تور آنکارا زمستان 1400 - هوایی


دوتخته

9,990,000 تومان

یک تخته

10,620,000 تومان

کودک با تخت

8,730,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان

دوتخته

9,990,000 تومان

یک تخته

10,620,000 تومان

کودک با تخت

8,730,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,200,000 تومان

یک تخته

11,040,000 تومان

کودک با تخت

9,260,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان

دوتخته

10,200,000 تومان

یک تخته

11,040,000 تومان

کودک با تخت

9,260,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,410,000 تومان

یک تخته

11,460,000 تومان

کودک با تخت

9,150,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان

دوتخته

10,410,000 تومان

یک تخته

11,460,000 تومان

کودک با تخت

9,150,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,620,000 تومان

یک تخته

11,460,000 تومان

کودک با تخت

9,360,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان

دوتخته

10,620,000 تومان

یک تخته

11,460,000 تومان

کودک با تخت

9,360,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,830,000 تومان

یک تخته

11,710,000 تومان

کودک با تخت

9,360,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان

دوتخته

10,830,000 تومان

یک تخته

11,710,000 تومان

کودک با تخت

9,360,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,040,000 تومان

یک تخته

11,710,000 تومان

کودک با تخت

9,360,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان

دوتخته

11,040,000 تومان

یک تخته

11,710,000 تومان

کودک با تخت

9,360,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,040,000 تومان

یک تخته

12,090,000 تومان

کودک با تخت

9,570,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان

دوتخته

11,040,000 تومان

یک تخته

12,090,000 تومان

کودک با تخت

9,570,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,460,000 تومان

یک تخته

12,300,000 تومان

کودک با تخت

9,880,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان

دوتخته

11,460,000 تومان

یک تخته

12,300,000 تومان

کودک با تخت

9,880,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,460,000 تومان

یک تخته

12,930,000 تومان

کودک با تخت

9,990,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان

دوتخته

11,460,000 تومان

یک تخته

12,930,000 تومان

کودک با تخت

9,990,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,610,000 تومان

یک تخته

16,710,000 تومان

کودک با تخت

10,830,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان

دوتخته

14,610,000 تومان

یک تخته

16,710,000 تومان

کودک با تخت

10,830,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,450,000 تومان

یک تخته

17,760,000 تومان

کودک با تخت

11,250,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان

دوتخته

15,450,000 تومان

یک تخته

17,760,000 تومان

کودک با تخت

11,250,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,660,000 تومان

یک تخته

17,760,000 تومان

کودک با تخت

10,730,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان

دوتخته

15,660,000 تومان

یک تخته

17,760,000 تومان

کودک با تخت

10,730,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

16,290,000 تومان

یک تخته

17,760,000 تومان

کودک با تخت

12,090,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان

دوتخته

16,290,000 تومان

یک تخته

17,760,000 تومان

کودک با تخت

12,090,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

16,710,000 تومان

یک تخته

18,810,000 تومان

کودک با تخت

11,250,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان

دوتخته

16,710,000 تومان

یک تخته

18,810,000 تومان

کودک با تخت

11,250,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

16,710,000 تومان

یک تخته

17,340,000 تومان

کودک با تخت

11,520,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان

دوتخته

16,710,000 تومان

یک تخته

17,340,000 تومان

کودک با تخت

11,520,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - زمستان 1400

  تهران
  تاریخ پرواز: زمستان 1400
  پگاسوس
  هواپیمایی: پگاسوس
 • آنکارا - 6 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور آنکارا زمستان 1400 - هوایی است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.8 از 5 | از بین 18 امتیاز دهنده به تور آنکارا زمستان 1400 - هوایی

سوالات متداول