شب

2,330,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,810,000 تومان

3 شب

1,960,000 تومان

4 شب

2,330,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

1,810,000 تومان

3 شب

1,940,000 تومان

4 شب

2,040,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,810,000 تومان

3 شب

1,940,000 تومان

4 شب

2,040,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

1,910,000 تومان

3 شب

2,060,000 تومان

4 شب

2,250,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,910,000 تومان

3 شب

2,060,000 تومان

4 شب

2,250,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

1,930,000 تومان

3 شب

2,230,000 تومان

4 شب

2,320,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,930,000 تومان

3 شب

2,230,000 تومان

4 شب

2,320,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل کاباناگاردن ارم کیش

هتل کاباناگاردن ارم کیش


با صبحانه

2 شب

1,940,000 تومان

3 شب

2,100,000 تومان

4 شب

2,290,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,940,000 تومان

3 شب

2,100,000 تومان

4 شب

2,290,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,080,000 تومان

3 شب

2,270,000 تومان

4 شب

2,570,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,080,000 تومان

3 شب

2,270,000 تومان

4 شب

2,570,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,090,000 تومان

3 شب

2,170,000 تومان

4 شب

2,450,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,090,000 تومان

3 شب

2,170,000 تومان

4 شب

2,450,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,170,000 تومان

3 شب

2,440,000 تومان

4 شب

2,750,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,170,000 تومان

3 شب

2,440,000 تومان

4 شب

2,750,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,200,000 تومان

3 شب

2,340,000 تومان

4 شب

2,600,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,200,000 تومان

3 شب

2,340,000 تومان

4 شب

2,600,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,220,000 تومان

3 شب

2,510,000 تومان

4 شب

2,810,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,220,000 تومان

3 شب

2,510,000 تومان

4 شب

2,810,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,250,000 تومان

3 شب

2,540,000 تومان

4 شب

2,860,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,250,000 تومان

3 شب

2,540,000 تومان

4 شب

2,860,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,290,000 تومان

3 شب

2,610,000 تومان

4 شب

2,950,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,290,000 تومان

3 شب

2,610,000 تومان

4 شب

2,950,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,390,000 تومان

3 شب

2,750,000 تومان

4 شب

3,170,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,390,000 تومان

3 شب

2,750,000 تومان

4 شب

3,170,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,440,000 تومان

3 شب

3,070,000 تومان

4 شب

3,260,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,440,000 تومان

3 شب

3,070,000 تومان

4 شب

3,260,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,470,000 تومان

3 شب

2,870,000 تومان

4 شب

3,330,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,470,000 تومان

3 شب

2,870,000 تومان

4 شب

3,330,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,540,000 تومان

3 شب

2,950,000 تومان

4 شب

3,680,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,540,000 تومان

3 شب

2,950,000 تومان

4 شب

3,680,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,970,000 تومان

3 شب

3,610,000 تومان

4 شب

4,280,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,970,000 تومان

3 شب

3,610,000 تومان

4 شب

4,280,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

3,040,000 تومان

3 شب

3,720,000 تومان

4 شب

4,430,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

3,040,000 تومان

3 شب

3,720,000 تومان

4 شب

4,430,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

3,590,000 تومان

3 شب

4,090,000 تومان

4 شب

5,130,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

3,590,000 تومان

3 شب

4,090,000 تومان

4 شب

5,130,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

5,790,000 تومان

3 شب

6,340,000 تومان

4 شب

7,930,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

5,790,000 تومان

3 شب

6,340,000 تومان

4 شب

7,930,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - هر روز

  تهران
  تاریخ پرواز: هر روز
  زاگرس
  هواپیمایی: زاگرس
 • کیش - 2 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل شناسنامه و کارت ملی برای آفر تور کیش الزامی می باشد.

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.9 از 5 | از بین 66 امتیاز دهنده به آفر تور کیش

سوالات متداول