تور ارزان کوش آداسی


هتل papillonada kusadasi

هتل papillonada kusadasi


با صبحانه

دوتخته

12,490,000 تومان

یک تخته

14,900,000 تومان

کودک با تخت

10,000,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

12,490,000 تومان

یک تخته

14,900,000 تومان

کودک با تخت

10,000,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل roxx Royal kusadasi

هتل roxx Royal kusadasi


با صبحانه ، ناهار

دوتخته

14,600,000 تومان

یک تخته

17,810,000 تومان

کودک با تخت

10,500,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

14,600,000 تومان

یک تخته

17,810,000 تومان

کودک با تخت

10,500,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل surtel kusadasi

هتل surtel kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

15,900,000 تومان

یک تخته

19,900,000 تومان

کودک با تخت

10,800,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

15,900,000 تومان

یک تخته

19,900,000 تومان

کودک با تخت

10,800,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل belmare kusadasi

هتل belmare kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

16,500,000 تومان

یک تخته

20,800,000 تومان

کودک با تخت

10,900,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

16,500,000 تومان

یک تخته

20,800,000 تومان

کودک با تخت

10,900,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل royal palace kusadasi

هتل royal palace kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

16,900,000 تومان

یک تخته

21,410,000 تومان

کودک با تخت

11,000,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

16,900,000 تومان

یک تخته

21,410,000 تومان

کودک با تخت

11,000,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل the panorama hill kusadasi

هتل the panorama hill kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

18,600,000 تومان

یک تخته

24,200,000 تومان

کودک با تخت

11,500,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

18,600,000 تومان

یک تخته

24,200,000 تومان

کودک با تخت

11,500,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل ladonia adakule kusadasi

هتل ladonia adakule kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

19,500,000 تومان

یک تخته

25,600,000 تومان

کودک با تخت

11,700,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

19,500,000 تومان

یک تخته

25,600,000 تومان

کودک با تخت

11,700,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل ramada suites kusadasi

هتل ramada suites kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

21,400,000 تومان

یک تخته

31,100,000 تومان

کودک با تخت

12,200,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

21,400,000 تومان

یک تخته

31,100,000 تومان

کودک با تخت

12,200,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل grand blue sky kusadasi

هتل grand blue sky kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

22,510,000 تومان

یک تخته

35,800,000 تومان

کودک با تخت

12,500,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

22,510,000 تومان

یک تخته

35,800,000 تومان

کودک با تخت

12,500,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل le bleu resort kusadasi

هتل le bleu resort kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

23,500,000 تومان

یک تخته

32,000,000 تومان

کودک با تخت

12,700,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

23,500,000 تومان

یک تخته

32,000,000 تومان

کودک با تخت

12,700,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل suhan 360 kusadasi

هتل suhan 360 kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

24,100,000 تومان

یک تخته

32,900,000 تومان

کودک با تخت

12,800,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

24,100,000 تومان

یک تخته

32,900,000 تومان

کودک با تخت

12,800,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل ramada resort kusadasi

هتل ramada resort kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

24,900,000 تومان

یک تخته

37,300,000 تومان

کودک با تخت

13,000,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

24,900,000 تومان

یک تخته

37,300,000 تومان

کودک با تخت

13,000,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل fantasia hotel de luxe kusadasi

هتل fantasia hotel de luxe kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

26,100,000 تومان

یک تخته

36,200,000 تومان

کودک با تخت

13,310,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

26,100,000 تومان

یک تخته

36,200,000 تومان

کودک با تخت

13,310,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
Labranda Ephesus Princess Kusadası

Labranda Ephesus Princess Kusadası


خدمات كامل

دوتخته

26,800,000 تومان

یک تخته

44,400,000 تومان

کودک با تخت

13,500,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

26,800,000 تومان

یک تخته

44,400,000 تومان

کودک با تخت

13,500,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل tusan beach kusadası

