تور نیمه اول عید دبی


هتل sadaf dubai

هتل sadaf dubai


با صبحانه

دوتخته

17,990,000 تومان

یک تخته

20,700,000 تومان

کودک با تخت

17,700,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

17,990,000 تومان

یک تخته

20,700,000 تومان

کودک با تخت

17,700,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل golden tulip dubai

هتل golden tulip dubai


با صبحانه

دوتخته

18,700,000 تومان

یک تخته

20,700,000 تومان

کودک با تخت

17,700,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

18,700,000 تومان

یک تخته

20,700,000 تومان

کودک با تخت

17,700,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل citymax bur dubai

هتل citymax bur dubai


با صبحانه

دوتخته

19,190,000 تومان

یک تخته

22,190,000 تومان

کودک با تخت

17,690,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

19,190,000 تومان

یک تخته

22,190,000 تومان

کودک با تخت

17,690,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل marco polo dubai

هتل marco polo dubai


با صبحانه

دوتخته

19,700,000 تومان

یک تخته

23,190,000 تومان

کودک با تخت

19,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

19,700,000 تومان

یک تخته

23,190,000 تومان

کودک با تخت

19,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل landmark summit dubai

هتل landmark summit dubai


با صبحانه

دوتخته

20,190,000 تومان

یک تخته

24,190,000 تومان

کودک با تخت

19,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

20,190,000 تومان

یک تخته

24,190,000 تومان

کودک با تخت

19,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل ramada plaza by wyndham deira dubai

هتل ramada plaza by wyndham deira dubai


با صبحانه

دوتخته

20,690,000 تومان

یک تخته

25,190,000 تومان

کودک با تخت

19,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

20,690,000 تومان

یک تخته

25,190,000 تومان

کودک با تخت

19,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل pearl swiss dubai

هتل pearl swiss dubai


با صبحانه

دوتخته

20,690,000 تومان

یک تخته

24,690,000 تومان

کودک با تخت

19,690,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

20,690,000 تومان

یک تخته

24,690,000 تومان

کودک با تخت

19,690,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل city seasons towers bur dubai

هتل city seasons towers bur dubai


با صبحانه

دوتخته

21,690,000 تومان

یک تخته

29,190,000 تومان

کودک با تخت

20,150,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

21,690,000 تومان

یک تخته

29,190,000 تومان

کودک با تخت

20,150,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل gevora dubai

هتل gevora dubai


با صبحانه

دوتخته

21,690,000 تومان

یک تخته

26,590,000 تومان

کودک با تخت

20,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

21,690,000 تومان

یک تخته

26,590,000 تومان

کودک با تخت

20,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل avani deira dubai

هتل avani deira dubai


با صبحانه

دوتخته

22,190,000 تومان

یک تخته

28,190,000 تومان

کودک با تخت

20,690,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

22,190,000 تومان

یک تخته

28,190,000 تومان

کودک با تخت

20,690,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل carlton palace dubai

هتل carlton palace dubai


با صبحانه

دوتخته

22,690,000 تومان

یک تخته

29,190,000 تومان

کودک با تخت

21,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

22,690,000 تومان

یک تخته

29,190,000 تومان

کودک با تخت

21,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل al khoory sky garden dubai

هتل al khoory sky garden dubai


با صبحانه

دوتخته

22,690,000 تومان

یک تخته

28,690,000 تومان

کودک با تخت

21,150,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

22,690,000 تومان

یک تخته

28,690,000 تومان

کودک با تخت

21,150,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل swissotel al ghurair dubai

هتل swissotel al ghurair dubai


با صبحانه

دوتخته

23,090,000 تومان

یک تخته

29,690,000 تومان

کودک با تخت

21,590,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

23,090,000 تومان

یک تخته

29,690,000 تومان

کودک با تخت

21,590,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل hyatt place jumeirah

هتل hyatt place jumeirah


با صبحانه

دوتخته

23,190,000 تومان

یک تخته

30,190,000 تومان

کودک با تخت

21,690,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

23,190,000 تومان

یک تخته

30,190,000 تومان

کودک با تخت

21,690,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل two seasons dubai

هتل two seasons dubai


با صبحانه

دوتخته

23,190,000 تومان

یک تخته

30,190,000 تومان

کودک با تخت

21,690,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

23,190,000 تومان

یک تخته

30,190,000 تومان

کودک با تخت

21,690,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل asiana dubai

هتل asiana dubai


با صبحانه

دوتخته

24,190,000 تومان

یک تخته

30,190,000 تومان

کودک با تخت

22,690,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

24,190,000 تومان

یک تخته

30,190,000 تومان

کودک با تخت

22,690,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل hyatt regency dubai

هتل hyatt regency dubai


با صبحانه

دوتخته

24,690,000 تومان

یک تخته

33,190,000 تومان

کودک با تخت

23,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

24,690,000 تومان

یک تخته

33,190,000 تومان

کودک با تخت

23,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل rose rayhaan by rotana dubi

هتل rose rayhaan by rotana dubi


با صبحانه

دوتخته

25,590,000 تومان

یک تخته

34,690,000 تومان

کودک با تخت

24,090,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

25,590,000 تومان

یک تخته

34,690,000 تومان

کودک با تخت

24,090,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل al bandar rotana dubai

هتل al bandar rotana dubai


با صبحانه

دوتخته

25,990,000 تومان

یک تخته

35,650,000 تومان

کودک با تخت

24,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

25,990,000 تومان

یک تخته

35,650,000 تومان

کودک با تخت

24,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل towers rotana dubai

هتل towers rotana dubai


با صبحانه

دوتخته

27,690,000 تومان

یک تخته

39,090,000 تومان

کودک با تخت

26,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

27,690,000 تومان

یک تخته

39,090,000 تومان

کودک با تخت

26,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل th8 palm jumeirah dubai

هتل th8 palm jumeirah dubai


با صبحانه

دوتخته

27,690,000 تومان

یک تخته

39,090,000 تومان

کودک با تخت

26,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

27,690,000 تومان

یک تخته

39,090,000 تومان

کودک با تخت

26,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل crowne plaza dubai

هتل crowne plaza dubai


با صبحانه

دوتخته

32,690,000 تومان

یک تخته

48,690,000 تومان

کودک با تخت

31,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

32,690,000 تومان

یک تخته

48,690,000 تومان

کودک با تخت

31,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
هتل sofitel jumeirah beach dubai

هتل sofitel jumeirah beach dubai


با صبحانه

دوتخته

43,190,000 تومان

یک تخته

68,190,000 تومان

کودک با تخت

41,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

دوتخته

43,190,000 تومان

یک تخته

68,190,000 تومان

کودک با تخت

41,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان

تور های پیشنهادی

اطلاعات تور نیمه اول عید دبی

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  ماهان
  هواپیمایی: ماهان
 • دبی - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • اسکن عکس پاسپورت 
 • کارت ملی
 • عکس 4*3

خدمات آژانس

 • پرواز رفت و برگشت 
 • ویزای امارات
 • بیمه مسافرتی
 • اقامت در هتل با صبحانه 
 • لیدر فارسی زبان

سایر توضیحات

امتیاز 3.2 از 5 | از بین 39 امتیاز دهنده به تور نیمه اول عید دبی

سوالات متداول