تور کوش آداسی شهریور


هتل papillonada kusadasi

هتل papillonada kusadasi


با صبحانه

دوتخته

13,990,000 تومان

یک تخته

16,530,000 تومان

کودک با تخت

11,130,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

13,990,000 تومان

یک تخته

16,530,000 تومان

کودک با تخت

11,130,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل roxx Royal kusadasi

هتل roxx Royal kusadasi


با صبحانه ، ناهار

دوتخته

17,030,000 تومان

یک تخته

20,730,000 تومان

کودک با تخت

12,030,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

17,030,000 تومان

یک تخته

20,730,000 تومان

کودک با تخت

12,030,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل surtel kusadasi

هتل surtel kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

18,230,000 تومان

یک تخته

22,630,000 تومان

کودک با تخت

12,330,000 تومان

کودک بدون تخت

10,730,000 تومان

دوتخته

18,230,000 تومان

یک تخته

22,630,000 تومان

کودک با تخت

12,330,000 تومان

کودک بدون تخت

10,730,000 تومان
هتل belmare kusadasi

هتل belmare kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

18,730,000 تومان

یک تخته

23,430,000 تومان

کودک با تخت

12,430,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

18,730,000 تومان

یک تخته

23,430,000 تومان

کودک با تخت

12,430,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل royal palace kusadasi

هتل royal palace kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

19,130,000 تومان

یک تخته

23,930,000 تومان

کودک با تخت

12,430,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

19,130,000 تومان

یک تخته

23,930,000 تومان

کودک با تخت

12,430,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل the panorama hill kusadasi

هتل the panorama hill kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

21,730,000 تومان

یک تخته

28,140,000 تومان

کودک با تخت

13,130,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

21,730,000 تومان

یک تخته

28,140,000 تومان

کودک با تخت

13,130,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل ladonia adakule kusadasi

هتل ladonia adakule kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

22,230,000 تومان

یک تخته

28,930,000 تومان

کودک با تخت

13,230,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

22,230,000 تومان

یک تخته

28,930,000 تومان

کودک با تخت

13,230,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل ramada suites kusadasi

هتل ramada suites kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

24,230,000 تومان

یک تخته

34,730,000 تومان

کودک با تخت

13,730,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

24,230,000 تومان

یک تخته

34,730,000 تومان

کودک با تخت

13,730,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
Labranda Ephesus Princess Kusadası

Labranda Ephesus Princess Kusadası


خدمات كامل

دوتخته

25,730,000 تومان

یک تخته

40,230,000 تومان

کودک با تخت

14,130,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

25,730,000 تومان

یک تخته

40,230,000 تومان

کودک با تخت

14,130,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل grand blue sky kusadasi

هتل grand blue sky kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

26,230,000 تومان

یک تخته

41,130,000 تومان

کودک با تخت

14,230,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

26,230,000 تومان

یک تخته

41,130,000 تومان

کودک با تخت

14,230,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل fantasia hotel de luxe kusadasi

هتل fantasia hotel de luxe kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

28,130,000 تومان

یک تخته

38,230,000 تومان

کودک با تخت

14,640,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

28,130,000 تومان

یک تخته

38,230,000 تومان

کودک با تخت

14,640,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل le bleu resort kusadasi

هتل le bleu resort kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

28,730,000 تومان

یک تخته

39,230,000 تومان

کودک با تخت

14,830,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

28,730,000 تومان

یک تخته

39,230,000 تومان

کودک با تخت

14,830,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل richmond ephesus kusadasi

هتل richmond ephesus kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

30,030,000 تومان

یک تخته

48,840,000 تومان

کودک با تخت

15,140,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

30,030,000 تومان

یک تخته

48,840,000 تومان

کودک با تخت

15,140,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل palm wings ephesus beach resort kusadasi

هتل palm wings ephesus beach resort kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

