آفر تور قبرس شمالی


هتل the olive tree cyprus

هتل the olive tree cyprus


با صبحانه

دوتخته

34,980,000 تومان

یک تخته

38,830,000 تومان

کودک با تخت

33,880,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان

دوتخته

34,980,000 تومان

یک تخته

38,830,000 تومان

کودک با تخت

33,880,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان
هتل oscar resort cyprus

هتل oscar resort cyprus


با صبحانه

دوتخته

38,280,000 تومان

یک تخته

43,780,000 تومان

کودک با تخت

34,430,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان

دوتخته

38,280,000 تومان

یک تخته

43,780,000 تومان

کودک با تخت

34,430,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان
هتل salamis cyprus

هتل salamis cyprus


خدمات كامل

دوتخته

44,330,000 تومان

یک تخته

52,580,000 تومان

کودک با تخت

37,730,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان

دوتخته

44,330,000 تومان

یک تخته

52,580,000 تومان

کودک با تخت

37,730,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان
هتل noah ark cyprus

هتل noah ark cyprus


خدمات كامل

دوتخته

44,880,000 تومان

یک تخته

53,680,000 تومان

کودک با تخت

38,280,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان

دوتخته

44,880,000 تومان

یک تخته

53,680,000 تومان

کودک با تخت

38,280,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان
هتل lords palace cyprus

هتل lords palace cyprus


خدمات كامل

دوتخته

45,430,000 تومان

یک تخته

54,230,000 تومان

کودک با تخت

38,830,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان

دوتخته

45,430,000 تومان

یک تخته

54,230,000 تومان

کودک با تخت

38,830,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان
هتل acapulco cyprus

هتل acapulco cyprus


خدمات كامل

دوتخته

48,180,000 تومان

یک تخته

70,280,000 تومان

کودک با تخت

41,030,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان

دوتخته

48,180,000 تومان

یک تخته

70,280,000 تومان

کودک با تخت

41,030,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان
هتل kaya artemis

هتل kaya artemis


خدمات كامل

دوتخته

49,830,000 تومان

یک تخته

63,580,000 تومان

کودک با تخت

42,130,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان

دوتخته

49,830,000 تومان

یک تخته

63,580,000 تومان

کودک با تخت

42,130,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان
هتل limak cyprus

هتل limak cyprus


خدمات كامل

دوتخته

52,580,000 تومان

یک تخته

65,780,000 تومان

کودک با تخت

43,230,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان

دوتخته

52,580,000 تومان

یک تخته

65,780,000 تومان

کودک با تخت

43,230,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان
هتل concorde luxury resort cyprus

هتل concorde luxury resort cyprus


خدمات كامل

دوتخته

53,680,000 تومان

یک تخته

67,980,000 تومان

کودک با تخت

43,780,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان

دوتخته

53,680,000 تومان

یک تخته

67,980,000 تومان

کودک با تخت

43,780,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان
هتل merit park cyprus

هتل merit park cyprus


خدمات كامل

دوتخته

56,980,000 تومان

یک تخته

85,680,000 تومان

کودک با تخت

44,880,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان

دوتخته

56,980,000 تومان

یک تخته

85,680,000 تومان

کودک با تخت

44,880,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان
هتل merit crystal cyprus

هتل merit crystal cyprus


خدمات كامل

دوتخته

58,080,000 تومان

یک تخته

74,580,000 تومان

کودک با تخت

45,430,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان

دوتخته

58,080,000 تومان

یک تخته

74,580,000 تومان

کودک با تخت

45,430,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان
هتل kaya palazzo cyprus

هتل kaya palazzo cyprus


خدمات كامل

دوتخته

67,980,000 تومان

یک تخته

87,780,000 تومان

کودک با تخت

50,380,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان

دوتخته

67,980,000 تومان

یک تخته

87,780,000 تومان

کودک با تخت

50,380,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان
هتل elexus cyprus

هتل elexus cyprus


خدمات كامل

دوتخته

69,630,000 تومان

یک تخته

92,180,000 تومان

کودک با تخت

51,480,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان

دوتخته

69,630,000 تومان

یک تخته

92,180,000 تومان

کودک با تخت

51,480,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان
هتل merit royal cyprus

هتل merit royal cyprus


خدمات كامل

دوتخته

76,780,000 تومان

یک تخته

104,280,000 تومان

کودک با تخت

54,780,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان

دوتخته

76,780,000 تومان

یک تخته

104,280,000 تومان

کودک با تخت

54,780,000 تومان

کودک بدون تخت

28,380,000 تومان

تور های پیشنهادی

اطلاعات آفر تور قبرس شمالی

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  پگاسوس
  هواپیمایی: پگاسوس
 • قبرس - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • تزریق دو دوز واکسن کرونا که از دوز دوم 14 روز گذشته باشد
 • تست پی سی آر 48 ساعت قبل پرواز

خدمات آژانس

 • 6 شب اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی با پوشش کرونا
 • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

سایر توضیحات

 

 

امتیاز 4.5 از 5 | از بین 31 امتیاز دهنده به آفر تور قبرس شمالی

سوالات متداول