تور زمینی شیراز با قطار


هتل نصیرالملک شیراز

هتل نصیرالملک شیراز


با صبحانه

دوتخته

3,100,000 تومان

یک تخته

4,350,000 تومان

کودک با تخت

2,300,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

3,100,000 تومان

یک تخته

4,350,000 تومان

کودک با تخت

2,300,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
هتل لارن شیراز

هتل لارن شیراز


با صبحانه

دوتخته

3,100,000 تومان

یک تخته

4,350,000 تومان

کودک با تخت

2,300,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

3,100,000 تومان

یک تخته

4,350,000 تومان

کودک با تخت

2,300,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
اقامتگاه سنتی سیمرغ شیراز

اقامتگاه سنتی سیمرغ شیراز


با صبحانه

دوتخته

3,500,000 تومان

یک تخته

5,150,000 تومان

کودک با تخت

2,700,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

3,500,000 تومان

یک تخته

5,150,000 تومان

کودک با تخت

2,700,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
هتل رودکی شیراز

هتل رودکی شیراز


با صبحانه

دوتخته

3,550,000 تومان

یک تخته

5,250,000 تومان

کودک با تخت

2,750,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

3,550,000 تومان

یک تخته

5,250,000 تومان

کودک با تخت

2,750,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
هتل کیوان شیراز

هتل کیوان شیراز


با صبحانه

دوتخته

3,550,000 تومان

یک تخته

5,250,000 تومان

کودک با تخت

2,750,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

3,550,000 تومان

یک تخته

5,250,000 تومان

کودک با تخت

2,750,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
هتل آریانا شیراز

هتل آریانا شیراز


با صبحانه

دوتخته

3,550,000 تومان

یک تخته

5,250,000 تومان

کودک با تخت

2,750,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

3,550,000 تومان

یک تخته

5,250,000 تومان

کودک با تخت

2,750,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
هتل جام جم شیراز

هتل جام جم شیراز


با صبحانه

دوتخته

3,600,000 تومان

یک تخته

5,350,000 تومان

کودک با تخت

2,800,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

3,600,000 تومان

یک تخته

5,350,000 تومان

کودک با تخت

2,800,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
هتل پارسیان شیراز

هتل پارسیان شیراز


با صبحانه

دوتخته

3,850,000 تومان

یک تخته

5,850,000 تومان

کودک با تخت

3,050,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

3,850,000 تومان

یک تخته

5,850,000 تومان

کودک با تخت

3,050,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
هتل ارگ شیراز

هتل ارگ شیراز


با صبحانه

دوتخته

3,850,000 تومان

یک تخته

5,850,000 تومان

کودک با تخت

3,050,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

3,850,000 تومان

یک تخته

5,850,000 تومان

کودک با تخت

3,050,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
هتل وکیل شیراز

هتل وکیل شیراز


با صبحانه

دوتخته

3,950,000 تومان

یک تخته

6,050,000 تومان

کودک با تخت

3,150,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

3,950,000 تومان

یک تخته

6,050,000 تومان

کودک با تخت

3,150,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
هتل ستارگان شیراز

هتل ستارگان شیراز


با صبحانه

دوتخته

4,100,000 تومان

یک تخته

6,350,000 تومان

کودک با تخت

3,300,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

4,100,000 تومان

یک تخته

6,350,000 تومان

کودک با تخت

3,300,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
هتل رویال شیراز

هتل رویال شیراز


با صبحانه

دوتخته

4,900,000 تومان

یک تخته

7,950,000 تومان

کودک با تخت

4,100,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

4,900,000 تومان

یک تخته

7,950,000 تومان

کودک با تخت

4,100,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
هتل کریم خان شیراز

هتل کریم خان شیراز


با صبحانه

دوتخته

4,950,000 تومان

یک تخته

8,050,000 تومان

کودک با تخت

4,150,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

4,950,000 تومان

یک تخته

8,050,000 تومان

کودک با تخت

4,150,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
هتل آریو برزن شیراز

هتل آریو برزن شیراز


با صبحانه

دوتخته

5,000,000 تومان

یک تخته

8,150,000 تومان

کودک با تخت

4,200,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

5,000,000 تومان

یک تخته

8,150,000 تومان

کودک با تخت

4,200,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
هتل الیزه شیراز

هتل الیزه شیراز


با صبحانه

دوتخته

5,650,000 تومان

یک تخته

9,450,000 تومان

کودک با تخت

4,850,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

5,650,000 تومان

یک تخته

9,450,000 تومان

کودک با تخت

4,850,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
هتل چمران شیراز

هتل چمران شیراز


با صبحانه

دوتخته

7,900,000 تومان

یک تخته

13,950,000 تومان

کودک با تخت

7,100,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

7,900,000 تومان

یک تخته

13,950,000 تومان

کودک با تخت

7,100,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
هتل بزرگ شیراز

هتل بزرگ شیراز


با صبحانه

دوتخته

8,150,000 تومان

یک تخته

14,450,000 تومان

کودک با تخت

7,350,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

8,150,000 تومان

یک تخته

14,450,000 تومان

کودک با تخت

7,350,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

اطلاعات تور زمینی شیراز با قطار

 • شروع سفر: تهران - هرهفته

  تهران
  قطار
  هواپیمایی: قطار
 • شیراز - 3 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • شناسنامه
 • کارت ملی

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.3 از 5 | از بین 30 امتیاز دهنده به تور زمینی شیراز با قطار

سوالات متداول