تور استانبول زمستان 1399


دوتخته

5,650,000

یک تخته

6,190,000

کودک با تخت

6,298,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

5,650,000

یک تخته

6,190,000

کودک با تخت

6,298,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,976,000

یک تخته

6,732,000

کودک با تخت

6,084,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

5,976,000

یک تخته

6,732,000

کودک با تخت

6,084,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,976,000

یک تخته

6,732,000

کودک با تخت

6,084,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

5,976,000

یک تخته

6,732,000

کودک با تخت

6,084,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,084,000

یک تخته

6,948,000

کودک با تخت

6,192,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

6,084,000

یک تخته

6,948,000

کودک با تخت

6,192,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,300,000

یک تخته

7,380,000

کودک با تخت

6,408,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

6,300,000

یک تخته

7,380,000

کودک با تخت

6,408,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,822,000

یک تخته

8,334,000

کودک با تخت

6,930,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

6,822,000

یک تخته

8,334,000

کودک با تخت

6,930,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,930,000

یک تخته

8,550,000

کودک با تخت

7,038,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

6,930,000

یک تخته

8,550,000

کودک با تخت

7,038,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,930,000

یک تخته

8,550,000

کودک با تخت

7,038,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

6,930,000

یک تخته

8,550,000

کودک با تخت

7,038,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,026,000

یک تخته

8,742,000

کودک با تخت

7,158,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

7,026,000

یک تخته

8,742,000

کودک با تخت

7,158,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

هتل Nova Plaza Taksim Square Istanbul


دوتخته

7,038,000

یک تخته

8,766,000

کودک با تخت

7,146,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

7,038,000

یک تخته

8,766,000

کودک با تخت

7,146,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,254,000

یک تخته

9,198,000

کودک با تخت

7,362,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

7,254,000

یک تخته

9,198,000

کودک با تخت

7,362,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,668,000

یک تخته

9,936,000

کودک با تخت

7,776,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

7,668,000

یک تخته

9,936,000

کودک با تخت

7,776,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,776,000

یک تخته

10,152,000

کودک با تخت

7,908,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

7,776,000

یک تخته

10,152,000

کودک با تخت

7,908,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,172,000

یک تخته

10,944,000

کودک با تخت

8,304,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

8,172,000

یک تخته

10,944,000

کودک با تخت

8,304,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,436,000

یک تخته

11,472,000

کودک با تخت

8,304,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

8,436,000

یک تخته

11,472,000

کودک با تخت

8,304,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,832,000

یک تخته

9,624,000

کودک با تخت

8,304,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

8,832,000

یک تخته

9,624,000

کودک با تخت

8,304,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,426,000

یک تخته

13,452,000

کودک با تخت

8,304,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

9,426,000

یک تخته

13,452,000

کودک با تخت

8,304,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,492,000

یک تخته

13,584,000

کودک با تخت

8,304,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

9,492,000

یک تخته

13,584,000

کودک با تخت

8,304,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,492,000

یک تخته

13,584,000

کودک با تخت

8,304,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

9,492,000

یک تخته

13,584,000

کودک با تخت

8,304,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,756,000

یک تخته

14,112,000

کودک با تخت

8,304,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

9,756,000

یک تخته

14,112,000

کودک با تخت

8,304,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,756,000

یک تخته

14,112,000

کودک با تخت

8,304,000

کودک بدون تخت

5,110,000

دوتخته

9,756,000

یک تخته

14,112,000

کودک با تخت

8,304,000

کودک بدون تخت

5,110,000
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - زمستان 99

  تهران
  تاریخ پرواز: زمستان 99
  هواپیمایی: قشم ایر
 • استانبول - 3 شب اقامت

 • پایان سفر: تهران /

  تهران
  تاریخ برگشت:
  هواپیمایی : قشم ایر

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

خدمات آژانس

ترانسفر رفت و برگشت 
*گشت شهری
*اقامت هتل با صبحانه
 

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.0 از 5 | از بین 8 امتیاز دهنده به تور استانبول زمستان 1399

سوالات متداول