آفر تور بدروم


هتل bodrum beach

هتل bodrum beach


با صبحانه

دوتخته

26,990,000 تومان

یک تخته

34,200,000 تومان

کودک با تخت

22,000,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

دوتخته

26,990,000 تومان

یک تخته

34,200,000 تومان

کودک با تخت

22,000,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان
هتل golden beach by jura bodrum

هتل golden beach by jura bodrum


خدمات كامل

دوتخته

31,700,000 تومان

یک تخته

41,800,000 تومان

کودک با تخت

21,900,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

دوتخته

31,700,000 تومان

یک تخته

41,800,000 تومان

کودک با تخت

21,900,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان
هتل royal asarlik bodrum

هتل royal asarlik bodrum


خدمات كامل

دوتخته

36,700,000 تومان

یک تخته

45,300,000 تومان

کودک با تخت

28,100,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

دوتخته

36,700,000 تومان

یک تخته

45,300,000 تومان

کودک با تخت

28,100,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان
هتل diamond of bodrum

هتل diamond of bodrum


خدمات كامل

دوتخته

42,200,000 تومان

یک تخته

53,500,000 تومان

کودک با تخت

24,100,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

دوتخته

42,200,000 تومان

یک تخته

53,500,000 تومان

کودک با تخت

24,100,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان
هتل duja bodrum

هتل duja bodrum


خدمات كامل

دوتخته

42,200,000 تومان

یک تخته

61,100,000 تومان

کودک با تخت

25,000,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

دوتخته

42,200,000 تومان

یک تخته

61,100,000 تومان

کودک با تخت

25,000,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان
هتل yasmin bodrum

هتل yasmin bodrum


خدمات كامل

دوتخته

42,600,000 تومان

یک تخته

54,000,000 تومان

کودک با تخت

25,000,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

دوتخته

42,600,000 تومان

یک تخته

54,000,000 تومان

کودک با تخت

25,000,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان
هتل samara bodrum

هتل samara bodrum


خدمات كامل

دوتخته

46,400,000 تومان

یک تخته

59,800,000 تومان

کودک با تخت

33,800,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

دوتخته

46,400,000 تومان

یک تخته

59,800,000 تومان

کودک با تخت

33,800,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان
هتل salmakis bodrum

هتل salmakis bodrum


خدمات كامل

دوتخته

48,000,000 تومان

یک تخته

62,100,000 تومان

کودک با تخت

25,800,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

دوتخته

48,000,000 تومان

یک تخته

62,100,000 تومان

کودک با تخت

25,800,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان
هتل la blanch resort bodrum

هتل la blanch resort bodrum


خدمات كامل

دوتخته

48,500,000 تومان

یک تخته

77,100,000 تومان

کودک با تخت

26,200,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

دوتخته

48,500,000 تومان

یک تخته

77,100,000 تومان

کودک با تخت

26,200,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان
هتل kairaba imperial bodrum

هتل kairaba imperial bodrum


خدمات كامل

دوتخته

48,900,000 تومان

یک تخته

63,600,000 تومان

کودک با تخت

24,100,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

دوتخته

48,900,000 تومان

یک تخته

63,600,000 تومان

کودک با تخت

24,100,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان
هتل baia bodrum

هتل baia bodrum


خدمات كامل

دوتخته

54,400,000 تومان

یک تخته

71,600,000 تومان

کودک با تخت

26,300,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

دوتخته

54,400,000 تومان

یک تخته

71,600,000 تومان

کودک با تخت

26,300,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان
هتل la blanche island bodrum

هتل la blanche island bodrum


خدمات كامل

دوتخته

56,500,000 تومان

یک تخته

74,500,000 تومان

کودک با تخت

28,300,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

دوتخته

56,500,000 تومان

یک تخته

74,500,000 تومان

کودک با تخت

28,300,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان
هتل kefaluka bodrum

هتل kefaluka bodrum


خدمات كامل

دوتخته

57,400,000 تومان

یک تخته

76,100,000 تومان

کودک با تخت

27,700,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

دوتخته

57,400,000 تومان

یک تخته

76,100,000 تومان

کودک با تخت

27,700,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان
هتل sianji well-being resort bodrum

هتل sianji well-being resort bodrum


خدمات كامل

دوتخته

64,000,000 تومان

یک تخته

86,300,000 تومان

کودک با تخت

28,300,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

دوتخته

64,000,000 تومان

یک تخته

86,300,000 تومان

کودک با تخت

28,300,000 تومان

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان
هتل be premium bodrum

هتل be premium bodrum


خدمات كامل

دوتخته

82,100,000 تومان

یک تخته

113,200,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

دوتخته

82,100,000 تومان

یک تخته

113,200,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

20,500,000 تومان

اطلاعات آفر تور بدروم

 • شروع سفر: تهران - 3 خرداد

  تهران
  ایران ایر تور
  هواپیمایی: ایران ایر تور
 • بدروم - 6 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 • تزریق دو دوز واکسن
 • کارت واکسن دیجیتال به زبان انگلیسی

خدمات آژانس

 • 6 شب اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 • لیدر فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

سایر توضیحات

امتیاز 3.7 از 5 | از بین 25 امتیاز دهنده به آفر تور بدروم

سوالات متداول