آفر تور کیش


2 شب

2,490,000 تومان

3 شب

2,740,000 تومان

4 شب

2,880,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,490,000 تومان

3 شب

2,740,000 تومان

4 شب

2,880,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل کاباناگاردن ارم کیش

هتل کاباناگاردن ارم کیش


با صبحانه

2 شب

2,830,000 تومان

3 شب

3,220,000 تومان

4 شب

3,480,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,830,000 تومان

3 شب

3,220,000 تومان

4 شب

3,480,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,850,000 تومان

3 شب

3,250,000 تومان

4 شب

3,520,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,850,000 تومان

3 شب

3,250,000 تومان

4 شب

3,520,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

3,045,000 تومان

3 شب

3,545,000 تومان

4 شب

3,870,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

3,045,000 تومان

3 شب

3,545,000 تومان

4 شب

3,870,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

3,320,000 تومان

3 شب

3,870,000 تومان

4 شب

4,170,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

3,320,000 تومان

3 شب

3,870,000 تومان

4 شب

4,170,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

3,420,000 تومان

3 شب

4,020,000 تومان

4 شب

4,350,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

3,420,000 تومان

3 شب

4,020,000 تومان

4 شب

4,350,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

3,440,000 تومان

3 شب

4,090,000 تومان

4 شب

4,550,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

3,440,000 تومان

3 شب

4,090,000 تومان

4 شب

4,550,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

3,470,000 تومان

3 شب

4,170,000 تومان

4 شب

4,550,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

3,470,000 تومان

3 شب

4,170,000 تومان

4 شب

4,550,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

3,540,000 تومان

3 شب

4,290,000 تومان

4 شب

4,750,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

3,540,000 تومان

3 شب

4,290,000 تومان

4 شب

4,750,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

3,570,000 تومان

3 شب

4,320,000 تومان

4 شب

5,200,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

3,570,000 تومان

3 شب

4,320,000 تومان

4 شب

5,200,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

3,890,000 تومان

3 شب

4,790,000 تومان

4 شب

5,580,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

3,890,000 تومان

3 شب

4,790,000 تومان

4 شب

5,580,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

4,090,000 تومان

3 شب

5,090,000 تومان

4 شب

5,880,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

4,090,000 تومان

3 شب

5,090,000 تومان

4 شب

5,880,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

4,120,000 تومان

3 شب

5,070,000 تومان

4 شب

5,780,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

4,120,000 تومان

3 شب

5,070,000 تومان

4 شب

5,780,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

4,235,000 تومان

3 شب

5,220,000 تومان

4 شب

6,120,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

4,235,000 تومان

3 شب

5,220,000 تومان

4 شب

6,120,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

4,395,000 تومان

3 شب

5,120,000 تومان

4 شب

6,180,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

4,395,000 تومان

3 شب

5,120,000 تومان

4 شب

6,180,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

4,520,000 تومان

3 شب

5,570,000 تومان

4 شب

6,520,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

4,520,000 تومان

3 شب

5,570,000 تومان

4 شب

6,520,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

4,620,000 تومان

3 شب

5,620,000 تومان

4 شب

6,520,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

4,620,000 تومان

3 شب

5,620,000 تومان

4 شب

6,520,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

4,620,000 تومان

3 شب

6,120,000 تومان

4 شب

7,020,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

4,620,000 تومان

3 شب

6,120,000 تومان

4 شب

7,020,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

4,870,000 تومان

3 شب

5,920,000 تومان

4 شب

6,630,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

4,870,000 تومان

3 شب

5,920,000 تومان

4 شب

6,630,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

5,240,000 تومان

3 شب

6,140,000 تومان

4 شب

7,540,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

5,240,000 تومان

3 شب

6,140,000 تومان

4 شب

7,540,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

5,390,000 تومان

3 شب

7,000,000 تومان

4 شب

8,520,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

5,390,000 تومان

3 شب

7,000,000 تومان

4 شب

8,520,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

6,390,000 تومان

3 شب

8,390,000 تومان

4 شب

10,290,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

6,390,000 تومان

3 شب

8,390,000 تومان

4 شب

10,290,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

11,140,000 تومان

3 شب

15,140,000 تومان

4 شب

19,040,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

11,140,000 تومان

3 شب

15,140,000 تومان

4 شب

19,040,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - هر روز

  تهران
  تاریخ پرواز: هر روز
  زاگرس
  هواپیمایی: زاگرس
 • کیش - 2 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل شناسنامه و کارت ملی برای آفر تور کیش الزامی می باشد.

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.9 از 5 | از بین 67 امتیاز دهنده به آفر تور کیش

سوالات متداول