تور عمان 7 شب و 8 روز


هتل caesar oman

هتل caesar oman


با صبحانه

دوتخته

23,190,000 تومان

یک تخته

31,380,000 تومان

کودک با تخت

22,020,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

23,190,000 تومان

یک تخته

31,380,000 تومان

کودک با تخت

22,020,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل garden muscat

هتل garden muscat


با صبحانه

دوتخته

23,190,000 تومان

یک تخته

31,380,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

23,190,000 تومان

یک تخته

31,380,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل rozana muscat

هتل rozana muscat


با صبحانه

دوتخته

23,780,000 تومان

یک تخته

33,710,000 تومان

کودک با تخت

23,190,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

23,780,000 تومان

یک تخته

33,710,000 تومان

کودک با تخت

23,190,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل the platinum muscat

هتل the platinum muscat


با صبحانه

دوتخته

24,010,000 تومان

یک تخته

33,710,000 تومان

کودک با تخت

23,780,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

24,010,000 تومان

یک تخته

33,710,000 تومان

کودک با تخت

23,780,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل safeer plaza oman

هتل safeer plaza oman


با صبحانه

دوتخته

24,360,000 تومان

یک تخته

33,710,000 تومان

کودک با تخت

24,360,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

24,360,000 تومان

یک تخته

33,710,000 تومان

کودک با تخت

24,360,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل ibis muscat

هتل ibis muscat


با صبحانه

دوتخته

24,950,000 تومان

یک تخته

32,550,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

24,950,000 تومان

یک تخته

32,550,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل best western premier muscat

هتل best western premier muscat


با صبحانه

دوتخته

25,360,000 تومان

یک تخته

34,130,000 تومان

کودک با تخت

24,190,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

25,360,000 تومان

یک تخته

34,130,000 تومان

کودک با تخت

24,190,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل muscat plaza oman

هتل muscat plaza oman


با صبحانه

دوتخته

25,530,000 تومان

یک تخته

36,050,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

25,530,000 تومان

یک تخته

36,050,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل golden tulip muscat

هتل golden tulip muscat


با صبحانه

دوتخته

27,370,000 تومان

یک تخته

35,560,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

27,370,000 تومان

یک تخته

35,560,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل centara muscat oman

هتل centara muscat oman


با صبحانه

دوتخته

28,040,000 تومان

یک تخته

42,070,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

28,040,000 تومان

یک تخته

42,070,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل wyndham garden muscat

هتل wyndham garden muscat


با صبحانه

دوتخته

28,870,000 تومان

یک تخته

40,560,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

28,870,000 تومان

یک تخته

40,560,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل gate muscat

هتل gate muscat


با صبحانه

دوتخته

29,210,000 تومان

یک تخته

36,220,000 تومان

کودک با تخت

28,040,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

29,210,000 تومان

یک تخته

36,220,000 تومان

کودک با تخت

28,040,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل swiss belinn muscat

هتل swiss belinn muscat


با صبحانه

دوتخته

29,540,000 تومان

یک تخته

40,060,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

29,540,000 تومان

یک تخته

40,060,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل royal tulip muscat

هتل royal tulip muscat


با صبحانه

دوتخته

30,620,000 تومان

یک تخته

44,070,000 تومان

کودک با تخت

30,040,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

30,620,000 تومان

یک تخته

44,070,000 تومان

کودک با تخت

30,040,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل city seasons muscat

هتل city seasons muscat


با صبحانه

دوتخته

31,210,000 تومان

یک تخته

44,070,000 تومان

کودک با تخت

31,210,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

31,210,000 تومان

یک تخته

44,070,000 تومان

کودک با تخت

31,210,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل ramada encore by wyndham muscat

هتل ramada encore by wyndham muscat


با صبحانه

دوتخته

31,210,000 تومان

یک تخته

46,410,000 تومان

کودک با تخت

30,040,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

31,210,000 تومان

یک تخته

46,410,000 تومان

کودک با تخت

30,040,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل holiday inn muscat

هتل holiday inn muscat


با صبحانه

دوتخته

31,540,000 تومان

یک تخته

49,080,000 تومان

کودک با تخت

30,380,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

31,540,000 تومان

یک تخته

49,080,000 تومان

کودک با تخت

30,380,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل aloft muscat

هتل aloft muscat


با صبحانه

دوتخته

33,300,000 تومان

یک تخته

47,910,000 تومان

کودک با تخت

32,710,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

33,300,000 تومان

یک تخته

47,910,000 تومان

کودک با تخت

32,710,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل grand millennium muscat

هتل grand millennium muscat


با صبحانه

دوتخته

36,050,000 تومان

یک تخته

53,590,000 تومان

کودک با تخت

33,710,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

36,050,000 تومان

یک تخته

53,590,000 تومان

کودک با تخت

33,710,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل hilton garden inn muscat

هتل hilton garden inn muscat


با صبحانه

دوتخته

36,470,000 تومان

یک تخته

53,420,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

36,470,000 تومان

یک تخته

53,420,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل radisson blu muscat

هتل radisson blu muscat


با صبحانه

دوتخته

36,470,000 تومان

یک تخته

52,250,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

36,470,000 تومان

یک تخته

52,250,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل double tree by hilton muscat

هتل double tree by hilton muscat


با صبحانه

دوتخته

50,580,000 تومان

یک تخته

79,810,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

50,580,000 تومان

یک تخته

79,810,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان
هتل intercontinental muscat

هتل intercontinental muscat


با صبحانه

دوتخته

66,950,000 تومان

یک تخته

113,710,000 تومان

کودک با تخت

56,430,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

دوتخته

66,950,000 تومان

یک تخته

113,710,000 تومان

کودک با تخت

56,430,000 تومان

کودک بدون تخت

13,000,000 تومان

اطلاعات تور عمان 7 شب و 8 روز

 • شروع سفر: تهران - 31 فروردین

  تهران
  قشم ایر
  هواپیمایی: قشم ایر
 • عمان - 7 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • کارت واکسن دیجیتال انگلیسی یا نتیجه منفی تست پی سی آر

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت 
 • گشت شهری
 • اقامت هتل با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 3.4 از 5 | از بین 40 امتیاز دهنده به تور عمان 7 شب و 8 روز

سوالات متداول