آفر تور استانبول


دوتخته

3,662,000 تومان

یک تخته

4,182,000 تومان

کودک با تخت

3,558,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان

دوتخته

3,662,000 تومان

یک تخته

4,182,000 تومان

کودک با تخت

3,558,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,132,000 تومان

یک تخته

4,964,000 تومان

کودک با تخت

4,028,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان

دوتخته

4,132,000 تومان

یک تخته

4,964,000 تومان

کودک با تخت

4,028,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,184,000 تومان

یک تخته

5,068,000 تومان

کودک با تخت

4,132,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان

دوتخته

4,184,000 تومان

یک تخته

5,068,000 تومان

کودک با تخت

4,132,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,548,000 تومان

یک تخته

5,796,000 تومان

کودک با تخت

4,444,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان

دوتخته

4,548,000 تومان

یک تخته

5,796,000 تومان

کودک با تخت

4,444,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,960,000 تومان

یک تخته

6,628,000 تومان

کودک با تخت

4,340,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان

دوتخته

4,960,000 تومان

یک تخته

6,628,000 تومان

کودک با تخت

4,340,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,964,000 تومان

یک تخته

6,628,000 تومان

کودک با تخت

4,860,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان

دوتخته

4,964,000 تومان

یک تخته

6,628,000 تومان

کودک با تخت

4,860,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,068,000 تومان

یک تخته

6,836,000 تومان

کودک با تخت

4,964,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان

دوتخته

5,068,000 تومان

یک تخته

6,836,000 تومان

کودک با تخت

4,964,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,100,000 تومان

یک تخته

6,900,000 تومان

کودک با تخت

4,980,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان

دوتخته

5,100,000 تومان

یک تخته

6,900,000 تومان

کودک با تخت

4,980,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,380,000 تومان

یک تخته

7,460,000 تومان

کودک با تخت

5,276,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان

دوتخته

5,380,000 تومان

یک تخته

7,460,000 تومان

کودک با تخت

5,276,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,484,000 تومان

یک تخته

7,668,000 تومان

کودک با تخت

5,380,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان

دوتخته

5,484,000 تومان

یک تخته

7,668,000 تومان

کودک با تخت

5,380,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,940,000 تومان

یک تخته

8,580,000 تومان

کودک با تخت

5,820,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان

دوتخته

5,940,000 تومان

یک تخته

8,580,000 تومان

کودک با تخت

5,820,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,060,000 تومان

یک تخته

8,820,000 تومان

کودک با تخت

5,700,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان

دوتخته

6,060,000 تومان

یک تخته

8,820,000 تومان

کودک با تخت

5,700,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,540,000 تومان

یک تخته

9,780,000 تومان

کودک با تخت

6,420,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان

دوتخته

6,540,000 تومان

یک تخته

9,780,000 تومان

کودک با تخت

6,420,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,660,000 تومان

یک تخته

10,020,000 تومان

کودک با تخت

6,540,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان

دوتخته

6,660,000 تومان

یک تخته

10,020,000 تومان

کودک با تخت

6,540,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,260,000 تومان

یک تخته

11,220,000 تومان

کودک با تخت

7,140,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان

دوتخته

7,260,000 تومان

یک تخته

11,220,000 تومان

کودک با تخت

7,140,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,420,000 تومان

یک تخته

15,540,000 تومان

کودک با تخت

9,300,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان

دوتخته

9,420,000 تومان

یک تخته

15,540,000 تومان

کودک با تخت

9,300,000 تومان

کودک بدون تخت

3,142,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - هر روز

  تهران
  تاریخ پرواز: هر روز
  هواپیمایی: ایران ایر
 • استانبول - 4 شب اقامت

 • پایان سفر: تهران /

  تهران
  تاریخ برگشت:
  هواپیمایی : ایران ایر

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

ارائه تست منفی کوید 19 تا 72 ساعت قبل پرواز الزامی است

خدمات آژانس

ترانسفر رفت و برگشت 
*گشت شهری
*اقامت هتل با صبحانه

همراه با بیمه اعتباری کرونا
 

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.9 از 5 | از بین 40 امتیاز دهنده به آفر تور استانبول

سوالات متداول