تور آنتالیا از تبریز - هوایی


هتل belkon club hotel antalya

هتل belkon club hotel antalya


خدمات كامل

دوتخته

13,890,000 تومان

یک تخته

15,790,000 تومان

کودک با تخت

11,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

13,890,000 تومان

یک تخته

15,790,000 تومان

کودک با تخت

11,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل cender antalya

هتل cender antalya


خدمات كامل

دوتخته

15,390,000 تومان

یک تخته

17,990,000 تومان

کودک با تخت

12,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

15,390,000 تومان

یک تخته

17,990,000 تومان

کودک با تخت

12,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل grand park lara antalya

هتل grand park lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

16,890,000 تومان

یک تخته

20,190,000 تومان

کودک با تخت

13,490,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

16,890,000 تومان

یک تخته

20,190,000 تومان

کودک با تخت

13,490,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل fame residence kemer antalya

هتل fame residence kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

17,490,000 تومان

یک تخته

21,890,000 تومان

کودک با تخت

13,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

17,490,000 تومان

یک تخته

21,890,000 تومان

کودک با تخت

13,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل aska lara antalya

هتل aska lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

17,890,000 تومان

یک تخته

20,990,000 تومان

کودک با تخت

13,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

17,890,000 تومان

یک تخته

20,990,000 تومان

کودک با تخت

13,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل megasaray westbeach antalya

هتل megasaray westbeach antalya


خدمات كامل

دوتخته

18,490,000 تومان

یک تخته

22,690,000 تومان

کودک با تخت

14,290,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

18,490,000 تومان

یک تخته

22,690,000 تومان

کودک با تخت

14,290,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل asteria kremlin palace antalya

هتل asteria kremlin palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

18,790,000 تومان

یک تخته

23,890,000 تومان

کودک با تخت

14,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

18,790,000 تومان

یک تخته

23,890,000 تومان

کودک با تخت

14,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل royal wings lara antalya

هتل royal wings lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,190,000 تومان

یک تخته

23,690,000 تومان

کودک با تخت

14,690,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

19,190,000 تومان

یک تخته

23,690,000 تومان

کودک با تخت

14,690,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل adalya elite antalya

هتل adalya elite antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,390,000 تومان

یک تخته

22,190,000 تومان

کودک با تخت

14,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

19,390,000 تومان

یک تخته

22,190,000 تومان

کودک با تخت

14,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل titanic beach lara antalya

هتل titanic beach lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,790,000 تومان

یک تخته

24,590,000 تومان

کودک با تخت

14,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

19,790,000 تومان

یک تخته

24,590,000 تومان

کودک با تخت

14,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل delphin be grand resort lara antalya

هتل delphin be grand resort lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,990,000 تومان

یک تخته

24,890,000 تومان

کودک با تخت

15,090,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

19,990,000 تومان

یک تخته

24,890,000 تومان

کودک با تخت

15,090,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل delphin imperial lara antalya

هتل delphin imperial lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

20,490,000 تومان

یک تخته

25,790,000 تومان

کودک با تخت

15,290,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

20,490,000 تومان

یک تخته

25,790,000 تومان

کودک با تخت

15,290,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل ic green palace antalya

هتل ic green palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,090,000 تومان

یک تخته

26,490,000 تومان

کودک با تخت

15,590,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

21,090,000 تومان

یک تخته

26,490,000 تومان

کودک با تخت

15,590,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل titanic deluxe golf belek antalya

هتل titanic deluxe golf belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,190,000 تومان

یک تخته

29,690,000 تومان

کودک با تخت

16,690,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

23,190,000 تومان

یک تخته

29,690,000 تومان

کودک با تخت

16,690,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل nirvana cosmopolitan antalya

هتل nirvana cosmopolitan antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,890,000 تومان

یک تخته

33,790,000 تومان

کودک با تخت

17,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

25,890,000 تومان

یک تخته

33,790,000 تومان

کودک با تخت

17,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل voyage belek golf & spa antalya

هتل voyage belek golf & spa antalya


خدمات كامل

دوتخته

26,490,000 تومان

یک تخته

39,590,000 تومان

کودک با تخت

18,290,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

26,490,000 تومان

یک تخته

39,590,000 تومان

کودک با تخت

18,290,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل royal seginus lara antalya

