تور ارمنستان جشن آب


دوتخته

6,840,000 تومان

یک تخته

6,840,000 تومان

کودک با تخت

7,230,000 تومان

کودک بدون تخت

6,760,000 تومان

دوتخته

6,840,000 تومان

یک تخته

6,840,000 تومان

کودک با تخت

7,230,000 تومان

کودک بدون تخت

6,760,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,920,000 تومان

یک تخته

6,680,000 تومان

کودک با تخت

7,540,000 تومان

کودک بدون تخت

6,450,000 تومان

دوتخته

6,920,000 تومان

یک تخته

6,680,000 تومان

کودک با تخت

7,540,000 تومان

کودک بدون تخت

6,450,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,230,000 تومان

یک تخته

7,070,000 تومان

کودک با تخت

7,700,000 تومان

کودک بدون تخت

6,840,000 تومان

دوتخته

7,230,000 تومان

یک تخته

7,070,000 تومان

کودک با تخت

7,700,000 تومان

کودک بدون تخت

6,840,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,460,000 تومان

یک تخته

7,150,000 تومان

کودک با تخت

8,400,000 تومان

کودک بدون تخت

6,680,000 تومان

دوتخته

7,460,000 تومان

یک تخته

7,150,000 تومان

کودک با تخت

8,400,000 تومان

کودک بدون تخت

6,680,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,620,000 تومان

یک تخته

0

کودک با تخت

8,710,000 تومان

کودک بدون تخت

0

دوتخته

7,620,000 تومان

یک تخته

0

کودک با تخت

8,710,000 تومان

کودک بدون تخت

0
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,700,000 تومان

یک تخته

7,620,000 تومان

کودک با تخت

8,480,000 تومان

کودک بدون تخت

6,920,000 تومان

دوتخته

7,700,000 تومان

یک تخته

7,620,000 تومان

کودک با تخت

8,480,000 تومان

کودک بدون تخت

6,920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,700,000 تومان

یک تخته

7,540,000 تومان

کودک با تخت

8,790,000 تومان

کودک بدون تخت

7,310,000 تومان

دوتخته

7,700,000 تومان

یک تخته

7,540,000 تومان

کودک با تخت

8,790,000 تومان

کودک بدون تخت

7,310,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,700,000 تومان

یک تخته

7,460,000 تومان

کودک با تخت

9,180,000 تومان

کودک بدون تخت

7,000,000 تومان

دوتخته

7,700,000 تومان

یک تخته

7,460,000 تومان

کودک با تخت

9,180,000 تومان

کودک بدون تخت

7,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,780,000 تومان

یک تخته

7,700,000 تومان

کودک با تخت

9,260,000 تومان

کودک بدون تخت

6,840,000 تومان

دوتخته

7,780,000 تومان

یک تخته

7,700,000 تومان

کودک با تخت

9,260,000 تومان

کودک بدون تخت

6,840,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,010,000 تومان

یک تخته

7,850,000 تومان

کودک با تخت

10,040,000 تومان

کودک بدون تخت

6,920,000 تومان

دوتخته

8,010,000 تومان

یک تخته

7,850,000 تومان

کودک با تخت

10,040,000 تومان

کودک بدون تخت

6,920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,170,000 تومان

یک تخته

8,010,000 تومان

کودک با تخت

10,040,000 تومان

کودک بدون تخت

6,920,000 تومان

دوتخته

8,170,000 تومان

یک تخته

8,010,000 تومان

کودک با تخت

10,040,000 تومان

کودک بدون تخت

6,920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,630,000 تومان

یک تخته

8,010,000 تومان

کودک با تخت

10,820,000 تومان

کودک بدون تخت

6,680,000 تومان

دوتخته

8,630,000 تومان

یک تخته

8,010,000 تومان

کودک با تخت

10,820,000 تومان

کودک بدون تخت

6,680,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,100,000 تومان

یک تخته

8,790,000 تومان

کودک با تخت

11,750,000 تومان

کودک بدون تخت

7,070,000 تومان

دوتخته

9,100,000 تومان

یک تخته

8,790,000 تومان

کودک با تخت

11,750,000 تومان

کودک بدون تخت

7,070,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,040,000 تومان

یک تخته

9,650,000 تومان

کودک با تخت

12,770,000 تومان

کودک بدون تخت

7,390,000 تومان

دوتخته

10,040,000 تومان

یک تخته

9,650,000 تومان

کودک با تخت

12,770,000 تومان

کودک بدون تخت

7,390,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,520,000 تومان

یک تخته

10,430,000 تومان

کودک با تخت

15,730,000 تومان

کودک بدون تخت

7,390,000 تومان

دوتخته

11,520,000 تومان

یک تخته

10,430,000 تومان

کودک با تخت

15,730,000 تومان

کودک بدون تخت

7,390,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - 20 تیر ماه

  تهران
  تاریخ پرواز: 20 تیر ماه
  آرمنیا
  هواپیمایی: آرمنیا
 • ارمنستان - 3 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور ازمنستان جشن آب است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت 
 • گشت شهری
 • اقامت هتل با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.4 از 5 | از بین 23 امتیاز دهنده به تور ارمنستان جشن آب

سوالات متداول