تور آنکارا لحظه آخری - هوایی


دوتخته

10,013,000 تومان

یک تخته

8,593,000 تومان

کودک با تخت

6,763,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان

دوتخته

10,013,000 تومان

یک تخته

8,593,000 تومان

کودک با تخت

6,763,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,023,000 تومان

یک تخته

8,993,000 تومان

کودک با تخت

7,273,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان

دوتخته

11,023,000 تومان

یک تخته

8,993,000 تومان

کودک با تخت

7,273,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,023,000 تومان

یک تخته

9,403,000 تومان

کودک با تخت

7,373,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان

دوتخته

11,023,000 تومان

یک تخته

9,403,000 تومان

کودک با تخت

7,373,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,233,000 تومان

یک تخته

9,403,000 تومان

کودک با تخت

7,173,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان

دوتخته

11,233,000 تومان

یک تخته

9,403,000 تومان

کودک با تخت

7,173,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,433,000 تومان

یک تخته

9,603,000 تومان

کودک با تخت

7,373,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان

دوتخته

11,433,000 تومان

یک تخته

9,603,000 تومان

کودک با تخت

7,373,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,843,000 تومان

یک تخته

9,603,000 تومان

کودک با تخت

7,373,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان

دوتخته

11,843,000 تومان

یک تخته

9,603,000 تومان

کودک با تخت

7,373,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,843,000 تومان

یک تخته

10,013,000 تومان

کودک با تخت

7,573,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان

دوتخته

11,843,000 تومان

یک تخته

10,013,000 تومان

کودک با تخت

7,573,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,443,000 تومان

یک تخته

10,823,000 تومان

کودک با تخت

7,673,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان

دوتخته

12,443,000 تومان

یک تخته

10,823,000 تومان

کودک با تخت

7,673,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,853,000 تومان

یک تخته

10,213,000 تومان

کودک با تخت

7,883,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان

دوتخته

12,853,000 تومان

یک تخته

10,213,000 تومان

کودک با تخت

7,883,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,053,000 تومان

یک تخته

10,823,000 تومان

کودک با تخت

7,983,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان

دوتخته

13,053,000 تومان

یک تخته

10,823,000 تومان

کودک با تخت

7,983,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,473,000 تومان

یک تخته

11,633,000 تومان

کودک با تخت

8,793,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان

دوتخته

14,473,000 تومان

یک تخته

11,633,000 تومان

کودک با تخت

8,793,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,293,000 تومان

یک تخته

12,243,000 تومان

کودک با تخت

9,203,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان

دوتخته

15,293,000 تومان

یک تخته

12,243,000 تومان

کودک با تخت

9,203,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,493,000 تومان

یک تخته

12,653,000 تومان

کودک با تخت

8,693,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان

دوتخته

15,493,000 تومان

یک تخته

12,653,000 تومان

کودک با تخت

8,693,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,903,000 تومان

یک تخته

13,053,000 تومان

کودک با تخت

9,203,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان

دوتخته

15,903,000 تومان

یک تخته

13,053,000 تومان

کودک با تخت

9,203,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,903,000 تومان

یک تخته

13,053,000 تومان

کودک با تخت

9,203,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان

دوتخته

15,903,000 تومان

یک تخته

13,053,000 تومان

کودک با تخت

9,203,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

16,303,000 تومان

یک تخته

14,073,000 تومان

کودک با تخت

9,203,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان

دوتخته

16,303,000 تومان

یک تخته

14,073,000 تومان

کودک با تخت

9,203,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

17,323,000 تومان

یک تخته

15,083,000 تومان

کودک با تخت

9,503,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان

دوتخته

17,323,000 تومان

یک تخته

15,083,000 تومان

کودک با تخت

9,503,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

17,523,000 تومان

یک تخته

14,073,000 تومان

کودک با تخت

10,013,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان

دوتخته

17,523,000 تومان

یک تخته

14,073,000 تومان

کودک با تخت

10,013,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

18,743,000 تومان

یک تخته

16,303,000 تومان

کودک با تخت

10,213,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان

دوتخته

18,743,000 تومان

یک تخته

16,303,000 تومان

کودک با تخت

10,213,000 تومان

کودک بدون تخت

4,323,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - هر روز

  تهران
  تاریخ پرواز: هر روز
  ترکیش
  هواپیمایی: ترکیش
 • آنکارا - 7 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور آنکارا لحظه آخری - هوایی است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت 
 • گشت شهری
 • اقامت هتل با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.9 از 5 | از بین 18 امتیاز دهنده به تور آنکارا لحظه آخری - هوایی

سوالات متداول