هتل royal seginus lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

26,890,000 تومان

یک تخته

35,290,000 تومان

کودک با تخت

18,290,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

26,890,000 تومان

یک تخته

35,290,000 تومان

کودک با تخت

18,290,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل selectum luxury resort belek antalya

هتل selectum luxury resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

26,890,000 تومان

یک تخته

36,990,000 تومان

کودک با تخت

18,490,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

26,890,000 تومان

یک تخته

36,990,000 تومان

کودک با تخت

18,490,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل ela excellence resort belek

هتل ela excellence resort belek


خدمات كامل

دوتخته

27,190,000 تومان

یک تخته

35,690,000 تومان

کودک با تخت

18,590,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

27,190,000 تومان

یک تخته

35,690,000 تومان

کودک با تخت

18,590,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل titanic mardan palace antalya

هتل titanic mardan palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

30,090,000 تومان

یک تخته

40,090,000 تومان

کودک با تخت

20,090,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

30,090,000 تومان

یک تخته

40,090,000 تومان

کودک با تخت

20,090,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل calista luxury resort belek antalya

هتل calista luxury resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

30,490,000 تومان

یک تخته

40,690,000 تومان

کودک با تخت

20,290,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

30,490,000 تومان

یک تخته

40,690,000 تومان

کودک با تخت

20,290,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان
هتل regnum carya antalya

هتل regnum carya antalya


خدمات كامل

دوتخته

43,290,000 تومان

یک تخته

59,890,000 تومان

کودک با تخت

26,690,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

دوتخته

43,290,000 تومان

یک تخته

59,890,000 تومان

کودک با تخت

26,690,000 تومان

کودک بدون تخت

9,490,000 تومان

سایر تورها

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تبریز -

  تبریز
  تاریخ پرواز:
  ترکیش
  هواپیمایی: ترکیش
 • آنتالیا - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 • تزریق دو دوز واکسن
 • کارت واکسن دیجیتال به زبان انگلیسی

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • گشت شهری 1 روزه
 • اقامت در هتل با صبحانه

سایر توضیحات

تور آنتالیا از تبریز

 

شما در تور آنتالیا از تبریز سفری خاطره انگیز به شهر تفریحی آنتالیا کشور ترکیه که دارای بنادری مملو از قایق و کشتی های تفریحی، سواحلی همراه با هتل های بزرگو لوکس است، را شروع می کنید.

آنتالیا دروازه ای به سمت جنوب قسمت مدیترانه ای ترکیه بوده که به دلیل داشتن آب های آبی رنگ به نام سواحل فیروزه ای هم در بین گردشگران شناخته می شوند و سالانه در فصول مختلف این جاذبه گردشگری آنتالیا هزاران توریست و گردشگر را به از سراسر دنیا به سمت خود جذب می کند.

به همین دلیل آژانس مسافرتی نامی گشت با ارائه  تور پکیج های آنتالیا از تبریز و دیگر شهرهای ایران، تورهای لحظه آخری آنتالیا از تبریز و بلیط هواپیما به آنتالیا از تبریز تمام تلاش خود را کرده تا در سفر به شهر آنتالیا ترکیه بتوانید خاطراتی شیرین در کنار خانوادتان بسازید.

 

تور آنتالیا از تبریز

 

این روزها تور آنتالیا به ‌عنوان یکی از انتخاب ‌های اول هر گردشگری شده است، بی شک مطالب زیادی در رابطه با تور آنتالیا و جذابیت ‌های سفر به این شهر زیبا به گوشتان رسیده و یا شاید شما هم جزو مسافران آنتالیا بوده اید و و کلی خاطره با این شهر ساحلی دارید.

در ادامه مجموعه مسافرتی نامی گشت مجری تور های  آنتالیا از تبریز و تور آنتالیا از تهران و دیگر شهرها به صورت زمینی و هوایی برگزار می شود .  خدماتی متفاوت با پرواز اختصاصی خارجی و ایرانی و با هتل های گارانتی نامی گشت است. اگر قصد سفر به این مقصد جذاب را دارید و در تبریز زندگی می کنید تور آنتالیا از تبریز بهترین انتخاب برای شماست.

