تور آنتالیا با پرواز مستقیم


دوتخته

9,840,000 تومان

یک تخته

10,730,000 تومان

کودک با تخت

9,200,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

9,840,000 تومان

یک تخته

10,730,000 تومان

کودک با تخت

9,200,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,540,000 تومان

یک تخته

12,020,000 تومان

کودک با تخت

9,560,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

10,540,000 تومان

یک تخته

12,020,000 تومان

کودک با تخت

9,560,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,220,000 تومان

یک تخته

16,940,000 تومان

کودک با تخت

10,900,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

13,220,000 تومان

یک تخته

16,940,000 تومان

کودک با تخت

10,900,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,280,000 تومان

یک تخته

19,890,000 تومان

کودک با تخت

11,420,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

14,280,000 تومان

یک تخته

19,890,000 تومان

کودک با تخت

11,420,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,200,000 تومان

یک تخته

18,400,000 تومان

کودک با تخت

11,850,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

15,200,000 تومان

یک تخته

18,400,000 تومان

کودک با تخت

11,850,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Sensitive Premium Resort and Spa Antalya

هتل Sensitive Premium Resort and Spa Antalya


خدمات كامل

دوتخته

16,390,000 تومان

یک تخته

20,400,000 تومان

کودک با تخت

12,480,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

16,390,000 تومان

یک تخته

20,400,000 تومان

کودک با تخت

12,480,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

17,210,000 تومان

یک تخته

22,390,000 تومان

کودک با تخت

12,890,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

17,210,000 تومان

یک تخته

22,390,000 تومان

کودک با تخت

12,890,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

17,660,000 تومان

یک تخته

24,030,000 تومان

کودک با تخت

13,120,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

17,660,000 تومان

یک تخته

24,030,000 تومان

کودک با تخت

13,120,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

18,510,000 تومان

یک تخته

28,450,000 تومان

کودک با تخت

13,540,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

18,510,000 تومان

یک تخته

28,450,000 تومان

کودک با تخت

13,540,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

18,930,000 تومان

یک تخته

29,300,000 تومان

کودک با تخت

13,750,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

18,930,000 تومان

یک تخته

29,300,000 تومان

کودک با تخت

13,750,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Crystal Waterworld Resort Belek Antalya

هتل Crystal Waterworld Resort Belek Antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,260,000 تومان

یک تخته

33,950,000 تومان

کودک با تخت

14,910,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

21,260,000 تومان

یک تخته

33,950,000 تومان

کودک با تخت

14,910,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

24,110,000 تومان

یک تخته

39,660,000 تومان

کودک با تخت

16,340,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

24,110,000 تومان

یک تخته

39,660,000 تومان

کودک با تخت

16,340,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

24,210,000 تومان

یک تخته

35,960,000 تومان

کودک با تخت

16,390,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

24,210,000 تومان

یک تخته

35,960,000 تومان

کودک با تخت

16,390,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

24,900,000 تومان

یک تخته

33,060,000 تومان

کودک با تخت

16,730,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

24,900,000 تومان

یک تخته

33,060,000 تومان

کودک با تخت

16,730,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

25,700,000 تومان

یک تخته

42,830,000 تومان

کودک با تخت

17,200,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

25,700,000 تومان

یک تخته

42,830,000 تومان

کودک با تخت

17,200,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

25,700,000 تومان

یک تخته

34,270,000 تومان

کودک با تخت

17,200,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

25,700,000 تومان

یک تخته

34,270,000 تومان

کودک با تخت

17,200,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

26,970,000 تومان

یک تخته

36,280,000 تومان

کودک با تخت

17,770,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

26,970,000 تومان

یک تخته

36,280,000 تومان

کودک با تخت

17,770,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Titanic Deluxe Golf Belek Antalya

هتل Titanic Deluxe Golf Belek Antalya


خدمات كامل

دوتخته

28,030,000 تومان

یک تخته

37,860,000 تومان

کودک با تخت

18,300,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

28,030,000 تومان

یک تخته

37,860,000 تومان

کودک با تخت

18,300,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

34,770,000 تومان

یک تخته

47,870,000 تومان

کودک با تخت

21,670,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

34,770,000 تومان

یک تخته

47,870,000 تومان

کودک با تخت

21,670,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل The Land Of Legends Belek Antalya

هتل The Land Of Legends Belek Antalya


خدمات كامل

دوتخته

36,100,000 تومان

یک تخته

63,560,000 تومان

کودک با تخت

22,200,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

36,100,000 تومان

یک تخته

63,560,000 تومان

کودک با تخت

22,200,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

48,200,000 تومان

یک تخته

75,800,000 تومان

کودک با تخت

28,340,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

48,200,000 تومان

یک تخته

75,800,000 تومان

کودک با تخت

28,340,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - 1 مهر 1400

  تهران
  تاریخ پرواز: 1 مهر 1400
  کورندون
  هواپیمایی: کورندون
 • آنتالیا - 6 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور آنتالیا با پرواز مستقیم است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت 
 • گشت شهری
 • اقامت هتل با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.5 از 5 | از بین 30 امتیاز دهنده به تور آنتالیا با پرواز مستقیم

سوالات متداول