تور آنتالیا از مشهد


هتل cender antalya

هتل cender antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,290,000 تومان

یک تخته

21,790,000 تومان

کودک با تخت

18,790,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

19,290,000 تومان

یک تخته

21,790,000 تومان

کودک با تخت

18,790,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل fame residence kemer antalya

هتل fame residence kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,590,000 تومان

یک تخته

25,990,000 تومان

کودک با تخت

20,890,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

21,590,000 تومان

یک تخته

25,990,000 تومان

کودک با تخت

20,890,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل megasaray westbeach antalya

هتل megasaray westbeach antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,590,000 تومان

یک تخته

25,290,000 تومان

کودک با تخت

20,890,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

21,590,000 تومان

یک تخته

25,290,000 تومان

کودک با تخت

20,890,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل grand park lara antalya

هتل grand park lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,790,000 تومان

یک تخته

25,590,000 تومان

کودک با تخت

21,790,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

21,790,000 تومان

یک تخته

25,590,000 تومان

کودک با تخت

21,790,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل aska lara antalya

هتل aska lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,990,000 تومان

یک تخته

26,190,000 تومان

کودک با تخت

21,090,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

21,990,000 تومان

یک تخته

26,190,000 تومان

کودک با تخت

21,090,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل orange county belek antalya

هتل orange county belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

22,990,000 تومان

یک تخته

28,290,000 تومان

کودک با تخت

22,090,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

22,990,000 تومان

یک تخته

28,290,000 تومان

کودک با تخت

22,090,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل royal wings lara antalya

هتل royal wings lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

22,990,000 تومان

یک تخته

27,490,000 تومان

کودک با تخت

22,090,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

22,990,000 تومان

یک تخته

27,490,000 تومان

کودک با تخت

22,090,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل adalya elite antalya

هتل adalya elite antalya


خدمات كامل

دوتخته

22,990,000 تومان

یک تخته

27,590,000 تومان

کودک با تخت

22,090,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

22,990,000 تومان

یک تخته

27,590,000 تومان

کودک با تخت

22,090,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل kaya antalya

هتل kaya antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,890,000 تومان

یک تخته

28,690,000 تومان

کودک با تخت

22,890,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

23,890,000 تومان

یک تخته

28,690,000 تومان

کودک با تخت

22,890,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل titanic beach lara antalya

هتل titanic beach lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,990,000 تومان

یک تخته

29,090,000 تومان

کودک با تخت

22,990,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

23,990,000 تومان

یک تخته

29,090,000 تومان

کودک با تخت

22,990,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل sherwood ex lara antalya

هتل sherwood ex lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

24,790,000 تومان

یک تخته

29,990,000 تومان

کودک با تخت

23,690,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

24,790,000 تومان

یک تخته

29,990,000 تومان

کودک با تخت

23,690,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل ic green palace antalya

هتل ic green palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,190,000 تومان

یک تخته

30,590,000 تومان

کودک با تخت

24,090,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

25,190,000 تومان

یک تخته

30,590,000 تومان

کودک با تخت

24,090,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل spice resort antalya

هتل spice resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,790,000 تومان

یک تخته

31,590,000 تومان

کودک با تخت

24,590,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

25,790,000 تومان

یک تخته

31,590,000 تومان

کودک با تخت

24,590,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل delphin be grand resort lara antalya

هتل delphin be grand resort lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,990,000 تومان

یک تخته

31,890,000 تومان

کودک با تخت

24,790,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

25,990,000 تومان

یک تخته

31,890,000 تومان

کودک با تخت

24,790,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل asteria kremlin palace antalya

هتل asteria kremlin palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,990,000 تومان

یک تخته

33,490,000 تومان

کودک با تخت

25,290,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

25,990,000 تومان

یک تخته

33,490,000 تومان

کودک با تخت

25,290,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل club sera antalya

هتل club sera antalya


خدمات كامل

دوتخته

26,390,000 تومان

یک تخته

33,690,000 تومان

کودک با تخت

25,190,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

26,390,000 تومان

یک تخته

33,690,000 تومان

کودک با تخت

25,190,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل delphin imperial lara antalya

هتل delphin imperial lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

26,590,000 تومان

یک تخته

32,790,000 تومان

کودک با تخت

25,390,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

26,590,000 تومان

یک تخته

32,790,000 تومان

کودک با تخت

25,390,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل bellis deluxe antalya

هتل bellis deluxe antalya


خدمات كامل

دوتخته

27,090,000 تومان

یک تخته

33,490,000 تومان

کودک با تخت

25,790,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

27,090,000 تومان

یک تخته

33,490,000 تومان

کودک با تخت

25,790,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل titanic deluxe golf belek antalya

هتل titanic deluxe golf belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

27,290,000 تومان

یک تخته

33,790,000 تومان

کودک با تخت

25,990,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

27,290,000 تومان

یک تخته

33,790,000 تومان

کودک با تخت

25,990,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل gloria verde resort belek

