تور آنتالیا با پرواز ایرانی نوروز - نیمه دوم


هتل agon antalya

هتل agon antalya


با صبحانه

دوتخته

15,590,000 تومان

یک تخته

18,180,000 تومان

کودک با تخت

14,300,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

15,590,000 تومان

یک تخته

18,180,000 تومان

کودک با تخت

14,300,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان
هتل lara palace antalya

هتل lara palace antalya


با صبحانه

دوتخته

16,000,000 تومان

یک تخته

19,000,000 تومان

کودک با تخت

14,800,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

16,000,000 تومان

یک تخته

19,000,000 تومان

کودک با تخت

14,800,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان
هتل cender antalya

هتل cender antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,900,000 تومان

یک تخته

23,500,000 تومان

کودک با تخت

16,600,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

19,900,000 تومان

یک تخته

23,500,000 تومان

کودک با تخت

16,600,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان
هتل rios beach antalya

هتل rios beach antalya


خدمات كامل

دوتخته

20,780,000 تومان

یک تخته

25,960,000 تومان

کودک با تخت

15,920,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

20,780,000 تومان

یک تخته

25,960,000 تومان

کودک با تخت

15,920,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان
هتل belkon club antalya

هتل belkon club antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,100,000 تومان

یک تخته

25,300,000 تومان

کودک با تخت

15,700,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

21,100,000 تومان

یک تخته

25,300,000 تومان

کودک با تخت

15,700,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان
هتل sensitive premium resort and spa antalya

هتل sensitive premium resort and spa antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,040,000 تومان

یک تخته

30,170,000 تومان

کودک با تخت

16,890,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

23,040,000 تومان

یک تخته

30,170,000 تومان

کودک با تخت

16,890,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان
هتل transatlantik antalya

هتل transatlantik antalya


خدمات كامل

دوتخته

24,660,000 تومان

یک تخته

40,540,000 تومان

کودک با تخت

18,510,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

24,660,000 تومان

یک تخته

40,540,000 تومان

کودک با تخت

18,510,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان
هتل grand park lara antalya

هتل grand park lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,640,000 تومان

یک تخته

33,090,000 تومان

کودک با تخت

17,540,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

25,640,000 تومان

یک تخته

33,090,000 تومان

کودک با تخت

17,540,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان
هتل ramada resort antalya

هتل ramada resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,960,000 تومان

یک تخته

33,410,000 تومان

کودک با تخت

17,540,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

25,960,000 تومان

یک تخته

33,410,000 تومان

کودک با تخت

17,540,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان
هتل sherwood dreams belek antalya

هتل sherwood dreams belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

29,500,000 تومان

یک تخته

41,200,000 تومان

کودک با تخت

16,900,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

29,500,000 تومان

یک تخته

41,200,000 تومان

کودک با تخت

16,900,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان
هتل liberty lara antalya

هتل liberty lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

31,470,000 تومان

یک تخته

40,860,000 تومان

کودک با تخت

19,160,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

31,470,000 تومان

یک تخته

40,860,000 تومان

کودک با تخت

19,160,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان
هتل sherwood ex lara antalya

هتل sherwood ex lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

33,400,000 تومان

یک تخته

44,500,000 تومان

کودک با تخت

19,600,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

33,400,000 تومان

یک تخته

44,500,000 تومان

کودک با تخت

19,600,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان
هتل selectum family antalya

هتل selectum family antalya


خدمات كامل

دوتخته

33,740,000 تومان

یک تخته

45,080,000 تومان

کودک با تخت

20,130,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

33,740,000 تومان

یک تخته

45,080,000 تومان

کودک با تخت

20,130,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان
هتل asteria kremlin palace antalya

هتل asteria kremlin palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

34,060,000 تومان

یک تخته

44,750,000 تومان

کودک با تخت

20,130,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

34,060,000 تومان

یک تخته

44,750,000 تومان

کودک با تخت

20,130,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان
هتل limak lara antalya

هتل limak lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

34,380,000 تومان

یک تخته

49,290,000 تومان

کودک با تخت

20,130,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

34,380,000 تومان

یک تخته

49,290,000 تومان

کودک با تخت

20,130,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان
هتل miracle resort lara antalya

هتل miracle resort lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

35,680,000 تومان

یک تخته

48,640,000 تومان

کودک با تخت

20,450,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

35,680,000 تومان

یک تخته

48,640,000 تومان

کودک با تخت

20,450,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان
هتل royal wings lara antalya

هتل royal wings lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

36,650,000 تومان

یک تخته

48,640,000 تومان

کودک با تخت

20,780,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

36,650,000 تومان

یک تخته

48,640,000 تومان

کودک با تخت

20,780,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان
هتل adalya elite antalya

هتل adalya elite antalya


خدمات كامل

دوتخته

38,270,000 تومان

یک تخته

50,910,000 تومان

کودک با تخت

21,420,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

38,270,000 تومان

یک تخته

50,910,000 تومان

کودک با تخت

21,420,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان
هتل titanic beach lara antalya

هتل titanic beach lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

38,920,000 تومان

یک تخته

57,060,000 تومان

کودک با تخت

21,750,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

38,920,000 تومان

یک تخته

57,060,000 تومان

کودک با تخت

21,750,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان
هتل titanic deluxe golf belek antalya

هتل titanic deluxe golf belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

43,130,000 تومان

یک تخته

58,680,000 تومان

کودک با تخت

23,370,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

43,130,000 تومان

یک تخته

58,680,000 تومان

کودک با تخت

23,370,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان
هتل delphin imperial lara antalya

هتل delphin imperial lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

45,700,000 تومان

یک تخته

61,600,000 تومان

کودک با تخت

24,100,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

دوتخته

45,700,000 تومان

یک تخته

61,600,000 تومان

کودک با تخت

24,100,000 تومان

کودک بدون تخت

13,900,000 تومان

تور های پیشنهادی

اطلاعات تور آنتالیا با پرواز ایرانی نوروز - نیمه دوم

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  قشم ایر
  هواپیمایی: قشم ایر
 • آنتالیا - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 • تزریق دو دوز واکسن
 • کارت واکسن دیجیتال به زبان انگلیسی

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل

سایر توضیحات

امتیاز 4.6 از 5 | از بین 18 امتیاز دهنده به تور آنتالیا با پرواز ایرانی نوروز - نیمه دوم

سوالات متداول