آفر تور باکو


هتل royal baku

هتل royal baku


با صبحانه

دوتخته

130 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

180 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

120 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز

دوتخته

130 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

180 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

120 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز
هتل capitol baku

هتل capitol baku


با صبحانه

دوتخته

135 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

185 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

125 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز

دوتخته

135 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

185 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

125 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز
هتل diamond baku

هتل diamond baku


با صبحانه

دوتخته

140 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

230 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

130 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز

دوتخته

140 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

230 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

130 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز
هتل azalea baku

هتل azalea baku


با صبحانه

دوتخته

150 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

235 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

135 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز

دوتخته

150 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

235 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

135 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز
هتل central park baku

هتل central park baku


با صبحانه

دوتخته

185 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

290 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

165 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز

دوتخته

185 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

290 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

165 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز
هتل nobel baku

هتل nobel baku


با صبحانه

دوتخته

195 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

300 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

175 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز

دوتخته

195 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

300 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

175 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز
هتل diplomat baku

هتل diplomat baku


با صبحانه

دوتخته

205 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

305 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

190 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز

دوتخته

205 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

305 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

190 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز
هتل premium park baku

هتل premium park baku


با صبحانه

دوتخته

220 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

290 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

200 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز

دوتخته

220 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

290 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

200 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز
هتل midway baku

هتل midway baku


با صبحانه

دوتخته

225 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

335 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

205 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز

دوتخته

225 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

335 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

205 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز
هتل grand baku

هتل grand baku


با صبحانه

دوتخته

230 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

365 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

195 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز

دوتخته

230 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

365 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

195 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز
هتل ganjali plaza

هتل ganjali plaza


با صبحانه

دوتخته

235 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

345 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

200 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز

دوتخته

235 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

345 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

200 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز
هتل qafqaz point baku

هتل qafqaz point baku


با صبحانه

دوتخته

255 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

410 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

225 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز

دوتخته

255 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

410 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

225 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز
هتل midtown baku

هتل midtown baku


با صبحانه

دوتخته

310 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

535 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

270 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز

دوتخته

310 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

535 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

270 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز
هتل hyatt regency baku

هتل hyatt regency baku


با صبحانه

دوتخته

460 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

695 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

440 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز

دوتخته

460 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

695 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

440 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز
هتل fairmont baku flame towers

هتل fairmont baku flame towers


با صبحانه

دوتخته

725 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

1,220 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

650 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز

دوتخته

725 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

1,220 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

650 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز
هتل hilton baku

هتل hilton baku


با صبحانه

دوتخته

790 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

1,395 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

795 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز

دوتخته

790 دلار + نرخ پرواز

یک تخته

1,395 دلار + نرخ پرواز

کودک با تخت

795 دلار + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

30 دلار + نرخ پرواز

تور های پیشنهادی

اطلاعات آفر تور باکو

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  ایران ایر
  هواپیمایی: ایران ایر
 • باکو - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • تست پی سی آر 48 ساعت قبل پرواز
 • تزریق دو دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
 • کارت واکسن دیجیتال انگلیسی

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • لیدر فارسی زبان

سایر توضیحات

امتیاز 4.4 از 5 | از بین 34 امتیاز دهنده به آفر تور باکو

سوالات متداول