تور آنکارا اقتصادی


دوتخته

6,660,000 تومان

یک تخته

5,990,000 تومان

کودک با تخت

4,910,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان

دوتخته

6,660,000 تومان

یک تخته

5,990,000 تومان

کودک با تخت

4,910,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,040,000 تومان

یک تخته

6,170,000 تومان

کودک با تخت

5,160,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان

دوتخته

7,040,000 تومان

یک تخته

6,170,000 تومان

کودک با تخت

5,160,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,040,000 تومان

یک تخته

6,340,000 تومان

کودک با تخت

5,160,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان

دوتخته

7,040,000 تومان

یک تخته

6,340,000 تومان

کودک با تخت

5,160,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,120,000 تومان

یک تخته

6,340,000 تومان

کودک با تخت

5,160,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان

دوتخته

7,120,000 تومان

یک تخته

6,340,000 تومان

کودک با تخت

5,160,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,210,000 تومان

یک تخته

6,460,000 تومان

کودک با تخت

5,170,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان

دوتخته

7,210,000 تومان

یک تخته

6,460,000 تومان

کودک با تخت

5,170,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,460,000 تومان

یک تخته

6,460,000 تومان

کودک با تخت

5,160,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان

دوتخته

7,460,000 تومان

یک تخته

6,460,000 تومان

کودک با تخت

5,160,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,460,000 تومان

یک تخته

6,600,000 تومان

کودک با تخت

5,260,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان

دوتخته

7,460,000 تومان

یک تخته

6,600,000 تومان

کودک با تخت

5,260,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,640,000 تومان

یک تخته

6,950,000 تومان

کودک با تخت

5,360,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان

دوتخته

7,640,000 تومان

یک تخته

6,950,000 تومان

کودک با تخت

5,360,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,820,000 تومان

یک تخته

6,690,000 تومان

کودک با تخت

5,390,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان

دوتخته

7,820,000 تومان

یک تخته

6,690,000 تومان

کودک با تخت

5,390,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,910,000 تومان

یک تخته

6,950,000 تومان

کودک با تخت

5,430,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان

دوتخته

7,910,000 تومان

یک تخته

6,950,000 تومان

کودک با تخت

5,430,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,510,000 تومان

یک تخته

7,300,000 تومان

کودک با تخت

5,780,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان

دوتخته

8,510,000 تومان

یک تخته

7,300,000 تومان

کودک با تخت

5,780,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,860,000 تومان

یک تخته

7,560,000 تومان

کودک با تخت

5,950,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان

دوتخته

8,860,000 تومان

یک تخته

7,560,000 تومان

کودک با تخت

5,950,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,950,000 تومان

یک تخته

7,730,000 تومان

کودک با تخت

5,730,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان

دوتخته

8,950,000 تومان

یک تخته

7,730,000 تومان

کودک با تخت

5,730,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,120,000 تومان

یک تخته

7,910,000 تومان

کودک با تخت

5,950,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان

دوتخته

9,120,000 تومان

یک تخته

7,910,000 تومان

کودک با تخت

5,950,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,300,000 تومان

یک تخته

8,340,000 تومان

کودک با تخت

5,860,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان

دوتخته

9,300,000 تومان

یک تخته

8,340,000 تومان

کودک با تخت

5,860,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,730,000 تومان

یک تخته

8,780,000 تومان

کودک با تخت

6,160,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان

دوتخته

9,730,000 تومان

یک تخته

8,780,000 تومان

کودک با تخت

6,160,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,820,000 تومان

یک تخته

8,340,000 تومان

کودک با تخت

6,300,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان

دوتخته

9,820,000 تومان

یک تخته

8,340,000 تومان

کودک با تخت

6,300,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,340,000 تومان

یک تخته

9,290,000 تومان

کودک با تخت

6,400,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان

دوتخته

10,340,000 تومان

یک تخته

9,290,000 تومان

کودک با تخت

6,400,000 تومان

کودک بدون تخت

4,160,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - هر روز

  تهران
  تاریخ پرواز: هر روز
  پگاسوس
  هواپیمایی: پگاسوس
 • آنکارا - 3 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور آنکارا اقتصادی است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت 
 • گشت شهری
 • اقامت هتل با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.4 از 5 | از بین 12 امتیاز دهنده به تور آنکارا اقتصادی

سوالات متداول