 

تور آنتالیا از تبریز لحظه آخری

تور آنتالیا از تبریز هوایی

 

روزانه میلیون ها کاربر ایرانی تور آنتالیا از تبریز را در گوگل سرچ می کنند تا بتوانند مناسب ترین و بهترین قیمت و با کیفیت ترین تور را از آژانس منتخب خود خریداری کنند، خوشبختانه شما در بالای همین صفحه متنوع ترین و بهترین نرخ تور آنتالیا از تبریز را برای شما عزیزان گرد آورده ایم تا با توجه به سلیقه و بودجه خود جذاب ترین انتخاب را داشته باشید.

شما برای اطلاع از قیمت های دقیق و امکانات و تمامی تفریحات می توانید با مشاوران نامی گشت تماس بگیرید تا ما به صورت مفصل درباره تمام این سوالاتی که ذهن شما را درگیر کرده پاسخگو باشیم و از آنجا به بعد حق انتخاب و تصمیم گیری با خود شما مسافر محترم می باشد که تور خود و خدمات گردشگری را چگونه و چه زمانی خریداری نمایید.

 

تور آنتالیا از تبریز هوایی

 

شما برای سفر به آنتالیا می توانید هم از راه زمینی و هم تور آنتالیا از تبریز هوایی را می تواند انتخاب نمایید. در اینجا یک توضیح کلی خواهیم داد تا شما مسافران و دوستداران سفر هوایی کاملا توجیح شوید و با دید باز تور هوایی آنتالیا از تبریز  را انتخاب کنند.

همانطور که از اسم این تور مشخص است، لازمه تور  هوایی آنتالیا از تبریز ، خرید بلیط هواپیما می باشد برای اینکه شما بلیت هواپیمای خود را خریداری نمایید بسته به شهری که در آنجا ساکن هستید می توانید اقدام به خرید بلیت هواپیما آنتالیا کنید و زمان تقریبی از شهرهای مختلف به کشور ترکیه نهایتا 4 ساعت می باشد.

شما گردشگران عزیز می توانید از شهرهایی همچون: تهران، اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ و مهم ایران اقدام به خرید تور آنتالیا کنید که پیشنهاد ما به شما خرید بلیت آنتالیا از آزانس نامی گشت می باشد که با بهترین نرخ موجود این مهم را برای شما عزیزان فراهم کرده است. ضمنا پروازهای رفت و برگشت آنتالیا یک هفته ‌ای هستند.

یعنی پروازهایی که چهارشنبه به آنتالیا حرکت میکنند، چهارشنبه باز می ‌گردند. بنابراین تورهای آنتالیا فقط مدت اقامت 6 یا 7 روزه دارد و نه بیشتر، نه کمتر! شما تور آنتالیا را چه با پروازهای ایرانی، چه با پروازهای خارجی بگیرید باید یک هفته در آنتالیا اقامت داشته باشید.

 

تور آنتالیا از تبریز خرید بلیط

تور آنتالیا از تبریز زمینی

 

حالا نوبت به حالت دوم از تور آنتالیا می رسیم که برای دوستداران سفرهای زمینی و ارزران قیمت جالب توجه است، شما در تور آنتالیا زمینی از تبریز میتوانید هم با ماشین های شخصی خود به این منطقه سفر کنند هم با اتوبوس! به این صورت که برای رسیدن به شهر آنتالیا از هر نقطه از ایران که باشید می توانید خود را به مرز بازرگان در تبریز، مرز رازی در خوی و مرز سرو در ارومیه برسانید و بعد از رد شدن از مرز این امکان را دارید که سفر خود را در کشور ترکیه به سمت شهر آنتالیا شروع کنید.

در تور آنتالیا از تبریز زمینی از طبیعت زیبای جاده ها لذت می برید و برای هتل گرفتن در آنتالیا نیز نگران نباشید چون برای رزرو هتل خود می توانید با شرکت های خدمات مسافرتی در ایران هماهنگ شوید و بسته به سلیقه خود بهترین هتل را با بهترین قیمت رزرو یا خریداری کنید و از تور آنتالیا زمینی خود نهایت لذت را ببرید.

