تور آنکارا سفارت کانادا - هوایی


دوتخته

6,210,000 تومان

یک تخته

5,890,000 تومان

توضیحات

5,290,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان

دوتخته

6,210,000 تومان

یک تخته

5,890,000 تومان

توضیحات

5,290,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,510,000 تومان

یک تخته

5,930,000 تومان

توضیحات

5,440,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان

دوتخته

6,510,000 تومان

یک تخته

5,930,000 تومان

توضیحات

5,440,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,510,000 تومان

یک تخته

6,040,000 تومان

توضیحات

5,460,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان

دوتخته

6,510,000 تومان

یک تخته

6,040,000 تومان

توضیحات

5,460,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,570,000 تومان

یک تخته

6,040,000 تومان

توضیحات

5,410,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان

دوتخته

6,570,000 تومان

یک تخته

6,040,000 تومان

توضیحات

5,410,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,620,000 تومان

یک تخته

4,500,000 تومان

توضیحات

5,460,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان

دوتخته

6,620,000 تومان

یک تخته

4,500,000 تومان

توضیحات

5,460,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,740,000 تومان

یک تخته

6,100,000 تومان

توضیحات

5,460,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان

دوتخته

6,740,000 تومان

یک تخته

6,100,000 تومان

توضیحات

5,460,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,740,000 تومان

یک تخته

6,220,000 تومان

توضیحات

5,520,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان

دوتخته

6,740,000 تومان

یک تخته

6,220,000 تومان

توضیحات

5,520,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,910,000 تومان

یک تخته

6,450,000 تومان

توضیحات

5,550,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان

دوتخته

6,910,000 تومان

یک تخته

6,450,000 تومان

توضیحات

5,550,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,030,000 تومان

یک تخته

6,280,000 تومان

توضیحات

5,610,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان

دوتخته

7,030,000 تومان

یک تخته

6,280,000 تومان

توضیحات

5,610,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,090,000 تومان

یک تخته

6,450,000 تومان

توضیحات

5,640,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان

دوتخته

7,090,000 تومان

یک تخته

6,450,000 تومان

توضیحات

5,640,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,490,000 تومان

یک تخته

6,680,000 تومان

توضیحات

5,890,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان

دوتخته

7,490,000 تومان

یک تخته

6,680,000 تومان

توضیحات

5,890,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,730,000 تومان

یک تخته

6,890,000 تومان

توضیحات

5,990,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان

دوتخته

7,730,000 تومان

یک تخته

6,890,000 تومان

توضیحات

5,990,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,780,000 تومان

یک تخته

6,970,000 تومان

توضیحات

5,890,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان

دوتخته

7,780,000 تومان

یک تخته

6,970,000 تومان

توضیحات

5,890,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,900,000 تومان

یک تخته

7,090,000 تومان

توضیحات

5,990,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان

دوتخته

7,900,000 تومان

یک تخته

7,090,000 تومان

توضیحات

5,990,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,020,000 تومان

یک تخته

7,380,000 تومان

توضیحات

5,990,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان

دوتخته

8,020,000 تومان

یک تخته

7,380,000 تومان

توضیحات

5,990,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,310,000 تومان

یک تخته

7,670,000 تومان

توضیحات

6,070,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان

دوتخته

8,310,000 تومان

یک تخته

7,670,000 تومان

توضیحات

6,070,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,360,000 تومان

یک تخته

7,380,000 تومان

توضیحات

6,220,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان

دوتخته

8,360,000 تومان

یک تخته

7,380,000 تومان

توضیحات

6,220,000 تومان

توضیحات

4,230,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - هر روز

  تهران
  تاریخ پرواز: هر روز
  پگاسوس
  هواپیمایی: پگاسوس
 • آنکارا - 2 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور آنکارا سفارت کانادا - هوایی است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 5.0 از 5 | از بین 21 امتیاز دهنده به تور آنکارا سفارت کانادا - هوایی

سوالات متداول