تور کیش از شیراز


دوتخته

980,000 تومان

یک تخته

110,000 تومان

کودک با تخت

880,000 تومان

کودک بدون تخت

860,000 تومان

دوتخته

980,000 تومان

یک تخته

110,000 تومان

کودک با تخت

880,000 تومان

کودک بدون تخت

860,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,030,000 تومان

یک تخته

1,170,000 تومان

کودک با تخت

930,000 تومان

کودک بدون تخت

880,000 تومان

دوتخته

1,030,000 تومان

یک تخته

1,170,000 تومان

کودک با تخت

930,000 تومان

کودک بدون تخت

880,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,040,000 تومان

یک تخته

1,190,000 تومان

کودک با تخت

940,000 تومان

کودک بدون تخت

890,000 تومان

دوتخته

1,040,000 تومان

یک تخته

1,190,000 تومان

کودک با تخت

940,000 تومان

کودک بدون تخت

890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,040,000 تومان

یک تخته

1,190,000 تومان

کودک با تخت

940,000 تومان

کودک بدون تخت

890,000 تومان

دوتخته

1,040,000 تومان

یک تخته

1,190,000 تومان

کودک با تخت

940,000 تومان

کودک بدون تخت

890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,080,000 تومان

یک تخته

1,280,000 تومان

کودک با تخت

990,000 تومان

کودک بدون تخت

890,000 تومان

دوتخته

1,080,000 تومان

یک تخته

1,280,000 تومان

کودک با تخت

990,000 تومان

کودک بدون تخت

890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,120,000 تومان

یک تخته

1,320,000 تومان

کودک با تخت

1,020,000 تومان

کودک بدون تخت

920,000 تومان

دوتخته

1,120,000 تومان

یک تخته

1,320,000 تومان

کودک با تخت

1,020,000 تومان

کودک بدون تخت

920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,130,000 تومان

یک تخته

1,340,000 تومان

کودک با تخت

1,030,000 تومان

کودک بدون تخت

920,000 تومان

دوتخته

1,130,000 تومان

یک تخته

1,340,000 تومان

کودک با تخت

1,030,000 تومان

کودک بدون تخت

920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,170,000 تومان

یک تخته

1,390,000 تومان

کودک با تخت

1,065,000 تومان

کودک بدون تخت

940,000 تومان

دوتخته

1,170,000 تومان

یک تخته

1,390,000 تومان

کودک با تخت

1,065,000 تومان

کودک بدون تخت

940,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,240,000 تومان

یک تخته

1,510,000 تومان

کودک با تخت

1,140,000 تومان

کودک بدون تخت

970,000 تومان

دوتخته

1,240,000 تومان

یک تخته

1,510,000 تومان

کودک با تخت

1,140,000 تومان

کودک بدون تخت

970,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,260,000 تومان

یک تخته

1,540,000 تومان

کودک با تخت

1,160,000 تومان

کودک بدون تخت

980,000 تومان

دوتخته

1,260,000 تومان

یک تخته

1,540,000 تومان

کودک با تخت

1,160,000 تومان

کودک بدون تخت

980,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,260,000 تومان

یک تخته

1,540,000 تومان

کودک با تخت

1,160,000 تومان

کودک بدون تخت

980,000 تومان

دوتخته

1,260,000 تومان

یک تخته

1,540,000 تومان

کودک با تخت

1,160,000 تومان

کودک بدون تخت

980,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,280,000 تومان

یک تخته

1,580,000 تومان

کودک با تخت

1,180,000 تومان

کودک بدون تخت

980,000 تومان

دوتخته

1,280,000 تومان

یک تخته

1,580,000 تومان

کودک با تخت

1,180,000 تومان

کودک بدون تخت

980,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,380,000 تومان

یک تخته

1,770,000 تومان

کودک با تخت

1,280,000 تومان

کودک بدون تخت

990,000 تومان

دوتخته

1,380,000 تومان

یک تخته

1,770,000 تومان

کودک با تخت

1,280,000 تومان

کودک بدون تخت

990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,540,000 تومان

یک تخته

2,080,000 تومان

کودک با تخت

1,440,000 تومان

کودک بدون تخت

990,000 تومان

دوتخته

1,540,000 تومان

یک تخته

2,080,000 تومان

کودک با تخت

1,440,000 تومان

کودک بدون تخت

990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,640,000 تومان

یک تخته

2,290,000 تومان

کودک با تخت

1,540,000 تومان

کودک بدون تخت

990,000 تومان

دوتخته

1,640,000 تومان

یک تخته

2,290,000 تومان

کودک با تخت

1,540,000 تومان

کودک بدون تخت

990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,660,000 تومان

یک تخته

2,320,000 تومان

کودک با تخت

1,555,000 تومان

کودک بدون تخت

990,000 تومان

دوتخته

1,660,000 تومان

یک تخته

2,320,000 تومان

کودک با تخت

1,555,000 تومان

کودک بدون تخت

990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,690,000 تومان

یک تخته

2,390,000 تومان

کودک با تخت

1,590,000 تومان

کودک بدون تخت

1,000,000 تومان

دوتخته

1,690,000 تومان

یک تخته

2,390,000 تومان

کودک با تخت

1,590,000 تومان

کودک بدون تخت

1,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,700,000 تومان

یک تخته

2,400,000 تومان

کودک با تخت

1,600,000 تومان

کودک بدون تخت

1,000,000 تومان

دوتخته

1,700,000 تومان

یک تخته

2,400,000 تومان

کودک با تخت

1,600,000 تومان

کودک بدون تخت

1,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,700,000 تومان

یک تخته

2,400,000 تومان

کودک با تخت

1,600,000 تومان

کودک بدون تخت

1,000,000 تومان

دوتخته

1,700,000 تومان

یک تخته

2,400,000 تومان

کودک با تخت

1,600,000 تومان

کودک بدون تخت

1,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,290,000 تومان

یک تخته

3,560,000 تومان

کودک با تخت

2,190,000 تومان

کودک بدون تخت

1,000,000 تومان

دوتخته

2,290,000 تومان

یک تخته

3,560,000 تومان

کودک با تخت

2,190,000 تومان

کودک بدون تخت

1,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,560,000 تومان

یک تخته

4,100,000 تومان

کودک با تخت

2,460,000 تومان

کودک بدون تخت

1,000,000 تومان

دوتخته

2,560,000 تومان

یک تخته

4,100,000 تومان

کودک با تخت

2,460,000 تومان

کودک بدون تخت

1,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,650,000 تومان

یک تخته

6,280,000 تومان

کودک با تخت

3,550,000 تومان

کودک بدون تخت

1,000,000 تومان

دوتخته

3,650,000 تومان

یک تخته

6,280,000 تومان

کودک با تخت

3,550,000 تومان

کودک بدون تخت

1,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,940,000 تومان

یک تخته

6,860,000 تومان

کودک با تخت

3,840,000 تومان

کودک بدون تخت

1,000,000 تومان

دوتخته

3,940,000 تومان

یک تخته

6,860,000 تومان

کودک با تخت

3,840,000 تومان

کودک بدون تخت

1,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

  • شروع سفر: کیش - هر روز

    کیش
    تاریخ پرواز: هر روز
    زاگرس
    هواپیمایی: زاگرس
  • شیراز - 2 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد.
 

خدمات آژانس

سایر توضیحات

تور قشم  2 شب و 3 روز با بهترین خدمات و هتل ها با نامی گشت

سایر تورها

امتیاز 4.9 از 5 | از بین 22 امتیاز دهنده به تور کیش از شیراز

سوالات متداول