آفر تور ارمنستان


دوتخته

5,700,000 تومان

یک تخته

6,375,000 تومان

کودک با تخت

5,700,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

5,700,000 تومان

یک تخته

6,375,000 تومان

کودک با تخت

5,700,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,990,000 تومان

یک تخته

6,750,000 تومان

کودک با تخت

5,990,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

5,990,000 تومان

یک تخته

6,750,000 تومان

کودک با تخت

5,990,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,450,000 تومان

یک تخته

7,540,000 تومان

کودک با تخت

6,450,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

6,450,000 تومان

یک تخته

7,540,000 تومان

کودک با تخت

6,450,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,450,000 تومان

یک تخته

7,550,000 تومان

کودک با تخت

6,450,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

6,450,000 تومان

یک تخته

7,550,000 تومان

کودک با تخت

6,450,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,540,000 تومان

یک تخته

7,880,000 تومان

کودک با تخت

6,540,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

6,540,000 تومان

یک تخته

7,880,000 تومان

کودک با تخت

6,540,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,790,000 تومان

یک تخته

8,150,000 تومان

کودک با تخت

6,790,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

6,790,000 تومان

یک تخته

8,150,000 تومان

کودک با تخت

6,790,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,795,000 تومان

یک تخته

8,670,000 تومان

کودک با تخت

6,795,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

6,795,000 تومان

یک تخته

8,670,000 تومان

کودک با تخت

6,795,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,970,000 تومان

یک تخته

8,490,000 تومان

کودک با تخت

6,970,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

6,970,000 تومان

یک تخته

8,490,000 تومان

کودک با تخت

6,970,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,840,000 تومان

یک تخته

10,320,000 تومان

کودک با تخت

7,840,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

7,840,000 تومان

یک تخته

10,320,000 تومان

کودک با تخت

7,840,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,060,000 تومان

یک تخته

10,320,000 تومان

کودک با تخت

8,060,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

8,060,000 تومان

یک تخته

10,320,000 تومان

کودک با تخت

8,060,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,060,000 تومان

یک تخته

11,370,000 تومان

کودک با تخت

8,060,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

8,060,000 تومان

یک تخته

11,370,000 تومان

کودک با تخت

8,060,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,150,000 تومان

یک تخته

12,060,000 تومان

کودک با تخت

9,150,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

9,150,000 تومان

یک تخته

12,060,000 تومان

کودک با تخت

9,150,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - هر هفته

  تهران
  تاریخ پرواز: هر هفته
  ایران ایر تور
  هواپیمایی: ایران ایر تور
 • ارمنستان - 3 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای آفر تور ارمنستان است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت 
 • اقامت هتل با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.5 از 5 | از بین 26 امتیاز دهنده به آفر تور ارمنستان

سوالات متداول