هتل tusan beach kusadası


خدمات كامل

دوتخته

27,400,000 تومان

یک تخته

38,210,000 تومان

کودک با تخت

13,610,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

27,400,000 تومان

یک تخته

38,210,000 تومان

کودک با تخت

13,610,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتلpalm wings kusadasi

هتلpalm wings kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

27,500,000 تومان

یک تخته

40,110,000 تومان

کودک با تخت

13,610,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

27,500,000 تومان

یک تخته

40,110,000 تومان

کودک با تخت

13,610,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل korumar deluxe kusadasi

هتل korumar deluxe kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

28,000,000 تومان

یک تخته

39,200,000 تومان

کودک با تخت

18,410,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

28,000,000 تومان

یک تخته

39,200,000 تومان

کودک با تخت

18,410,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل infinity by yelken kusadasi

هتل infinity by yelken kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

28,100,000 تومان

یک تخته

39,400,000 تومان

کودک با تخت

13,810,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

28,100,000 تومان

یک تخته

39,400,000 تومان

کودک با تخت

13,810,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل aria claros beach kusadasi

هتل aria claros beach kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

28,900,000 تومان

یک تخته

44,500,000 تومان

کودک با تخت

14,000,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

28,900,000 تومان

یک تخته

44,500,000 تومان

کودک با تخت

14,000,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل palm wings ephesus beach resort kusadasi

هتل palm wings ephesus beach resort kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

30,100,000 تومان

یک تخته

44,700,000 تومان

کودک با تخت

14,300,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

30,100,000 تومان

یک تخته

44,700,000 تومان

کودک با تخت

14,300,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل otium sealight resort kusadasi

هتل otium sealight resort kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

32,000,000 تومان

یک تخته

47,800,000 تومان

کودک با تخت

14,800,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

32,000,000 تومان

یک تخته

47,800,000 تومان

کودک با تخت

14,800,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل pine bay holiday resort kusadasi

هتل pine bay holiday resort kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

33,000,000 تومان

یک تخته

52,000,000 تومان

کودک با تخت

15,100,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

33,000,000 تومان

یک تخته

52,000,000 تومان

کودک با تخت

15,100,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل korumar ephesus beach & spa resort kusadasi

هتل korumar ephesus beach & spa resort kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

33,600,000 تومان

یک تخته

48,210,000 تومان

کودک با تخت

15,200,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

33,600,000 تومان

یک تخته

48,210,000 تومان

کودک با تخت

15,200,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل sunis efes royal kusadasi

هتل sunis efes royal kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

34,400,000 تومان

یک تخته

49,400,000 تومان

کودک با تخت

15,400,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

34,400,000 تومان

یک تخته

49,400,000 تومان

کودک با تخت

15,400,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل aqua fantasy kusadasi

هتل aqua fantasy kusadasi


خدمات كامل

دوتخته

36,100,000 تومان

یک تخته

52,200,000 تومان

کودک با تخت

15,800,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

36,100,000 تومان

یک تخته

52,200,000 تومان

کودک با تخت

15,800,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان
هتل seven seas sealight eute kushadasi

هتل seven seas sealight eute kushadasi


خدمات كامل

دوتخته

36,400,000 تومان

یک تخته

55,300,000 تومان

کودک با تخت

15,900,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

دوتخته

36,400,000 تومان

یک تخته

55,300,000 تومان

کودک با تخت

15,900,000 تومان

کودک بدون تخت

9,100,000 تومان

سایر تورها

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  تاریخ پرواز:
  آتا
  هواپیمایی: آتا
 • کوش آداسی - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • کارت واکسن دیجیتال انگلیسی یا نتیجه منفی تست پی سی آر

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل 
 • ترانسفر رفت و برگشت
 • بیمه سفر

سایر توضیحات

امتیاز 4.5 از 5 | از بین 34 امتیاز دهنده به تور ارزان کوش آداسی

سوالات متداول