آفر تور استانبول


دوتخته

4,550,000 تومان

یک تخته

5,840,000 تومان

کودک با تخت

4,350,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان

دوتخته

4,550,000 تومان

یک تخته

5,840,000 تومان

کودک با تخت

4,350,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,990,000 تومان

یک تخته

6,211,000 تومان

کودک با تخت

4,823,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان

دوتخته

4,990,000 تومان

یک تخته

6,211,000 تومان

کودک با تخت

4,823,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,320,000 تومان

یک تخته

6,930,000 تومان

کودک با تخت

5,170,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان

دوتخته

5,320,000 تومان

یک تخته

6,930,000 تومان

کودک با تخت

5,170,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,560,000 تومان

یک تخته

7,420,000 تومان

کودک با تخت

5,170,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان

دوتخته

5,560,000 تومان

یک تخته

7,420,000 تومان

کودک با تخت

5,170,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,560,000 تومان

یک تخته

7,420,000 تومان

کودک با تخت

5,170,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان

دوتخته

5,560,000 تومان

یک تخته

7,420,000 تومان

کودک با تخت

5,170,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,810,000 تومان

یک تخته

7,920,000 تومان

کودک با تخت

5,170,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان

دوتخته

5,810,000 تومان

یک تخته

7,920,000 تومان

کودک با تخت

5,170,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,430,000 تومان

یک تخته

9,040,000 تومان

کودک با تخت

5,910,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان

دوتخته

6,430,000 تومان

یک تخته

9,040,000 تومان

کودک با تخت

5,910,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,560,000 تومان

یک تخته

9,410,000 تومان

کودک با تخت

5,910,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان

دوتخته

6,560,000 تومان

یک تخته

9,410,000 تومان

کودک با تخت

5,910,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,700,000 تومان

یک تخته

9,690,000 تومان

کودک با تخت

6,040,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان

دوتخته

6,700,000 تومان

یک تخته

9,690,000 تومان

کودک با تخت

6,040,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,930,000 تومان

یک تخته

10,150,000 تومان

کودک با تخت

6,120,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان

دوتخته

6,930,000 تومان

یک تخته

10,150,000 تومان

کودک با تخت

6,120,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,180,000 تومان

یک تخته

10,650,000 تومان

کودک با تخت

6,240,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان

دوتخته

7,180,000 تومان

یک تخته

10,650,000 تومان

کودک با تخت

6,240,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,780,000 تومان

یک تخته

11,860,000 تومان

کودک با تخت

6,410,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان

دوتخته

7,780,000 تومان

یک تخته

11,860,000 تومان

کودک با تخت

6,410,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,840,000 تومان

یک تخته

11,890,000 تومان

کودک با تخت

6,660,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان

دوتخته

7,840,000 تومان

یک تخته

11,890,000 تومان

کودک با تخت

6,660,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,890,000 تومان

یک تخته

11,990,000 تومان

کودک با تخت

6,800,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان

دوتخته

7,890,000 تومان

یک تخته

11,990,000 تومان

کودک با تخت

6,800,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,740,000 تومان

یک تخته

13,770,000 تومان

کودک با تخت

7,070,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان

دوتخته

8,740,000 تومان

یک تخته

13,770,000 تومان

کودک با تخت

7,070,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,140,000 تومان

یک تخته

14,040,000 تومان

کودک با تخت

7,290,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان

دوتخته

9,140,000 تومان

یک تخته

14,040,000 تومان

کودک با تخت

7,290,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,550,000 تومان

یک تخته

14,860,000 تومان

کودک با تخت

7,390,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان

دوتخته

9,550,000 تومان

یک تخته

14,860,000 تومان

کودک با تخت

7,390,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,960,000 تومان

یک تخته

16,220,000 تومان

کودک با تخت

7,880,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان

دوتخته

9,960,000 تومان

یک تخته

16,220,000 تومان

کودک با تخت

7,880,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,730,000 تومان

یک تخته

16,490,000 تومان

کودک با تخت

8,020,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان

دوتخته

11,730,000 تومان

یک تخته

16,490,000 تومان

کودک با تخت

8,020,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,490,000 تومان

یک تخته

19,750,000 تومان

کودک با تخت

8,160,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان

دوتخته

12,490,000 تومان

یک تخته

19,750,000 تومان

کودک با تخت

8,160,000 تومان

کودک بدون تخت

4,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - هر روز

  تهران
  تاریخ پرواز: هر روز
  ایران ایر تور
  هواپیمایی: ایران ایر تور
 • استانبول - 4 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای آفر تور استانبول است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت 
 • گشت شهری
 • اقامت هتل با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.8 از 5 | از بین 59 امتیاز دهنده به آفر تور استانبول

سوالات متداول