تور ارمنستان 7 شب


دوتخته

7,250,000 تومان

یک تخته

8,890,000 تومان

کودک با تخت

7,250,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

7,250,000 تومان

یک تخته

8,890,000 تومان

کودک با تخت

7,250,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,050,000 تومان

یک تخته

9,770,000 تومان

کودک با تخت

8,050,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

8,050,000 تومان

یک تخته

9,770,000 تومان

کودک با تخت

8,050,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,060,000 تومان

یک تخته

11,600,000 تومان

کودک با تخت

9,060,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

9,060,000 تومان

یک تخته

11,600,000 تومان

کودک با تخت

9,060,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,060,000 تومان

یک تخته

11,600,000 تومان

کودک با تخت

9,060,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

9,060,000 تومان

یک تخته

11,600,000 تومان

کودک با تخت

9,060,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,270,000 تومان

یک تخته

12,450,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

9,270,000 تومان

یک تخته

12,450,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,870,000 تومان

یک تخته

13,020,000 تومان

کودک با تخت

9,870,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

9,870,000 تومان

یک تخته

13,020,000 تومان

کودک با تخت

9,870,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,880,000 تومان

یک تخته

14,240,000 تومان

کودک با تخت

9,880,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

9,880,000 تومان

یک تخته

14,240,000 تومان

کودک با تخت

9,880,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,280,000 تومان

یک تخته

13,850,000 تومان

کودک با تخت

10,280,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

10,280,000 تومان

یک تخته

13,850,000 تومان

کودک با تخت

10,280,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,310,000 تومان

یک تخته

18,100,000 تومان

کودک با تخت

12,310,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

12,310,000 تومان

یک تخته

18,100,000 تومان

کودک با تخت

12,310,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,820,000 تومان

یک تخته

18,100,000 تومان

کودک با تخت

12,820,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

12,820,000 تومان

یک تخته

18,100,000 تومان

کودک با تخت

12,820,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,820,000 تومان

یک تخته

20,540,000 تومان

کودک با تخت

12,820,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

12,820,000 تومان

یک تخته

20,540,000 تومان

کودک با تخت

12,820,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,350,000 تومان

یک تخته

22,160,000 تومان

کودک با تخت

15,350,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

15,350,000 تومان

یک تخته

22,160,000 تومان

کودک با تخت

15,350,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - هر شنبه

  تهران
  تاریخ پرواز: هر شنبه
  ایران ایر تور
  هواپیمایی: ایران ایر تور
 • ارمنستان - 7 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور ارمنستان 7 شب است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از تاریخ  حرکت  الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.5 از 5 | از بین 15 امتیاز دهنده به تور ارمنستان 7 شب

سوالات متداول