تور دبی ماه رمضان


دوتخته

10,850,000 تومان

یک تخته

12,400,000 تومان

کودک با تخت

9,050,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

10,850,000 تومان

یک تخته

12,400,000 تومان

کودک با تخت

9,050,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,700,000 تومان

یک تخته

13,200,000 تومان

کودک با تخت

9,900,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

11,700,000 تومان

یک تخته

13,200,000 تومان

کودک با تخت

9,900,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,800,000 تومان

یک تخته

14,000,000 تومان

کودک با تخت

10,050,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

11,800,000 تومان

یک تخته

14,000,000 تومان

کودک با تخت

10,050,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,100,000 تومان

یک تخته

14,400,000 تومان

کودک با تخت

10,300,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

12,100,000 تومان

یک تخته

14,400,000 تومان

کودک با تخت

10,300,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,400,000 تومان

یک تخته

14,700,000 تومان

کودک با تخت

10,600,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

12,400,000 تومان

یک تخته

14,700,000 تومان

کودک با تخت

10,600,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,500,000 تومان

یک تخته

15,500,000 تومان

کودک با تخت

10,700,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

12,500,000 تومان

یک تخته

15,500,000 تومان

کودک با تخت

10,700,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,600,000 تومان

یک تخته

15,500,000 تومان

کودک با تخت

10,800,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

12,600,000 تومان

یک تخته

15,500,000 تومان

کودک با تخت

10,800,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,600,000 تومان

یک تخته

15,500,000 تومان

کودک با تخت

10,800,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

12,600,000 تومان

یک تخته

15,500,000 تومان

کودک با تخت

10,800,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,800,000 تومان

یک تخته

15,500,000 تومان

کودک با تخت

11,000,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

12,800,000 تومان

یک تخته

15,500,000 تومان

کودک با تخت

11,000,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,000,000 تومان

یک تخته

15,700,000 تومان

کودک با تخت

11,100,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

13,000,000 تومان

یک تخته

15,700,000 تومان

کودک با تخت

11,100,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,200,000 تومان

یک تخته

16,500,000 تومان

کودک با تخت

11,200,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

13,200,000 تومان

یک تخته

16,500,000 تومان

کودک با تخت

11,200,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,700,000 تومان

یک تخته

18,400,000 تومان

کودک با تخت

11,700,000 تومان

کودک بدون تخت

8,900,000 تومان

دوتخته

13,700,000 تومان

یک تخته

18,400,000 تومان

کودک با تخت

11,700,000 تومان

کودک بدون تخت

8,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,700,000 تومان

یک تخته

16,200,000 تومان

کودک با تخت

11,900,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

13,700,000 تومان

یک تخته

16,200,000 تومان

کودک با تخت

11,900,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,800,000 تومان

یک تخته

18,300,000 تومان

کودک با تخت

12,000,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

13,800,000 تومان

یک تخته

18,300,000 تومان

کودک با تخت

12,000,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,800,000 تومان

یک تخته

18,800,000 تومان

کودک با تخت

12,800,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

14,800,000 تومان

یک تخته

18,800,000 تومان

کودک با تخت

12,800,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

20,200,000 تومان

یک تخته

26,500,000 تومان

کودک با تخت

18,400,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

20,200,000 تومان

یک تخته

26,500,000 تومان

کودک با تخت

18,400,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

31,500,000 تومان

یک تخته

49,500,000 تومان

کودک با تخت

29,500,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

31,500,000 تومان

یک تخته

49,500,000 تومان

کودک با تخت

29,500,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - هر روز

  تهران
  تاریخ پرواز: هر روز
  ماهان
  هواپیمایی: ماهان
 • دبی - 3 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تتور دبی ماه رمضان است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت با ترانسفر
 • بیمه سامان تحت پوشش کرونا
 • اقامت صبحانه شاتل
 • لیدر راهنما فارسی زبان 
 • گشت شهری

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.5 از 5 | از بین 17 امتیاز دهنده به تور دبی ماه رمضان

سوالات متداول