تور لحظه آخری شیراز


هتل کیوان شیراز

هتل کیوان شیراز


با صبحانه

دوتخته

5,900,000 تومان

یک تخته

7,150,000 تومان

کودک با تخت

5,300,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان

دوتخته

5,900,000 تومان

یک تخته

7,150,000 تومان

کودک با تخت

5,300,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان
هتل ریتون شیراز

هتل ریتون شیراز


با صبحانه

دوتخته

5,900,000 تومان

یک تخته

7,150,000 تومان

کودک با تخت

5,300,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان

دوتخته

5,900,000 تومان

یک تخته

7,150,000 تومان

کودک با تخت

5,300,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان
اقامتگاه سنتی سیمرغ شیراز

اقامتگاه سنتی سیمرغ شیراز


با صبحانه

دوتخته

5,950,000 تومان

یک تخته

7,250,000 تومان

کودک با تخت

5,350,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان

دوتخته

5,950,000 تومان

یک تخته

7,250,000 تومان

کودک با تخت

5,350,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان
هتل وکیل شیراز

هتل وکیل شیراز


با صبحانه

دوتخته

6,450,000 تومان

یک تخته

8,250,000 تومان

کودک با تخت

5,850,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان

دوتخته

6,450,000 تومان

یک تخته

8,250,000 تومان

کودک با تخت

5,850,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان
هتل تالار شیراز

هتل تالار شیراز


با صبحانه

دوتخته

6,500,000 تومان

یک تخته

8,350,000 تومان

کودک با تخت

5,900,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان

دوتخته

6,500,000 تومان

یک تخته

8,350,000 تومان

کودک با تخت

5,900,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان
هتل پارسیان شیراز

هتل پارسیان شیراز


با صبحانه

دوتخته

6,650,000 تومان

یک تخته

8,650,000 تومان

کودک با تخت

6,050,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان

دوتخته

6,650,000 تومان

یک تخته

8,650,000 تومان

کودک با تخت

6,050,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان
هتل ارگ شیراز

هتل ارگ شیراز


با صبحانه

دوتخته

6,650,000 تومان

یک تخته

8,650,000 تومان

کودک با تخت

6,050,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان

دوتخته

6,650,000 تومان

یک تخته

8,650,000 تومان

کودک با تخت

6,050,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان
هتل پارک سعدی شیراز

هتل پارک سعدی شیراز


با صبحانه

دوتخته

7,350,000 تومان

یک تخته

10,050,000 تومان

کودک با تخت

6,750,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان

دوتخته

7,350,000 تومان

یک تخته

10,050,000 تومان

کودک با تخت

6,750,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان
هتل کریم خان شیراز

هتل کریم خان شیراز


با صبحانه

دوتخته

7,720,000 تومان

یک تخته

10,800,000 تومان

کودک با تخت

7,120,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان

دوتخته

7,720,000 تومان

یک تخته

10,800,000 تومان

کودک با تخت

7,120,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان
هتل الیزه شیراز

هتل الیزه شیراز


با صبحانه

دوتخته

7,950,000 تومان

یک تخته

11,250,000 تومان

کودک با تخت

7,350,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان

دوتخته

7,950,000 تومان

یک تخته

11,250,000 تومان

کودک با تخت

7,350,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان
هتل چمران شیراز

هتل چمران شیراز


با صبحانه

دوتخته

8,750,000 تومان

یک تخته

12,850,000 تومان

کودک با تخت

8,150,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان

دوتخته

8,750,000 تومان

یک تخته

12,850,000 تومان

کودک با تخت

8,150,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان
هتل زندیه شیراز

هتل زندیه شیراز


با صبحانه

دوتخته

9,950,000 تومان

یک تخته

15,250,000 تومان

کودک با تخت

9,350,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان

دوتخته

9,950,000 تومان

یک تخته

15,250,000 تومان

کودک با تخت

9,350,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان
هتل بزرگ شیراز

هتل بزرگ شیراز


با صبحانه

دوتخته

10,500,000 تومان

یک تخته

16,350,000 تومان

کودک با تخت

9,900,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان

دوتخته

10,500,000 تومان

یک تخته

16,350,000 تومان

کودک با تخت

9,900,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان
هتل هما شیراز

هتل هما شیراز


با صبحانه

دوتخته

10,850,000 تومان

یک تخته

17,050,000 تومان

کودک با تخت

10,250,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان

دوتخته

10,850,000 تومان

یک تخته

17,050,000 تومان

کودک با تخت

10,250,000 تومان

کودک بدون تخت

3,900,000 تومان

اطلاعات تور لحظه آخری شیراز

 • شروع سفر: تهران - هر روز

  تهران
  ایران ایر
  هواپیمایی: ایران ایر
 • شیراز - 3 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • شناسنامه
 • کارت ملی

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.5 از 5 | از بین 31 امتیاز دهنده به تور لحظه آخری شیراز

سوالات متداول