تور آنتالیا از اصفهان


هتل cender antalya

هتل cender antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,300,000 تومان

یک تخته

21,800,000 تومان

کودک با تخت

18,800,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

19,300,000 تومان

یک تخته

21,800,000 تومان

کودک با تخت

18,800,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان
هتل fame residence kemer antalya

هتل fame residence kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,600,000 تومان

یک تخته

26,000,000 تومان

کودک با تخت

20,900,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

21,600,000 تومان

یک تخته

26,000,000 تومان

کودک با تخت

20,900,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان
هتل megasaray westbeach antalya

هتل megasaray westbeach antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,600,000 تومان

یک تخته

25,300,000 تومان

کودک با تخت

20,900,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

21,600,000 تومان

یک تخته

25,300,000 تومان

کودک با تخت

20,900,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان
هتل grand park lara antalya

هتل grand park lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,800,000 تومان

یک تخته

25,600,000 تومان

کودک با تخت

21,800,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

21,800,000 تومان

یک تخته

25,600,000 تومان

کودک با تخت

21,800,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان
هتل aska lara antalya

هتل aska lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

22,000,000 تومان

یک تخته

26,200,000 تومان

کودک با تخت

21,100,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

22,000,000 تومان

یک تخته

26,200,000 تومان

کودک با تخت

21,100,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان
هتل orange county belek antalya

هتل orange county belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,000,000 تومان

یک تخته

28,300,000 تومان

کودک با تخت

22,100,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

23,000,000 تومان

یک تخته

28,300,000 تومان

کودک با تخت

22,100,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان
هتل royal wings lara antalya

هتل royal wings lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,000,000 تومان

یک تخته

27,500,000 تومان

کودک با تخت

22,100,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

23,000,000 تومان

یک تخته

27,500,000 تومان

کودک با تخت

22,100,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان
هتل adalya elite antalya

هتل adalya elite antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,000,000 تومان

یک تخته

27,600,000 تومان

کودک با تخت

22,100,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

23,000,000 تومان

یک تخته

27,600,000 تومان

کودک با تخت

22,100,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان
هتل kaya antalya

هتل kaya antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,900,000 تومان

یک تخته

28,700,000 تومان

کودک با تخت

22,900,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

23,900,000 تومان

یک تخته

28,700,000 تومان

کودک با تخت

22,900,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان
هتل titanic beach lara antalya

هتل titanic beach lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

24,000,000 تومان

یک تخته

29,100,000 تومان

کودک با تخت

23,000,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

24,000,000 تومان

یک تخته

29,100,000 تومان

کودک با تخت

23,000,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان
هتل sherwood ex lara antalya

هتل sherwood ex lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

24,800,000 تومان

یک تخته

30,000,000 تومان

کودک با تخت

23,700,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

24,800,000 تومان

یک تخته

30,000,000 تومان

کودک با تخت

23,700,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان
هتل ic green palace antalya

هتل ic green palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,200,000 تومان

یک تخته

30,600,000 تومان

کودک با تخت

24,100,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

25,200,000 تومان

یک تخته

30,600,000 تومان

کودک با تخت

24,100,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان
هتل spice resort antalya

هتل spice resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,800,000 تومان

یک تخته

31,600,000 تومان

کودک با تخت

24,600,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

25,800,000 تومان

یک تخته

31,600,000 تومان

کودک با تخت

24,600,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان
هتل delphin be grand resort lara antalya

هتل delphin be grand resort lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

26,000,000 تومان

یک تخته

31,900,000 تومان

کودک با تخت

24,800,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

26,000,000 تومان

یک تخته

31,900,000 تومان

کودک با تخت

24,800,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان
هتل asteria kremlin palace antalya

هتل asteria kremlin palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

26,000,000 تومان

یک تخته

33,500,000 تومان

کودک با تخت

25,300,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

26,000,000 تومان

یک تخته

33,500,000 تومان

کودک با تخت

25,300,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان
هتل club sera antalya

هتل club sera antalya


خدمات كامل

دوتخته

26,400,000 تومان

یک تخته

33,700,000 تومان

کودک با تخت

25,200,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

26,400,000 تومان

یک تخته

33,700,000 تومان

کودک با تخت

25,200,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان
هتل delphin imperial lara antalya

هتل delphin imperial lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

26,600,000 تومان

یک تخته

32,800,000 تومان

کودک با تخت

25,400,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

26,600,000 تومان

یک تخته

32,800,000 تومان

کودک با تخت

25,400,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان
هتل bellis deluxe antalya

هتل bellis deluxe antalya


خدمات كامل

دوتخته

27,100,000 تومان

یک تخته

33,500,000 تومان

کودک با تخت

25,800,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

27,100,000 تومان

یک تخته

33,500,000 تومان

کودک با تخت

25,800,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان
هتل titanic deluxe golf belek antalya

هتل titanic deluxe golf belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

27,300,000 تومان

یک تخته

33,800,000 تومان

کودک با تخت

26,000,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

27,300,000 تومان

یک تخته

33,800,000 تومان

کودک با تخت

26,000,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان
هتل gloria verde resort belek

هتل gloria verde resort belek


خدمات كامل

دوتخته

30,200,000 تومان

یک تخته

38,200,000 تومان

کودک با تخت

28,600,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

30,200,000 تومان

یک تخته

38,200,000 تومان

کودک با تخت

28,600,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان
هتل nirvana cosmopolitan antalya

