تور آنتالیا با پرواز ترکیش


هتل belkon club antalya

هتل belkon club antalya


خدمات كامل

دوتخته

15,790,000 تومان

یک تخته

17,690,000 تومان

کودک با تخت

11,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

15,790,000 تومان

یک تخته

17,690,000 تومان

کودک با تخت

11,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل cender antalya

هتل cender antalya


خدمات كامل

دوتخته

17,090,000 تومان

یک تخته

19,590,000 تومان

کودک با تخت

16,590,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

17,090,000 تومان

یک تخته

19,590,000 تومان

کودک با تخت

16,590,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل fame residence kemer antalya

هتل fame residence kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,390,000 تومان

یک تخته

23,790,000 تومان

کودک با تخت

18,690,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

19,390,000 تومان

یک تخته

23,790,000 تومان

کودک با تخت

18,690,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل megasaray westbeach antalya

هتل megasaray westbeach antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,390,000 تومان

یک تخته

23,090,000 تومان

کودک با تخت

18,690,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

19,390,000 تومان

یک تخته

23,090,000 تومان

کودک با تخت

18,690,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل grand park lara antalya

هتل grand park lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,590,000 تومان

یک تخته

23,390,000 تومان

کودک با تخت

19,590,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

19,590,000 تومان

یک تخته

23,390,000 تومان

کودک با تخت

19,590,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل aska lara antalya

هتل aska lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,790,000 تومان

یک تخته

23,990,000 تومان

کودک با تخت

18,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

19,790,000 تومان

یک تخته

23,990,000 تومان

کودک با تخت

18,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل orange county belek antalya

هتل orange county belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

20,790,000 تومان

یک تخته

26,090,000 تومان

کودک با تخت

19,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

20,790,000 تومان

یک تخته

26,090,000 تومان

کودک با تخت

19,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل royal wings lara antalya

هتل royal wings lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

20,790,000 تومان

یک تخته

25,290,000 تومان

کودک با تخت

19,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

20,790,000 تومان

یک تخته

25,290,000 تومان

کودک با تخت

19,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل adalya elite antalya

هتل adalya elite antalya


خدمات كامل

دوتخته

20,790,000 تومان

یک تخته

25,390,000 تومان

کودک با تخت

19,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

20,790,000 تومان

یک تخته

25,390,000 تومان

کودک با تخت

19,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل kaya antalya

هتل kaya antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,690,000 تومان

یک تخته

26,490,000 تومان

کودک با تخت

20,690,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

21,690,000 تومان

یک تخته

26,490,000 تومان

کودک با تخت

20,690,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل titanic beach lara antalya

هتل titanic beach lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,790,000 تومان

یک تخته

26,890,000 تومان

کودک با تخت

20,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

21,790,000 تومان

یک تخته

26,890,000 تومان

کودک با تخت

20,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل sherwood ex lara antalya

هتل sherwood ex lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

22,590,000 تومان

یک تخته

27,790,000 تومان

کودک با تخت

21,490,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

22,590,000 تومان

یک تخته

27,790,000 تومان

کودک با تخت

21,490,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل ic green palace antalya

هتل ic green palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

22,990,000 تومان

یک تخته

28,390,000 تومان

کودک با تخت

21,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

22,990,000 تومان

یک تخته

28,390,000 تومان

کودک با تخت

21,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل spice resort antalya

هتل spice resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,590,000 تومان

یک تخته

29,390,000 تومان

کودک با تخت

22,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

23,590,000 تومان

یک تخته

29,390,000 تومان

کودک با تخت

22,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل delphin be grand resort lara antalya

هتل delphin be grand resort lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,790,000 تومان

یک تخته

29,690,000 تومان

کودک با تخت

22,590,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

23,790,000 تومان

یک تخته

29,690,000 تومان

کودک با تخت

22,590,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل asteria kremlin palace antalya

هتل asteria kremlin palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,790,000 تومان

یک تخته

31,290,000 تومان

کودک با تخت

23,090,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

23,790,000 تومان

یک تخته

31,290,000 تومان

کودک با تخت

23,090,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل club sera antalya

هتل club sera antalya


خدمات كامل

دوتخته

24,190,000 تومان

یک تخته

31,490,000 تومان

کودک با تخت

22,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

24,190,000 تومان

یک تخته

31,490,000 تومان

کودک با تخت

22,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل delphin imperial lara antalya

هتل delphin imperial lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

24,390,000 تومان

یک تخته

30,590,000 تومان

کودک با تخت

23,190,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

24,390,000 تومان

یک تخته

30,590,000 تومان

کودک با تخت

23,190,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل bellis deluxe antalya

هتل bellis deluxe antalya


خدمات كامل

دوتخته

24,890,000 تومان

یک تخته

31,290,000 تومان

کودک با تخت

23,590,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

24,890,000 تومان

یک تخته

31,290,000 تومان

کودک با تخت

23,590,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل titanic deluxe golf belek antalya

هتل titanic deluxe golf belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,090,000 تومان

یک تخته

31,590,000 تومان

کودک با تخت

23,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

25,090,000 تومان

یک تخته

31,590,000 تومان

کودک با تخت

23,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل gloria verde resort belek

هتل gloria verde resort belek


خدمات كامل

دوتخته

27,990,000 تومان

یک تخته

35,990,000 تومان

کودک با تخت

26,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

27,990,000 تومان

یک تخته

35,990,000 تومان

کودک با تخت

26,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان
هتل nirvana cosmopolitan antalya

هتل nirvana cosmopolitan antalya


خدمات كامل

دوتخته

29,190,000 تومان

یک تخته

37,690,000 تومان

کودک با تخت

27,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

دوتخته

29,190,000 تومان

یک تخته

37,690,000 تومان

کودک با تخت

27,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,790,000 تومان

تور های پیشنهادی

اطلاعات تور آنتالیا با پرواز ترکیش

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  ترکیش
  هواپیمایی: ترکیش
 • آنتالیا - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 • تزریق دو دوز واکسن
 • کارت واکسن دیجیتال به زبان انگلیسی

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • گشت شهری 1 روزه
 • اقامت در هتل با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.3 از 5 | از بین 33 امتیاز دهنده به تور آنتالیا با پرواز ترکیش

سوالات متداول