تور استانبول دی 1400


دوتخته

5,010,000 تومان

یک تخته

5,820,000 تومان

کودک با تخت

4,920,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان

دوتخته

5,010,000 تومان

یک تخته

5,820,000 تومان

کودک با تخت

4,920,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,190,000 تومان

یک تخته

6,180,000 تومان

کودک با تخت

5,010,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان

دوتخته

5,190,000 تومان

یک تخته

6,180,000 تومان

کودک با تخت

5,010,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,470,000 تومان

یک تخته

6,640,000 تومان

کودک با تخت

5,290,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان

دوتخته

5,470,000 تومان

یک تخته

6,640,000 تومان

کودک با تخت

5,290,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,560,000 تومان

یک تخته

6,820,000 تومان

کودک با تخت

5,380,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان

دوتخته

5,560,000 تومان

یک تخته

6,820,000 تومان

کودک با تخت

5,380,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,740,000 تومان

یک تخته

7,180,000 تومان

کودک با تخت

5,560,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان

دوتخته

5,740,000 تومان

یک تخته

7,180,000 تومان

کودک با تخت

5,560,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,830,000 تومان

یک تخته

7,360,000 تومان

کودک با تخت

5,560,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان

دوتخته

5,830,000 تومان

یک تخته

7,360,000 تومان

کودک با تخت

5,560,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,100,000 تومان

یک تخته

7,900,000 تومان

کودک با تخت

5,740,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان

دوتخته

6,100,000 تومان

یک تخته

7,900,000 تومان

کودک با تخت

5,740,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,290,000 تومان

یک تخته

8,180,000 تومان

کودک با تخت

6,020,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان

دوتخته

6,290,000 تومان

یک تخته

8,180,000 تومان

کودک با تخت

6,020,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,470,000 تومان

یک تخته

8,540,000 تومان

کودک با تخت

6,020,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان

دوتخته

6,470,000 تومان

یک تخته

8,540,000 تومان

کودک با تخت

6,020,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,750,000 تومان

یک تخته

9,100,000 تومان

کودک با تخت

6,550,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان

دوتخته

6,750,000 تومان

یک تخته

9,100,000 تومان

کودک با تخت

6,550,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,920,000 تومان

یک تخته

9,440,000 تومان

کودک با تخت

6,290,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان

دوتخته

6,920,000 تومان

یک تخته

9,440,000 تومان

کودک با تخت

6,290,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,360,000 تومان

یک تخته

10,320,000 تومان

کودک با تخت

6,550,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان

دوتخته

7,360,000 تومان

یک تخته

10,320,000 تومان

کودک با تخت

6,550,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,370,000 تومان

یک تخته

10,340,000 تومان

کودک با تخت

6,920,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان

دوتخته

7,370,000 تومان

یک تخته

10,340,000 تومان

کودک با تخت

6,920,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,080,000 تومان

یک تخته

11,750,000 تومان

کودک با تخت

7,060,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان

دوتخته

8,080,000 تومان

یک تخته

11,750,000 تومان

کودک با تخت

7,060,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,280,000 تومان

یک تخته

12,160,000 تومان

کودک با تخت

7,260,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان

دوتخته

8,280,000 تومان

یک تخته

12,160,000 تومان

کودک با تخت

7,260,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,590,000 تومان

یک تخته

12,770,000 تومان

کودک با تخت

7,570,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان

دوتخته

8,590,000 تومان

یک تخته

12,770,000 تومان

کودک با تخت

7,570,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,300,000 تومان

یک تخته

14,200,000 تومان

کودک با تخت

7,570,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان

دوتخته

9,300,000 تومان

یک تخته

14,200,000 تومان

کودک با تخت

7,570,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,630,000 تومان

یک تخته

16,850,000 تومان

کودک با تخت

8,080,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان

دوتخته

10,630,000 تومان

یک تخته

16,850,000 تومان

کودک با تخت

8,080,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,830,000 تومان

یک تخته

17,150,000 تومان

کودک با تخت

8,080,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان

دوتخته

10,830,000 تومان

یک تخته

17,150,000 تومان

کودک با تخت

8,080,000 تومان

کودک بدون تخت

4,300,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - زمستان 1400

  تهران
  تاریخ پرواز: زمستان 1400
  ایران ایر تور
  هواپیمایی: ایران ایر تور
 • استانبول - 3 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور استانبول دی 1400 است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.8 از 5 | از بین 16 امتیاز دهنده به تور استانبول دی 1400

سوالات متداول