هتل nirvana cosmopolitan antalya


خدمات كامل

دوتخته

31,400,000 تومان

یک تخته

39,900,000 تومان

کودک با تخت

29,600,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

دوتخته

31,400,000 تومان

یک تخته

39,900,000 تومان

کودک با تخت

29,600,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

تور های پیشنهادی

اطلاعات تور آنتالیا از اصفهان

 • شروع سفر: اصفهان -

  اصفهان
  ترکیش
  هواپیمایی: ترکیش
 • آنتالیا - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 • تزریق دو دوز واکسن
 • کارت واکسن دیجیتال به زبان انگلیسی

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • گشت شهری 1 روزه
 • اقامت در هتل با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.4 از 5 | از بین 38 امتیاز دهنده به تور آنتالیا از اصفهان

سوالات متداول

بی تردید برای سفر کردن و گشت و گذار شهر ساحلی آنتالیا باید هزینه ‌ای پرداخت کرد. اما مدیریت هزینه ‌ها باید به شکلی باشد که احساس لذت سفر را برای شما به همراه داشته باشد.

بنابراین مدیریت هزینه‌ های سفر به آنتالیا نیز در این تورهای خارجی و خدماتی که به شما ارائه می دهند، در نظر گرفته شده است. هتل ‌های یوآل، بهترین ساعت ‌های پروازی، گشت شهری در آنتالیا و به همراه داشتن یک لیدر فارسی زبان در سفر به آنتالیا در نرخ تور پکیج آنتالیا  از مشهد گنجانده شده است تا شما عزیزان در سفر به ترکیه دغدغه ‌ای از بابت سفرتان نداشته باشید.

  در ادامه با قیمت ‌های مختلفی در طول هفته برگزار می‌ شود. اگر ساکن مشهد هستید، قیمت‌ های تور آنتالیا از مشهد بسیار متنوع می باشند و با هر بودجه‌ ای دستتان برای انتخاب تور مسافرتی کاملا باز است.

شما شهروندان مشهدی هر چه خدمات بیشتری در تور بخواهید، قیمت آن گران ‌تر برایتان تمام خواهد شد. در مجموع قیمت تور لحظه آخری آنتالیا از مشهد به عوامل مختلفی از جمله نوع سفر (زمینی یا هوایی)، نوع وسیله تردد (اتوبوس یا هواپیما)، تعداد روزها و شب ‌های اقامت، محل اقامت (هتل های آنتالیا، هتل آپارتمان، مسافرخانه، خوابگاه و...)، وعده‌های غذایی (صبحانه، نهار یا شام)، برنامه‌ های تفریحی تور و... بستگی دارد.

 

اگر ترجیح می دهید مثل اکثریت گردشگران از میان تورهای هوایی ترکیه، تور هوایی آنتالیا از اصفهان را انتخاب کنید، شما دو تا راه در پیش رو خواهید داشت .

اول اینکه بلیط هواپیمای خارجی مثل ترکیش را خریداری کنید و مستقیم به مقصد فرودگاه آنتالیا برسید که امکان دارد کمی هزینه بر برایتان باشد و دوم اینکه اگر قصد دارید هزینه بیشتری را پرداخت نکنید.
پروازهای داخلی را خریداری کنید، منتها باید توجه داشته باشید که پروازهای ایرانی به فرودگاه دنیزلی و اسپارتا خواهند رفت و از آنجا 3 الی 4 ساعت به صورت زمینی شما در راه هستید که شاید کمی خسته کننده برایتان باشد.
پروازهای ترک مثل ترکیش ایرلاینز، سان اکسپرس، پگاسوس، فری برد، کورندون، تیلویند که مقصد نهایی آنها فرودگاه بین المللی شهر آنتالیا می باشد، لازم است که در یکی از شهرهای قاضی آنتپ یا آدانا به مدت تقریبی 45 دقیقه لندینگ و فرود داشته باشند (البته در این زمان مسافران اجازه خروج از هواپیما را ندارند) و پرواز دقیقا بعد از 45 دقیقه مجددا به سمت فرودگاه آنتالیا پرواز خواهد کرد.
در ضمن بعضی پروازها هم به فرودگاه قاضی پاشا که فرودگاه اصلی شهر آلانیا بشمار می رود پرواز دارند که این فرودگاه نیز در فاصله تقریبا 2 ساعتی از هتل های شهر آنتالیا قرار گرفته است و مزیت اصلی این فرودگاه این است.
که نیاز به فرود در شهر واسطی نداشته و پرواز از فرودگاه های ایران به صورت مستقیم به قاضی پاشا انجام میگردد و شما عزیزان اگر قصد سفر به هتل های نزدیک به آلانیا و بلک را دارید، انتخاب این فرودگاه بهترین انتخاب برای شما مسافران تور مسافرتی آنتالیا از اصفهان خواهد بود.

 شهروندان اصفهانی میتوانند هم با ماشین های شخصی خود به این منطقه سفر کنند هم با اتوبوس به این حالت که برای رسیدن به شهر آنتالیا از هر نقطه ای از ایران باشید.

براحتی میتوانید خود را به مرز بازرگان در تبریز، مرز رازی در خوی و مرز سرو در ارومیه برسانید و بعد از رد شدن از مرز این امکان را دارید که سفر خود را به کشور ترکیه و بعد از آن به سمت شهر آنتالیا ادامه بدهید و از طبیعت زیبای جاده ها نهایت لذت را ببرید.