تور کیش از ساری


دوتخته

1,680,000 تومان

یک تخته

1,880,000 تومان

کودک با تخت

1,570,000 تومان

کودک بدون تخت

1,490,000 تومان

دوتخته

1,680,000 تومان

یک تخته

1,880,000 تومان

کودک با تخت

1,570,000 تومان

کودک بدون تخت

1,490,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,690,000 تومان

یک تخته

1,910,000 تومان

کودک با تخت

1,580,000 تومان

کودک بدون تخت

1,490,000 تومان

دوتخته

1,690,000 تومان

یک تخته

1,910,000 تومان

کودک با تخت

1,580,000 تومان

کودک بدون تخت

1,490,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,760,000 تومان

یک تخته

2,040,000 تومان

کودک با تخت

1,650,000 تومان

کودک بدون تخت

1,490,000 تومان

دوتخته

1,760,000 تومان

یک تخته

2,040,000 تومان

کودک با تخت

1,650,000 تومان

کودک بدون تخت

1,490,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,760,000 تومان

یک تخته

2,040,000 تومان

کودک با تخت

1,650,000 تومان

کودک بدون تخت

1,490,000 تومان

دوتخته

1,760,000 تومان

یک تخته

2,040,000 تومان

کودک با تخت

1,650,000 تومان

کودک بدون تخت

1,490,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,840,000 تومان

یک تخته

2,210,000 تومان

کودک با تخت

1,730,000 تومان

کودک بدون تخت

1,490,000 تومان

دوتخته

1,840,000 تومان

یک تخته

2,210,000 تومان

کودک با تخت

1,730,000 تومان

کودک بدون تخت

1,490,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,840,000 تومان

یک تخته

2,200,000 تومان

کودک با تخت

1,730,000 تومان

کودک بدون تخت

1,490,000 تومان

دوتخته

1,840,000 تومان

یک تخته

2,200,000 تومان

کودک با تخت

1,730,000 تومان

کودک بدون تخت

1,490,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,880,000 تومان

یک تخته

2,240,000 تومان

کودک با تخت

1,770,000 تومان

کودک بدون تخت

1,520,000 تومان

دوتخته

1,880,000 تومان

یک تخته

2,240,000 تومان

کودک با تخت

1,770,000 تومان

کودک بدون تخت

1,520,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,890,000 تومان

یک تخته

2,270,000 تومان

کودک با تخت

1,780,000 تومان

کودک بدون تخت

1,520,000 تومان

دوتخته

1,890,000 تومان

یک تخته

2,270,000 تومان

کودک با تخت

1,780,000 تومان

کودک بدون تخت

1,520,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,940,000 تومان

یک تخته

2,370,000 تومان

کودک با تخت

1,830,000 تومان

کودک بدون تخت

1,520,000 تومان

دوتخته

1,940,000 تومان

یک تخته

2,370,000 تومان

کودک با تخت

1,830,000 تومان

کودک بدون تخت

1,520,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,950,000 تومان

یک تخته

2,390,000 تومان

کودک با تخت

1,840,000 تومان

کودک بدون تخت

1,520,000 تومان

دوتخته

1,950,000 تومان

یک تخته

2,390,000 تومان

کودک با تخت

1,840,000 تومان

کودک بدون تخت

1,520,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,050,000 تومان

یک تخته

2,470,000 تومان

کودک با تخت

1,880,000 تومان

کودک بدون تخت

1,520,000 تومان

دوتخته

2,050,000 تومان

یک تخته

2,470,000 تومان

کودک با تخت

1,880,000 تومان

کودک بدون تخت

1,520,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,250,000 تومان

یک تخته

2,990,000 تومان

کودک با تخت

2,140,000 تومان

کودک بدون تخت

1,520,000 تومان

دوتخته

2,250,000 تومان

یک تخته

2,990,000 تومان

کودک با تخت

2,140,000 تومان

کودک بدون تخت

1,520,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,250,000 تومان

