تور بدروم لحظه آخری


دوتخته

12,230,000 تومان

یک تخته

17,190,000 تومان

کودک با تخت

10,520,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان

دوتخته

12,230,000 تومان

یک تخته

17,190,000 تومان

کودک با تخت

10,520,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,910,000 تومان

یک تخته

16,850,000 تومان

کودک با تخت

5,100,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان

دوتخته

12,910,000 تومان

یک تخته

16,850,000 تومان

کودک با تخت

5,100,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,110,000 تومان

یک تخته

22,660,000 تومان

کودک با تخت

12,060,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان

دوتخته

14,110,000 تومان

یک تخته

22,660,000 تومان

کودک با تخت

12,060,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,280,000 تومان

یک تخته

21,980,000 تومان

کودک با تخت

11,890,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان

دوتخته

14,280,000 تومان

یک تخته

21,980,000 تومان

کودک با تخت

11,890,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,280,000 تومان

یک تخته

28,470,000 تومان

کودک با تخت

14,110,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان

دوتخته

14,280,000 تومان

یک تخته

28,470,000 تومان

کودک با تخت

14,110,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,140,000 تومان

یک تخته

20,780,000 تومان

کودک با تخت

11,370,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان

دوتخته

15,140,000 تومان

یک تخته

20,780,000 تومان

کودک با تخت

11,370,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,480,000 تومان

یک تخته

26,940,000 تومان

کودک با تخت

13,600,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان

دوتخته

15,480,000 تومان

یک تخته

26,940,000 تومان

کودک با تخت

13,600,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,990,000 تومان

یک تخته

30,010,000 تومان

کودک با تخت

14,110,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان

دوتخته

15,990,000 تومان

یک تخته

30,010,000 تومان

کودک با تخت

14,110,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

17,000,000 تومان

یک تخته

30,060,000 تومان

کودک با تخت

14,190,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان

دوتخته

17,000,000 تومان

یک تخته

30,060,000 تومان

کودک با تخت

14,190,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

18,810,000 تومان

یک تخته

27,850,000 تومان

کودک با تخت

13,180,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان

دوتخته

18,810,000 تومان

یک تخته

27,850,000 تومان

کودک با تخت

13,180,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

18,810,000 تومان

یک تخته

35,290,000 تومان

کودک با تخت

15,590,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان

دوتخته

18,810,000 تومان

یک تخته

35,290,000 تومان

کودک با تخت

15,590,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

19,240,000 تومان

یک تخته

28,130,000 تومان

کودک با تخت

13,600,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان

دوتخته

19,240,000 تومان

یک تخته

28,130,000 تومان

کودک با تخت

13,600,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

21,120,000 تومان

یک تخته

31,550,000 تومان

کودک با تخت

13,940,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان

دوتخته

21,120,000 تومان

یک تخته

31,550,000 تومان

کودک با تخت

13,940,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

22,830,000 تومان

یک تخته

34,800,000 تومان

کودک با تخت

15,480,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان

دوتخته

22,830,000 تومان

یک تخته

34,800,000 تومان

کودک با تخت

15,480,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

23,030,000 تومان

یک تخته

35,090,000 تومان

کودک با تخت

14,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان

دوتخته

23,030,000 تومان

یک تخته

35,090,000 تومان

کودک با تخت

14,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

28,460,000 تومان

یک تخته

44,740,000 تومان

کودک با تخت

18,000,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان

دوتخته

28,460,000 تومان

یک تخته

44,740,000 تومان

کودک با تخت

18,000,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

28,660,000 تومان

یک تخته

45,140,000 تومان

کودک با تخت

18,410,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان

دوتخته

28,660,000 تومان

یک تخته

45,140,000 تومان

کودک با تخت

18,410,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

44,540,000 تومان

یک تخته

73,680,000 تومان

کودک با تخت

26,040,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان

دوتخته

44,540,000 تومان

یک تخته

73,680,000 تومان

کودک با تخت

26,040,000 تومان

کودک بدون تخت

7,600,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - 27 شهریور 1400

  تهران
  تاریخ پرواز: 27 شهریور 1400
  ایران ایر تور
  هواپیمایی: ایران ایر تور
 • بدروم - 6 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور بدروم لحظه آخری است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.5 از 5 | از بین 13 امتیاز دهنده به تور بدروم لحظه آخری

سوالات متداول