تور استانبول از شیراز - هوایی


دوتخته

6,360,000 تومان

یک تخته

6,970,000 تومان

کودک با تخت

6,360,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان

دوتخته

6,360,000 تومان

یک تخته

6,970,000 تومان

کودک با تخت

6,360,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,710,000 تومان

یک تخته

7,580,000 تومان

کودک با تخت

6,530,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان

دوتخته

6,710,000 تومان

یک تخته

7,580,000 تومان

کودک با تخت

6,530,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,880,000 تومان

یک تخته

8,180,000 تومان

کودک با تخت

6,530,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان

دوتخته

6,880,000 تومان

یک تخته

8,180,000 تومان

کودک با تخت

6,530,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,920,000 تومان

یک تخته

8,270,000 تومان

کودک با تخت

6,530,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان

دوتخته

6,920,000 تومان

یک تخته

8,270,000 تومان

کودک با تخت

6,530,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,310,000 تومان

یک تخته

9,040,000 تومان

کودک با تخت

7,260,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان

دوتخته

7,310,000 تومان

یک تخته

9,040,000 تومان

کودک با تخت

7,260,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,400,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

6,970,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان

دوتخته

7,400,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

6,970,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,400,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

7,050,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان

دوتخته

7,400,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

7,050,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,400,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

6,970,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان

دوتخته

7,400,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

6,970,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,400,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

6,970,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان

دوتخته

7,400,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

6,970,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,750,000 تومان

یک تخته

9,920,000 تومان

کودک با تخت

7,310,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان

دوتخته

7,750,000 تومان

یک تخته

9,920,000 تومان

کودک با تخت

7,310,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,050,000 تومان

یک تخته

10,520,000 تومان

کودک با تخت

7,650,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان

دوتخته

8,050,000 تومان

یک تخته

10,520,000 تومان

کودک با تخت

7,650,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,180,000 تومان

یک تخته

10,790,000 تومان

کودک با تخت

7,400,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان

دوتخته

8,180,000 تومان

یک تخته

10,790,000 تومان

کودک با تخت

7,400,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,540,000 تومان

یک تخته

11,510,000 تومان

کودک با تخت

7,850,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان

دوتخته

8,540,000 تومان

یک تخته

11,510,000 تومان

کودک با تخت

7,850,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,540,000 تومان

یک تخته

11,510,000 تومان

کودک با تخت

7,850,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان

دوتخته

8,540,000 تومان

یک تخته

11,510,000 تومان

کودک با تخت

7,850,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,740,000 تومان

یک تخته

11,910,000 تومان

کودک با تخت

7,750,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان

دوتخته

8,740,000 تومان

یک تخته

11,910,000 تومان

کودک با تخت

7,750,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,040,000 تومان

یک تخته

12,500,000 تومان

کودک با تخت

9,040,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان

دوتخته

9,040,000 تومان

یک تخته

12,500,000 تومان

کودک با تخت

9,040,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,630,000 تومان

یک تخته

13,690,000 تومان

کودک با تخت

8,350,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان

دوتخته

9,630,000 تومان

یک تخته

13,690,000 تومان

کودک با تخت

8,350,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,930,000 تومان

یک تخته

14,290,000 تومان

کودک با تخت

8,840,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان

دوتخته

9,930,000 تومان

یک تخته

14,290,000 تومان

کودک با تخت

8,840,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,560,000 تومان

یک تخته

17,550,000 تومان

کودک با تخت

11,020,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان

دوتخته

11,560,000 تومان

یک تخته

17,550,000 تومان

کودک با تخت

11,020,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,810,000 تومان

یک تخته

18,050,000 تومان

کودک با تخت

10,030,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان

دوتخته

11,810,000 تومان

یک تخته

18,050,000 تومان

کودک با تخت

10,030,000 تومان

کودک بدون تخت

5,170,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: شیراز - هر روز

  شیراز
  تاریخ پرواز: هر روز
  آسمان
  هواپیمایی: آسمان
 • استانبول - 3 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور استانبول از شیراز - هوایی است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

 

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت 
 • گشت شهری
 • اقامت هتل با صبحانه

 

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.9 از 5 | از بین 27 امتیاز دهنده به تور استانبول از شیراز - هوایی

سوالات متداول