هتل gloria verde resort belek


خدمات كامل

دوتخته

30,190,000 تومان

یک تخته

38,190,000 تومان

کودک با تخت

28,590,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

30,190,000 تومان

یک تخته

38,190,000 تومان

کودک با تخت

28,590,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل nirvana cosmopolitan antalya

هتل nirvana cosmopolitan antalya


خدمات كامل

دوتخته

31,390,000 تومان

یک تخته

39,890,000 تومان

کودک با تخت

29,590,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

31,390,000 تومان

یک تخته

39,890,000 تومان

کودک با تخت

29,590,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

تور های پیشنهادی

اطلاعات تور آنتالیا از مشهد

 • شروع سفر: مشهد -

  مشهد
  ترکیش
  هواپیمایی: ترکیش
 • آنتالیا - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 • تزریق دو دوز واکسن
 • کارت واکسن دیجیتال به زبان انگلیسی

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • گشت شهری 1 روزه
 • اقامت در هتل با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.4 از 5 | از بین 54 امتیاز دهنده به تور آنتالیا از مشهد

سوالات متداول

مدیریت هزینه‌ های سفر به آنتالیا نیز در این تورهای خارجی و خدماتی که به شما ارائه می دهند، در نظر گرفته شده است. هتل ‌های یوآل، بهترین ساعت ‌های پروازی، گشت شهری در آنتالیا و به همراه داشتن یک لیدر فارسی زبان در سفر به آنتالیا در نرخ تور پکیج آنتالیا  از مشهد گنجانده شده است تا شما عزیزان در سفر به ترکیه دغدغه ‌ای از بابت سفرتان نداشته باشید.
در ادامه با قیمت ‌های مختلفی در طول هفته برگزار می‌ شود. اگر ساکن مشهد هستید، قیمت‌ های تور آنتالیا از مشهد بسیار متنوع می باشند و با هر بودجه‌ ای دستتان برای انتخاب تور مسافرتی کاملا باز است.

شما شهروندان مشهدی هر چه خدمات بیشتری در تور بخواهید، قیمت آن گران ‌تر برایتان تمام خواهد شد. در مجموع قیمت تور لحظه آخری آنتالیا از مشهد به عوامل مختلفی از جمله نوع سفر (زمینی یا هوایی)، نوع وسیله تردد (اتوبوس یا هواپیما)، تعداد روزها و شب ‌های اقامت، محل اقامت (هتل های آنتالیا، هتل آپارتمان، مسافرخانه، خوابگاه و...)، وعده‌های غذایی (صبحانه، نهار یا شام)، برنامه‌ های تفریحی تور و... بستگی دارد.

قضیه از این قرار است که پروازهای ایرانی که به سمت آنتالیا حرکت دارند در خود فرودگاه آنتالیا مسافران را پیاده نمیکنند، بلکه هر ایرلاینی به یکی از شهرهای اطراف آنتالیا رفته که حدود 3 الی 4 ساعت با ماشین تا خود آنتالیا فاصله زمانی دارند.
مثلا اگر شما با پرواز ایران ایر و ماهان به آنتالیا سفر کنید به شهر اسپارتا می ‌رسید و با ترانسفر زمینی حدود 4 ساعت تا آنتالیا و هتل محل اقامت ‌تان فاصله خواهید داشت. اگر با پرواز قشم ایر به آنتالیا سفر کنید به دنیزلی رفته و با ترانسفر زمینی حدود 3.5 ساعت تا آنتالیا و هتل ‌تان میرسید؛ ضمنا توجه داشته باشید که ترانسفر زمینی به عهده برگزار کننده تور است.

اکثرا در ذهن بیشتر مسافران تور مسافرتی آنتالیا از مشهد به صورت هوایی تعریف شده است. اما جالب است بدانید که که گاهی برای این شهر ساحلی تورهای زمینی آنتالیا هم از شهر مشهد برگزار می ‌شود که هم سفر شاد گروهی با کلی تجربیات جدید و هم قیمت مناسب ‌تری است. در نتیجه تجربه متفاوتی می ‌تواند برای شما مسافران  از مشهد زمینی باشد.

اگر مبدا شما از مشهد باشد تا آنتالیا با اتوبوس چیزی در حدود 30 ساعت یا شاید بیشتر در مسیر هستید.

بنابراین تورهای زمینی آنتالیا همیشه برگزار نمی‌ شوند و در بیشتر مواقع در بازه زمانی هایی که حجم مسافر  به اوج خود می رسد؛ آژانس‌ های مسافرتی تورهای زمینی را برگزار می ‌کنند که تورها به حد نصاب برسد.

ضمنا بطور معمول تورهای زمینی آنتالیا از مشهد در ایام نوروز و تابستان برگزار می ‌شود و به دلیل ارزان بودن و تجربه متفاوت مسافرت گروهی، مسافران خاص خودش را همیشه دارد.