یک تخته

3,040,000 تومان

کودک با تخت

2,140,000 تومان

کودک بدون تخت

1,520,000 تومان

دوتخته

2,250,000 تومان

یک تخته

3,040,000 تومان

کودک با تخت

2,140,000 تومان

کودک بدون تخت

1,520,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,360,000 تومان

یک تخته

3,200,000 تومان

کودک با تخت

2,250,000 تومان

کودک بدون تخت

1,520,000 تومان

دوتخته

2,360,000 تومان

یک تخته

3,200,000 تومان

کودک با تخت

2,250,000 تومان

کودک بدون تخت

1,520,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,430,000 تومان

یک تخته

3,320,000 تومان

کودک با تخت

2,330,000 تومان

کودک بدون تخت

1,570,000 تومان

دوتخته

2,430,000 تومان

یک تخته

3,320,000 تومان

کودک با تخت

2,330,000 تومان

کودک بدون تخت

1,570,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,600,000 تومان

یک تخته

3,640,000 تومان

کودک با تخت

2,490,000 تومان

کودک بدون تخت

1,570,000 تومان

دوتخته

2,600,000 تومان

یک تخته

3,640,000 تومان

کودک با تخت

2,490,000 تومان

کودک بدون تخت

1,570,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,600,000 تومان

یک تخته

3,640,000 تومان

کودک با تخت

2,490,000 تومان

کودک بدون تخت

1,570,000 تومان

دوتخته

2,600,000 تومان

یک تخته

3,640,000 تومان

کودک با تخت

2,490,000 تومان

کودک بدون تخت

1,570,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,630,000 تومان

یک تخته

3,700,000 تومان

کودک با تخت

2,520,000 تومان

کودک بدون تخت

1,570,000 تومان

دوتخته

2,630,000 تومان

یک تخته

3,700,000 تومان

کودک با تخت

2,520,000 تومان

کودک بدون تخت

1,570,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,750,000 تومان

یک تخته

3,940,000 تومان

کودک با تخت

2,640,000 تومان

کودک بدون تخت

1,570,000 تومان

دوتخته

2,750,000 تومان

یک تخته

3,940,000 تومان

کودک با تخت

2,640,000 تومان

کودک بدون تخت

1,570,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,810,000 تومان

یک تخته

3,940,000 تومان

کودک با تخت

2,640,000 تومان

کودک بدون تخت

1,570,000 تومان

دوتخته

2,810,000 تومان

یک تخته

3,940,000 تومان

کودک با تخت

2,640,000 تومان

کودک بدون تخت

1,570,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,790,000 تومان

یک تخته

6,040,000 تومان

کودک با تخت

3,680,000 تومان

کودک بدون تخت

1,570,000 تومان

دوتخته

3,790,000 تومان

یک تخته

6,040,000 تومان

کودک با تخت

3,680,000 تومان

کودک بدون تخت

1,570,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,880,000 تومان

یک تخته

6,190,000 تومان

کودک با تخت

3,770,000 تومان

کودک بدون تخت

1,570,000 تومان

دوتخته

3,880,000 تومان

یک تخته

6,190,000 تومان

کودک با تخت

3,770,000 تومان

کودک بدون تخت

1,570,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,260,000 تومان

یک تخته

10,960,000 تومان

کودک با تخت

6,150,000 تومان

کودک بدون تخت

1,570,000 تومان

دوتخته

6,260,000 تومان

یک تخته

10,960,000 تومان

کودک با تخت

6,150,000 تومان

کودک بدون تخت

1,570,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: ساری - هرروز

  ساری
  تاریخ پرواز: هرروز
  وارش
  هواپیمایی: وارش
 • کیش - 3 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل شناسنامه و کارت ملی در تور کیش از ساری  الزامی است.

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.9 از 5 | از بین 74 امتیاز دهنده به تور کیش از ساری

سوالات متداول