تور زمینی شیراز با قطار


هتل رودکی شیراز

هتل رودکی شیراز


با صبحانه

دوتخته

1,430,000 تومان

یک تخته

2,080,000 تومان

کودک با تخت

2,960,000 تومان

کودک بدون تخت

0

دوتخته

1,430,000 تومان

یک تخته

2,080,000 تومان

کودک با تخت

2,960,000 تومان

کودک بدون تخت

0
هتل پارسه شیراز

هتل پارسه شیراز


با صبحانه

دوتخته

1,640,000 تومان

یک تخته

2,490,000 تومان

کودک با تخت

2,490,000 تومان

کودک بدون تخت

0

دوتخته

1,640,000 تومان

یک تخته

2,490,000 تومان

کودک با تخت

2,490,000 تومان

کودک بدون تخت

0
هتل ارگ شیراز

هتل ارگ شیراز


با صبحانه

دوتخته

1,680,000 تومان

یک تخته

2,400,000 تومان

کودک با تخت

2,400,000 تومان

کودک بدون تخت

0

دوتخته

1,680,000 تومان

یک تخته

2,400,000 تومان

کودک با تخت

2,400,000 تومان

کودک بدون تخت

0
هتل بین الحرمین شیراز

هتل بین الحرمین شیراز


با صبحانه

دوتخته

1,690,000 تومان

یک تخته

2,590,000 تومان

کودک با تخت

2,590,000 تومان

کودک بدون تخت

0

دوتخته

1,690,000 تومان

یک تخته

2,590,000 تومان

کودک با تخت

2,590,000 تومان

کودک بدون تخت

0
هتل آریو برزن شیراز

هتل آریو برزن شیراز


با صبحانه

دوتخته

1,810,000 تومان

یک تخته

2,810,000 تومان

کودک با تخت

2,810,000 تومان

کودک بدون تخت

0

دوتخته

1,810,000 تومان

یک تخته

2,810,000 تومان

کودک با تخت

2,810,000 تومان

کودک بدون تخت

0
هتل نیایش شیراز

هتل نیایش شیراز


با صبحانه

دوتخته

1,860,000 تومان

یک تخته

2,960,000 تومان

کودک با تخت

2,960,000 تومان

کودک بدون تخت

0

دوتخته

1,860,000 تومان

یک تخته

2,960,000 تومان

کودک با تخت

2,960,000 تومان

کودک بدون تخت

0
هتل کریم خان شیراز

هتل کریم خان شیراز


با صبحانه

دوتخته

1,960,000 تومان

یک تخته

3,110,000 تومان

کودک با تخت

3,110,000 تومان

کودک بدون تخت

0

دوتخته

1,960,000 تومان

یک تخته

3,110,000 تومان

کودک با تخت

3,110,000 تومان

کودک بدون تخت

0
هتل شیرازیس شیراز

هتل شیرازیس شیراز


با صبحانه

دوتخته

2,100,000 تومان

یک تخته

3,400,000 تومان

کودک با تخت

3,400,000 تومان

کودک بدون تخت

0

دوتخته

2,100,000 تومان

یک تخته

3,400,000 تومان

کودک با تخت

3,400,000 تومان

کودک بدون تخت

0
هتل الیزه شیراز

هتل الیزه شیراز


با صبحانه

دوتخته

2,250,000 تومان

یک تخته

3,700,000 تومان

کودک با تخت

3,370,000 تومان

کودک بدون تخت

0

دوتخته

2,250,000 تومان

یک تخته

3,700,000 تومان

کودک با تخت

3,370,000 تومان

کودک بدون تخت

0
هتل بین المللی پرسپولیس شیراز

هتل بین المللی پرسپولیس شیراز


با صبحانه

دوتخته

2,500,000 تومان

یک تخته

4,150,000 تومان

کودک با تخت

4,150,000 تومان

کودک بدون تخت

0

دوتخته

2,500,000 تومان

یک تخته

4,150,000 تومان

کودک با تخت

4,150,000 تومان

کودک بدون تخت

0
هتل زندیه شیراز

هتل زندیه شیراز


با صبحانه

دوتخته

3,310,000 تومان

یک تخته

5,780,000 تومان

کودک با تخت

5,780,000 تومان

کودک بدون تخت

0

دوتخته

3,310,000 تومان

یک تخته

5,780,000 تومان

کودک با تخت

5,780,000 تومان

کودک بدون تخت

0
هتل هما شیراز

هتل هما شیراز


با صبحانه

دوتخته

3,320,000 تومان

یک تخته

5,800,000 تومان

کودک با تخت

5,800,000 تومان

کودک بدون تخت

0

دوتخته

3,320,000 تومان

یک تخته

5,800,000 تومان

کودک با تخت

5,800,000 تومان

کودک بدون تخت

0
هتل بزرگ شیراز

هتل بزرگ شیراز


با صبحانه

دوتخته

3,660,000 تومان

یک تخته

6,460,000 تومان

کودک با تخت

6,460,000 تومان

کودک بدون تخت

0

دوتخته

3,660,000 تومان

یک تخته

6,460,000 تومان

کودک با تخت

6,460,000 تومان

کودک بدون تخت

0

تور های پیشنهادی

اطلاعات تور زمینی شیراز با قطار

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  قطار
  هواپیمایی: قطار
 • شیراز - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • شناسنامه
 • کارت ملی

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.6 از 5 | از بین 25 امتیاز دهنده به تور زمینی شیراز با قطار

سوالات متداول