تور آنتالیا با پرواز پگاسوس


دوتخته

8,790,000 تومان

یک تخته

10,060,000 تومان

کودک با تخت

8,380,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

8,790,000 تومان

یک تخته

10,060,000 تومان

کودک با تخت

8,380,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,990,000 تومان

یک تخته

10,260,000 تومان

کودک با تخت

8,380,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

8,990,000 تومان

یک تخته

10,260,000 تومان

کودک با تخت

8,380,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,990,000 تومان

یک تخته

11,260,000 تومان

کودک با تخت

8,380,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

9,990,000 تومان

یک تخته

11,260,000 تومان

کودک با تخت

8,380,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,790,000 تومان

یک تخته

13,320,000 تومان

کودک با تخت

9,100,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

10,790,000 تومان

یک تخته

13,320,000 تومان

کودک با تخت

9,100,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,790,000 تومان

یک تخته

16,270,000 تومان

کودک با تخت

10,140,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

12,790,000 تومان

یک تخته

16,270,000 تومان

کودک با تخت

10,140,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,490,000 تومان

یک تخته

19,240,000 تومان

کودک با تخت

10,860,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

14,490,000 تومان

یک تخته

19,240,000 تومان

کودک با تخت

10,860,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,290,000 تومان

یک تخته

20,680,000 تومان

کودک با تخت

11,220,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

15,290,000 تومان

یک تخته

20,680,000 تومان

کودک با تخت

11,220,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,790,000 تومان

یک تخته

21,490,000 تومان

کودک با تخت

11,400,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

15,790,000 تومان

یک تخته

21,490,000 تومان

کودک با تخت

11,400,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Sensitive Premium Resort and Spa Antalya

هتل Sensitive Premium Resort and Spa Antalya


خدمات كامل

دوتخته

15,790,000 تومان

یک تخته

21,490,000 تومان

کودک با تخت

11,400,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

15,790,000 تومان

یک تخته

21,490,000 تومان

کودک با تخت

11,400,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

17,490,000 تومان

یک تخته

24,620,000 تومان

کودک با تخت

12,200,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

17,490,000 تومان

یک تخته

24,620,000 تومان

کودک با تخت

12,200,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

17,490,000 تومان

یک تخته

24,930,000 تومان

کودک با تخت

12,390,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

17,490,000 تومان

یک تخته

24,930,000 تومان

کودک با تخت

12,390,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Crystal Waterworld Resort Belek Antalya

هتل Crystal Waterworld Resort Belek Antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,490,000 تومان

یک تخته

30,380,000 تومان

کودک با تخت

13,100,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

19,490,000 تومان

یک تخته

30,380,000 تومان

کودک با تخت

13,100,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

20,990,000 تومان

یک تخته

31,290,000 تومان

کودک با تخت

13,500,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

20,990,000 تومان

یک تخته

31,290,000 تومان

کودک با تخت

13,500,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

23,290,000 تومان

یک تخته

34,980,000 تومان

کودک با تخت

14,780,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

23,290,000 تومان

یک تخته

34,980,000 تومان

کودک با تخت

14,780,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

23,490,000 تومان

یک تخته

36,160,000 تومان

کودک با تخت

14,860,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

23,490,000 تومان

یک تخته

36,160,000 تومان

کودک با تخت

14,860,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

25,990,000 تومان

یک تخته

40,250,000 تومان

کودک با تخت

15,760,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

25,990,000 تومان

یک تخته

40,250,000 تومان

کودک با تخت

15,760,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Titanic Deluxe Golf Belek Antalya

هتل Titanic Deluxe Golf Belek Antalya


خدمات كامل

دوتخته

28,490,000 تومان

یک تخته

43,540,000 تومان

کودک با تخت

16,400,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

28,490,000 تومان

یک تخته

43,540,000 تومان

کودک با تخت

16,400,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Selectum Luxury Resort Belek Antalya

هتل Selectum Luxury Resort Belek Antalya


خدمات كامل

دوتخته

33,790,000 تومان

یک تخته

53,590,000 تومان

کودک با تخت

19,400,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

33,790,000 تومان

یک تخته

53,590,000 تومان

کودک با تخت

19,400,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

33,990,000 تومان

یک تخته

55,370,000 تومان

کودک با تخت

19,800,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

33,990,000 تومان

یک تخته

55,370,000 تومان

کودک با تخت

19,800,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

35,290,000 تومان

یک تخته

56,670,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

0

دوتخته

35,290,000 تومان

یک تخته

56,670,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

0
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

37,590,000 تومان

یک تخته

52,040,000 تومان

کودک با تخت

21,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

37,590,000 تومان

یک تخته

52,040,000 تومان

کودک با تخت

21,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

50,990,000 تومان

یک تخته

84,250,000 تومان

کودک با تخت

27,060,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان

دوتخته

50,990,000 تومان

یک تخته

84,250,000 تومان

کودک با تخت

27,060,000 تومان

کودک بدون تخت

7,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - 26 شهریور

  تهران
  تاریخ پرواز: 26 شهریور
  پگاسوس
  هواپیمایی: پگاسوس
 • آنتالیا - 6 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور آنتالیا با پرواز پگاسوس الزامی است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.5 از 5 | از بین 19 امتیاز دهنده به تور آنتالیا با پرواز پگاسوس

سوالات متداول