آفر تور کیش


هتل تعطیلات کیش

هتل تعطیلات کیش


با صبحانه

2 شب

5,750,000 تومان

3 شب

6,250,000 تومان

4 شب

6,100,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

5,750,000 تومان

3 شب

6,250,000 تومان

4 شب

6,100,000 تومان

توضیحات

0
هتل سان رایز کیش

هتل سان رایز کیش


با صبحانه

2 شب

5,760,000 تومان

3 شب

6,260,000 تومان

4 شب

6,760,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

5,760,000 تومان

3 شب

6,260,000 تومان

4 شب

6,760,000 تومان

توضیحات

0
هتل پارس نیک کیش

هتل پارس نیک کیش


با صبحانه

2 شب

5,950,000 تومان

3 شب

6,550,000 تومان

4 شب

7,150,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

5,950,000 تومان

3 شب

6,550,000 تومان

4 شب

7,150,000 تومان

توضیحات

0
هتل هلیا کیش

هتل هلیا کیش


با صبحانه

2 شب

6,080,000 تومان

3 شب

6,680,000 تومان

4 شب

7,310,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

6,080,000 تومان

3 شب

6,680,000 تومان

4 شب

7,310,000 تومان

توضیحات

0
هتل پارمیدا کیش

هتل پارمیدا کیش


با صبحانه

2 شب

6,090,000 تومان

3 شب

6,690,000 تومان

4 شب

7,320,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

6,090,000 تومان

3 شب

6,690,000 تومان

4 شب

7,320,000 تومان

توضیحات

0
هتل گامبرون کیش

هتل گامبرون کیش


با صبحانه

2 شب

6,120,000 تومان

3 شب

6,570,000 تومان

4 شب

7,170,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

6,120,000 تومان

3 شب

6,570,000 تومان

4 شب

7,170,000 تومان

توضیحات

0
هتل پارسیان کیش

هتل پارسیان کیش


با صبحانه

2 شب

6,260,000 تومان

3 شب

7,010,000 تومان

4 شب

6,360,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

6,260,000 تومان

3 شب

7,010,000 تومان

4 شب

6,360,000 تومان

توضیحات

0
هتل لیلیوم کیش

هتل لیلیوم کیش


با صبحانه

2 شب

6,300,000 تومان

3 شب

7,050,000 تومان

4 شب

7,800,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

6,300,000 تومان

3 شب

7,050,000 تومان

4 شب

7,800,000 تومان

توضیحات

0
هتل پارمیس کیش

هتل پارمیس کیش


با صبحانه

2 شب

6,490,000 تومان

3 شب

7,340,000 تومان

4 شب

8,190,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

6,490,000 تومان

3 شب

7,340,000 تومان

4 شب

8,190,000 تومان

توضیحات

0
هتل بزرگ ارم کیش

هتل بزرگ ارم کیش


با صبحانه

2 شب

6,530,000 تومان

3 شب

7,580,000 تومان

4 شب

7,530,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

6,530,000 تومان

3 شب

7,580,000 تومان

4 شب

7,530,000 تومان

توضیحات

0
هتل آرامیس کیش

هتل آرامیس کیش


با صبحانه

2 شب

6,770,000 تومان

3 شب

7,770,000 تومان

4 شب

7,370,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

6,770,000 تومان

3 شب

7,770,000 تومان

4 شب

7,370,000 تومان

توضیحات

0
هتل کوروش کیش

هتل کوروش کیش


با صبحانه

2 شب

6,910,000 تومان

3 شب

7,910,000 تومان

4 شب

11,710,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

6,910,000 تومان

3 شب

7,910,000 تومان

4 شب

11,710,000 تومان

توضیحات

0
هتل شایان کیش

هتل شایان کیش


با صبحانه

2 شب

6,940,000 تومان

3 شب

7,990,000 تومان

4 شب

9,040,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

6,940,000 تومان

3 شب

7,990,000 تومان

4 شب

9,040,000 تومان

توضیحات

0
هتل ویدا کیش

هتل ویدا کیش


با صبحانه

2 شب

7,070,000 تومان

3 شب

8,070,000 تومان

4 شب

10,570,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

7,070,000 تومان

3 شب

8,070,000 تومان

4 شب

10,570,000 تومان

توضیحات

0
هتل آرامیس پلاس کیش

هتل آرامیس پلاس کیش


با صبحانه

2 شب

7,320,000 تومان

3 شب

8,570,000 تومان

4 شب

9,820,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

7,320,000 تومان

3 شب

8,570,000 تومان

4 شب

9,820,000 تومان

توضیحات

0
هتل امیر کبیر کیش

هتل امیر کبیر کیش


با صبحانه

2 شب

7,330,000 تومان

3 شب

8,180,000 تومان

4 شب

8,330,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

7,330,000 تومان

3 شب

8,180,000 تومان

4 شب

8,330,000 تومان

توضیحات

0
هتل ایران کیش

هتل ایران کیش


با صبحانه

2 شب

7,500,000 تومان

3 شب

10,800,000 تومان

4 شب

10,500,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

7,500,000 تومان

3 شب

10,800,000 تومان

4 شب

10,500,000 تومان

توضیحات

0
هتل پانوراما کیش

هتل پانوراما کیش


با صبحانه

2 شب

7,610,000 تومان

3 شب

9,010,000 تومان

4 شب

9,660,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

7,610,000 تومان

3 شب

9,010,000 تومان

4 شب

9,660,000 تومان

توضیحات

0
هتل پالاس کیش

هتل پالاس کیش


با صبحانه

2 شب

7,640,000 تومان

3 شب

8,990,000 تومان

4 شب

10,390,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

7,640,000 تومان

3 شب

8,990,000 تومان

4 شب

10,390,000 تومان

توضیحات

0
هتل میراژ کیش

هتل میراژ کیش


با صبحانه

2 شب

7,730,000 تومان

3 شب

8,380,000 تومان

4 شب

9,180,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

7,730,000 تومان

3 شب

8,380,000 تومان

4 شب

9,180,000 تومان

توضیحات

0
هتل شایگان کیش

هتل شایگان کیش


با صبحانه

2 شب

7,800,000 تومان

3 شب

8,450,000 تومان

4 شب

12,000,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

7,800,000 تومان

3 شب

8,450,000 تومان

4 شب

12,000,000 تومان

توضیحات

0
هتل مارینا پارک کیش

هتل مارینا پارک کیش


با صبحانه

2 شب

8,650,000 تومان

3 شب

11,600,000 تومان

4 شب

12,000,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

8,650,000 تومان

3 شب

11,600,000 تومان

4 شب

12,000,000 تومان

توضیحات

0
هتل ترنج کیش

هتل ترنج کیش


با صبحانه ، ناهار

2 شب

9,710,000 تومان

3 شب

10,860,000 تومان

4 شب

12,860,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

9,710,000 تومان

3 شب

10,860,000 تومان

4 شب

12,860,000 تومان

توضیحات

0
هتل داریوش کیش

هتل داریوش کیش


با صبحانه ، ناهار

2 شب

12,010,000 تومان

3 شب

15,560,000 تومان

4 شب

19,160,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

12,010,000 تومان

3 شب

15,560,000 تومان

4 شب

19,160,000 تومان

توضیحات

0

تور های پیشنهادی

اطلاعات آفر تور کیش

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  زاگرس
  هواپیمایی: زاگرس
 • کیش - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • شناسنامه
 • کارت ملی

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • استقبال فرودگاهی
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • گشت جزیره رایگان

سایر توضیحات

امتیاز 4.4 از 5 | از بین 31 امتیاز دهنده به آفر تور کیش

سوالات متداول