تور آنتالیا از شیراز


هتل cender antalya

هتل cender antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,310,000 تومان

یک تخته

21,810,000 تومان

کودک با تخت

18,810,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

19,310,000 تومان

یک تخته

21,810,000 تومان

کودک با تخت

18,810,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان
هتل fame residence kemer antalya

هتل fame residence kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,610,000 تومان

یک تخته

26,010,000 تومان

کودک با تخت

20,910,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

21,610,000 تومان

یک تخته

26,010,000 تومان

کودک با تخت

20,910,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان
هتل megasaray westbeach antalya

هتل megasaray westbeach antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,610,000 تومان

یک تخته

25,310,000 تومان

کودک با تخت

20,910,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

21,610,000 تومان

یک تخته

25,310,000 تومان

کودک با تخت

20,910,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان
هتل grand park lara antalya

هتل grand park lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,810,000 تومان

یک تخته

25,610,000 تومان

کودک با تخت

21,810,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

21,810,000 تومان

یک تخته

25,610,000 تومان

کودک با تخت

21,810,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان
هتل aska lara antalya

هتل aska lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

22,010,000 تومان

یک تخته

26,210,000 تومان

کودک با تخت

21,110,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

22,010,000 تومان

یک تخته

26,210,000 تومان

کودک با تخت

21,110,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان
هتل orange county belek antalya

هتل orange county belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,010,000 تومان

یک تخته

28,310,000 تومان

کودک با تخت

22,110,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

23,010,000 تومان

یک تخته

28,310,000 تومان

کودک با تخت

22,110,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان
هتل royal wings lara antalya

هتل royal wings lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,010,000 تومان

یک تخته

27,510,000 تومان

کودک با تخت

22,110,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

23,010,000 تومان

یک تخته

27,510,000 تومان

کودک با تخت

22,110,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان
هتل adalya elite antalya

هتل adalya elite antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,010,000 تومان

یک تخته

27,610,000 تومان

کودک با تخت

22,110,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

23,010,000 تومان

یک تخته

27,610,000 تومان

کودک با تخت

22,110,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان
هتل kaya antalya

هتل kaya antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,910,000 تومان

یک تخته

28,710,000 تومان

کودک با تخت

22,910,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

23,910,000 تومان

یک تخته

28,710,000 تومان

کودک با تخت

22,910,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان
هتل titanic beach lara antalya

هتل titanic beach lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

24,010,000 تومان

یک تخته

29,110,000 تومان

کودک با تخت

23,010,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

24,010,000 تومان

یک تخته

29,110,000 تومان

کودک با تخت

23,010,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان
هتل sherwood ex lara antalya

هتل sherwood ex lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

24,810,000 تومان

یک تخته

30,010,000 تومان

کودک با تخت

23,710,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

24,810,000 تومان

یک تخته

30,010,000 تومان

کودک با تخت

23,710,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان
هتل ic green palace antalya

هتل ic green palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,210,000 تومان

یک تخته

30,610,000 تومان

کودک با تخت

24,110,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

25,210,000 تومان

یک تخته

30,610,000 تومان

کودک با تخت

24,110,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان
هتل spice resort antalya

هتل spice resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,810,000 تومان

یک تخته

31,610,000 تومان

کودک با تخت

24,610,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

25,810,000 تومان

یک تخته

31,610,000 تومان

کودک با تخت

24,610,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان
هتل delphin be grand resort lara antalya

هتل delphin be grand resort lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

26,010,000 تومان

یک تخته

31,910,000 تومان

کودک با تخت

24,810,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

26,010,000 تومان

یک تخته

31,910,000 تومان

کودک با تخت

24,810,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان
هتل asteria kremlin palace antalya

هتل asteria kremlin palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

26,010,000 تومان

یک تخته

33,510,000 تومان

کودک با تخت

25,310,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

26,010,000 تومان

یک تخته

33,510,000 تومان

کودک با تخت

25,310,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان
هتل club sera antalya

هتل club sera antalya


خدمات كامل

دوتخته

26,410,000 تومان

یک تخته

33,710,000 تومان

کودک با تخت

25,210,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

26,410,000 تومان

یک تخته

33,710,000 تومان

کودک با تخت

25,210,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان
هتل delphin imperial lara antalya

هتل delphin imperial lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

26,610,000 تومان

یک تخته

32,810,000 تومان

کودک با تخت

25,410,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

26,610,000 تومان

یک تخته

32,810,000 تومان

کودک با تخت

25,410,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان
هتل bellis deluxe antalya

هتل bellis deluxe antalya


خدمات كامل

دوتخته

27,110,000 تومان

یک تخته

33,510,000 تومان

کودک با تخت

25,810,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

27,110,000 تومان

یک تخته

33,510,000 تومان

کودک با تخت

25,810,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان
هتل titanic deluxe golf belek antalya

هتل titanic deluxe golf belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

27,310,000 تومان

یک تخته

33,810,000 تومان

کودک با تخت

26,010,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

27,310,000 تومان

یک تخته

33,810,000 تومان

کودک با تخت

26,010,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان
هتل gloria verde resort belek