ضمنا لازم به ذکر است تورهای گروهی زمینی آنتالیا نیز به صورت منظم در فصل اردیبهشت هر هفته انجام می شود که می توانید در تور زمینی آنتالیا نیز همراه ما باشید و از خدمات استثنایی و منحصر به فردی که مجموعه ما در اختیار شما قرار می دهیم کلی استفاده ببرید.

 

تور آنتالیا از تبریز زمینی

قیمت تور آنتالیا از تبریز چقدر است؟

 

در ابتدا لازم دونستیم به شما کاربران عزیز بگوییم که آژانس مسافرتی نامی گشت با ارائه لیستی از انواع تورهای آنتالیا از تهران و دیگر شهرهای کشورمان قیمت ‌های متفاوتی در اختیار شما قرار می‌ دهد تا با توجه به بودجه و زمان خود بهترین پکیج تور آنتالیا را انتخاب کنید.

در ضمن آفر ویژه قیمت تور های  آنتالیا از تبریز با توجه به هتلی که انتخاب می کنید، نرخ پرواز و نوع ایرلاین (داخلی – خارجی)، تعداد روزهای اقامت و فصلی که به آنتالیا سفر می کنید، کاملا متفاوت است. 

در ادامه حتما این نکته را در نظر داشته باشید با توجه به اینکه سفر به این شهر به صورت هفتگی میباشد، پس ارزش این را دارد که به فکر قیمت تور آنتالیا هتل 5 ستاره مخصوصا در مناطق لارا، کمر و بلک باشید چرا که کسانی که قصد دارند در تور ترکیه به آنتالیا سفر کنند، به دنبال بهترین و لوکس ترین خدمات هتل ها هستند و عملا میتوانیم بگوییم تور خیلی ارزان آنتالیا با هتل های 3 ستاره از جذابیت سفرتان به شدت کم می کند و در این صورت شاید مقصد دیگری را انتخاب کنید، تصمیم بهتری باشد.

 

قیمت تور آنتالیا از تبریز

 

ضمنا ایرلاین های خارجی مانند ترکیش، به طور معمول قیمت بالاتری دارند اما با تور لحظه آخری می توانید از تخفیف ها و آفرها برای کاهش هزینه خود بهره مند شوید و از خوبی های تور لحظه آخری آنتالیا این است که قیمت پایین تری نسبت به تورهای عادی دارد و این مورد به این دلیل است که این تورها در لحظات آخر بسته شدن تور و برای تکمیل ظرفیت ارائه می شوند که بهترین انتخاب برای سفرهای مقرون به صرفه شناخته می شود.

تور آنتالیا از تبریز لحظه آخری و ارزان

 

در ابتدا این سوال مطرح می شود که آیا شرایط سفر لحظه آخری به آنتالیا از تبریز را دارید؟ چرا که این تورها دقیقا زمانی که هواپیما تا لحظه آخر پر نشود، به پایین ‌ترین نرخ ممکن فروخته می شود تا ظرفیت آن تکمیل شود، به همین دلیل قیمت مناسبی هم دارد و شما عزیزان می‌ توانید تجربه سفر ارزان به آنتالیا از تبریز را داشته باشید. 

تنها مشکل این تورها این است که شما همین امروز و فردا باید چمدان به دست آماده سفر شوید. اما بدانید که همه تورهای لحظه آخری آنتالیا هم ارزان نیستند.

در ایام پر ترافیک و شلوغ آنتالیا مثل تعطیلات نوروز و تابستان تقریبا تور لحظه آخری ارزانی وجود ندارد. برای این زمان ‌ها حتما باید حدود یکماه قبل تور خود را رزرو نمایید.

راستی اگر محدودیت مالی دارید حتما برنامه سفر خود را به زمان ‌های خلوت تر این شهر موکول کنید تا این امکان را داشته باشید که تور لحظه آخری و ارزان  آنتالیا از تبریز  را حدود 20 تا 50 درصد ارزان خریداری کنید. در ضمن بهترین زمان برای تورهای لحظه آخری ارزان بعد از تعطیلات نوروز تا اواخر اردیبهشت ماه است.

امتیاز 3.6 از 5 | از بین 46 امتیاز دهنده به تور آنتالیا از تبریز - هوایی

سوالات متداول