30,230,000 تومان

یک تخته

43,530,000 تومان

کودک با تخت

15,230,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

30,230,000 تومان

یک تخته

43,530,000 تومان

کودک با تخت

15,230,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل infinity by yelken kusadasi

هتل infinity by yelken kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

34,030,000 تومان

یک تخته

47,730,000 تومان

کودک با تخت

16,130,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

34,030,000 تومان

یک تخته

47,730,000 تومان

کودک با تخت

16,130,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل otium sealight resort kusadasi

هتل otium sealight resort kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

34,230,000 تومان

یک تخته

50,330,000 تومان

کودک با تخت

16,230,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

34,230,000 تومان

یک تخته

50,330,000 تومان

کودک با تخت

16,230,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل tusan beach kusadası

هتل tusan beach kusadası


خدمات كامل

دوتخته

34,230,000 تومان

یک تخته

48,130,000 تومان

کودک با تخت

16,230,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

34,230,000 تومان

یک تخته

48,130,000 تومان

کودک با تخت

16,230,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل korumar deluxe kusadasi

هتل korumar deluxe kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

36,030,000 تومان

یک تخته

50,930,000 تومان

کودک با تخت

22,830,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

36,030,000 تومان

یک تخته

50,930,000 تومان

کودک با تخت

22,830,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل aria claros beach kusadasi

هتل aria claros beach kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

36,130,000 تومان

یک تخته

56,130,000 تومان

کودک با تخت

16,730,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

36,130,000 تومان

یک تخته

56,130,000 تومان

کودک با تخت

16,730,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل pine bay holiday resort kusadasi

هتل pine bay holiday resort kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

37,130,000 تومان

یک تخته

57,630,000 تومان

کودک با تخت

16,930,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

37,130,000 تومان

یک تخته

57,630,000 تومان

کودک با تخت

16,930,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل seven seas sealight eute kushadasi

هتل seven seas sealight eute kushadasi


خدمات كامل

دوتخته

37,830,000 تومان

یک تخته

56,630,000 تومان

کودک با تخت

17,130,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

37,830,000 تومان

یک تخته

56,630,000 تومان

کودک با تخت

17,130,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل sunis efes royal kusadasi

هتل sunis efes royal kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

38,230,000 تومان

یک تخته

54,430,000 تومان

کودک با تخت

17,230,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

38,230,000 تومان

یک تخته

54,430,000 تومان

کودک با تخت

17,230,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل aqua fantasy kusadasi

هتل aqua fantasy kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

41,130,000 تومان

یک تخته

59,030,000 تومان

کودک با تخت

17,930,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

41,130,000 تومان

یک تخته

59,030,000 تومان

کودک با تخت

17,930,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل korumar ephesus beach & spa resort kusadasi

هتل korumar ephesus beach & spa resort kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

41,730,000 تومان

یک تخته

60,030,000 تومان

کودک با تخت

18,130,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

41,730,000 تومان

یک تخته

60,030,000 تومان

کودک با تخت

18,130,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل paloma pasha kusadasi

هتل paloma pasha kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

49,530,000 تومان

یک تخته

72,430,000 تومان

کودک با تخت

20,030,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

49,530,000 تومان

یک تخته

72,430,000 تومان

کودک با تخت

20,030,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان
هتل club marvy kusadasi

هتل club marvy kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

66,130,000 تومان

یک تخته

120,830,000 تومان

کودک با تخت

24,130,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

دوتخته

66,130,000 تومان

یک تخته

120,830,000 تومان

کودک با تخت

24,130,000 تومان

کودک بدون تخت

11,230,000 تومان

سایر تورها

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  تاریخ پرواز:
  ایران ایر تور
  هواپیمایی: ایران ایر تور
 • کوش آداسی - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • کارت واکسن دیجیتال انگلیسی یا نتیجه منفی تست پی سی آر

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.5 از 5 | از بین 34 امتیاز دهنده به تور کوش آداسی شهریور

سوالات متداول