هتل gloria verde resort belek


خدمات كامل

دوتخته

30,210,000 تومان

یک تخته

38,210,000 تومان

کودک با تخت

28,610,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

30,210,000 تومان

یک تخته

38,210,000 تومان

کودک با تخت

28,610,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان
هتل nirvana cosmopolitan antalya

هتل nirvana cosmopolitan antalya


خدمات كامل

دوتخته

31,410,000 تومان

یک تخته

39,910,000 تومان

کودک با تخت

29,610,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

دوتخته

31,410,000 تومان

یک تخته

39,910,000 تومان

کودک با تخت

29,610,000 تومان

کودک بدون تخت

12,010,000 تومان

تور های پیشنهادی

اطلاعات تور آنتالیا از شیراز

 • شروع سفر: شیراز -

  شیراز
  ترکیش
  هواپیمایی: ترکیش
 • استانبول - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 • تزریق دو دوز واکسن
 • کارت واکسن دیجیتال به زبان انگلیسی

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • گشت شهری 1 روزه
 • اقامت در هتل با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.3 از 5 | از بین 42 امتیاز دهنده به تور آنتالیا از شیراز

سوالات متداول

تور هوایی آنتالیا از شیراز  به این صورت است که مسافران و دوستداران سفر، روش تور هوایی آنتالیا از شیراز  را انتخاب کنند. همانطور که از اسم این تور هم پیداست لازمه این تور ، خرید بلیط هواپیما می باشد و برای اینکه شما بلیت هواپیمای خود را خریداری نمایند، بسته به شهری که در آنجا سکونت دارند، این امکان را دارند که اقدام به خرید بلیت هواپیما نمایند.
در ضمن زمان تقریبی از شهرهای مختلف به کشور ترکیه (شهر آنتالیا) نهایتا 4 ساعت بوده که می توانید از شهرهایی مانند: تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، همدان، رشت، ساری و شهرهای دیگر اقدام به خرید تور مورد نظرتان کنید که پیشنهاد ما به شما خرید بلیت آنتالیا از آژانس نامی گشت می باشد که با بهترین نرخ موجود این مهم را برای شما عزیزان فراهم کرده است.

تور زمینی انتالیا از شیراز حالت دیگری است که برای دوستداران سفرهای زمینی حائز اهمیت است، در تور زمینی آنتالیا  از شیراز مسافران این امکان را دارند که هم با ماشین های شخصی خود به این منطقه سفر کنند هم با اتوبوس به این حالت که برای رسیدن به شهر آنتالیا از هر نقطه از ایران که باشید .

می توانید خود را به مرز بازرگان در تبریز، مرز رازی در خوی و مرز سرو در ارومیه برسانید و بعد از رد شدن از مرز می توانید سفر خود را در کشور ترکیه به سمت شهر آنتالیا ادامه دهید و از طبیعت زیبای جاده ها نهایت لذت را ببرید و نیز برای رزرو هتل در آنتالیا هم اصلا نگران نباشید چرا که برای رزرو هتل خود می توانید با شرکت خدمات نامی گشت هماهنگ باشید و بسته به سلیقه و بودجه تعیین شده خود بهترین هتل محل اقامت را با بهترین قیمت و خدمات را خریداری کنید و از تور  خود کلی لذت ببرید.

لازم به ذکر است تورهای گروهی زمینی آنتالیا نیز به صورت منظم در فصل اردیبهشت هر هفته برگزار می شود که می توانید در تور زمینی آنتالیا از شیراز هم همراه مجموعه ما باشید و از خدمات و امکانات فوق العاده عالی که ما در اختیار شما قرار خواهیم داد، نهایت استفاده را ببرید و سفری به یادماندنی را برای خود رقم بزنید.

 

تورهای آنتالیا ارزان و لحظه آخری به این صورت است که زمانی که هواپیما تا لحظه آخر پر نشده باشد، باید به پایین ‌ترین نرخ ممکن فروخته شود تا ظرفیت آن تکمیل گردد، بنابراین قیمت تور آنتالیا بسیار مناسب می شود و شما عزیزان می ‌توانید تجربه سفری ارزان و مقرون به صرفه به آنتالیا از هر کجاای ایران را داشته باشید.

فقط مشکل اینجاست که شما باید بلافاصله برای سفر به آنتالیا آماده شده و چمدان به دست راهی شوید. خوب با این اوصاف آیا شما شرایط استفاده از تور لحظه آخری آنتالیا را دارید؟
ضمنا قیمت تور آنتالیا از شیراز لحظه آخری و ارزان، بسته به شرایط تور و نیز مدت زمان باقی مانده تا شروع تور امکان دارد شامل تخفیف 10 تا 60 درصدی هم بشود.

برای مثال ممکن است یک تورلحظه آخری  آنتالیا، دو روز قبل از تاریخ برگزاری سفر با 10 درصد تخفیف به قروش برسد! اما همین تور، در لحظات پایانی و درست چند دقیقه مانده به پرواز آنتالیا، با 70 درصد تخفیف هم عرضه شود.
در نتیجه برگزار کننده ها و آزانس های مسافرتی مجبورند تا با کاهش نرخ تور لوکس آنتالیا، ظرفیت تور خود را در قالب یک تور لحظه آخری آنتالیا پر کنند تا متحمل ضرر و زیان نشوند.