تور تفلیس باتومی - هوایی


هتل polo tbilisi

هتل polo tbilisi


با صبحانه

هتل prime batumi

هتل prime batumi


با صبحانه

دوتخته

12,440,000 تومان

یک تخته

14,720,000 تومان

کودک با تخت

11,810,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان

دوتخته

12,440,000 تومان

یک تخته

14,720,000 تومان

کودک با تخت

11,810,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان
هتل rustaveli 36 by same teblisi

هتل rustaveli 36 by same teblisi


با صبحانه

هتل dream tower batumi

هتل dream tower batumi


با صبحانه

دوتخته

12,900,000 تومان

یک تخته

14,650,000 تومان

کودک با تخت

11,850,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان

دوتخته

12,900,000 تومان

یک تخته

14,650,000 تومان

کودک با تخت

11,850,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان
هتل gng tbilisi

هتل gng tbilisi


با صبحانه

هتل antika batumi

هتل antika batumi


با صبحانه

دوتخته

13,790,000 تومان

یک تخته

16,630,000 تومان

کودک با تخت

12,310,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان

دوتخته

13,790,000 تومان

یک تخته

16,630,000 تومان

کودک با تخت

12,310,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان
هتل gallery inn tbilisi

هتل gallery inn tbilisi


با صبحانه

هتل genatsvale batumi

هتل genatsvale batumi


با صبحانه

دوتخته

14,880,000 تومان

یک تخته

19,110,000 تومان

کودک با تخت

13,890,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان

دوتخته

14,880,000 تومان

یک تخته

19,110,000 تومان

کودک با تخت

13,890,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان
هتل dolabauri tbilisi

هتل dolabauri tbilisi


با صبحانه

هتل iberia batumi

هتل iberia batumi


با صبحانه

دوتخته

14,880,000 تومان

یک تخته

19,110,000 تومان

کودک با تخت

12,970,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان

دوتخته

14,880,000 تومان

یک تخته

19,110,000 تومان

کودک با تخت

12,970,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان
هتل golden globe tbilisi

هتل golden globe tbilisi


با صبحانه

هتل legend business batumi

هتل legend business batumi


با صبحانه

دوتخته

15,360,000 تومان

یک تخته

19,900,000 تومان

کودک با تخت

19,070,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان

دوتخته

15,360,000 تومان

یک تخته

19,900,000 تومان

کودک با تخت

19,070,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان
هتل green tower tbilisi

هتل green tower tbilisi


با صبحانه

هتل mardi plaza batumi

هتل mardi plaza batumi


با صبحانه

دوتخته

15,360,000 تومان

یک تخته

20,560,000 تومان

کودک با تخت

14,780,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان

دوتخته

15,360,000 تومان

یک تخته

20,560,000 تومان

کودک با تخت

14,780,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان
هتل velvet tbilisi

هتل velvet tbilisi


با صبحانه

هتل aqua batumi apartments

هتل aqua batumi apartments


با صبحانه

دوتخته

15,710,000 تومان

یک تخته

20,100,000 تومان

کودک با تخت

12,470,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان

دوتخته

15,710,000 تومان

یک تخته

20,100,000 تومان

کودک با تخت

12,470,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان
هتل l.m club tbilisi

هتل l.m club tbilisi


با صبحانه

هتل alik batumi

هتل alik batumi


با صبحانه

دوتخته

16,090,000 تومان

یک تخته

22,010,000 تومان

کودک با تخت

12,470,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان

دوتخته

16,090,000 تومان

یک تخته

22,010,000 تومان

کودک با تخت

12,470,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان
هتل bridge boutique tbilisi

هتل bridge boutique tbilisi


با صبحانه

هتل sky inn batumi

هتل sky inn batumi


با صبحانه

دوتخته

16,090,000 تومان

یک تخته

20,920,000 تومان

کودک با تخت

14,120,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان

دوتخته

16,090,000 تومان

یک تخته

20,920,000 تومان

کودک با تخت

14,120,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان
هتل kalasi tbilisi

هتل kalasi tbilisi


با صبحانه

هتل corner inn batumi

هتل corner inn batumi


با صبحانه

دوتخته

16,340,000 تومان

یک تخته

21,910,000 تومان

کودک با تخت

15,940,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان

دوتخته

16,340,000 تومان

یک تخته

21,910,000 تومان

کودک با تخت

15,940,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان
هتل astoria tbilisi

هتل astoria tbilisi


با صبحانه

هتل bloom batumi

هتل bloom batumi


با صبحانه

دوتخته

16,760,000 تومان

یک تخته

23,360,000 تومان

کودک با تخت

13,790,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان

دوتخته

16,760,000 تومان

یک تخته

23,360,000 تومان

کودک با تخت

13,790,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان
هتل tbilisi tower

هتل tbilisi tower


با صبحانه

هتل old batumi

هتل old batumi


با صبحانه

دوتخته

17,190,000 تومان

یک تخته

23,730,000 تومان

کودک با تخت

13,600,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان

دوتخته

17,190,000 تومان

یک تخته

23,730,000 تومان

کودک با تخت

13,600,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان
هتل radius tbilisi

هتل radius tbilisi


با صبحانه

هتل the admiral batumi

هتل the admiral batumi


با صبحانه

دوتخته

17,590,000 تومان

یک تخته

23,990,000 تومان

کودک با تخت

13,330,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان

دوتخته

17,590,000 تومان

یک تخته

23,990,000 تومان

کودک با تخت

13,330,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان
هتل episode tbilisi

هتل episode tbilisi


با صبحانه

هتل euphoria batumi

هتل euphoria batumi


با صبحانه

دوتخته

19,570,000 تومان

یک تخته

27,650,000 تومان

کودک با تخت

14,450,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان

دوتخته

19,570,000 تومان

یک تخته

27,650,000 تومان

کودک با تخت

14,450,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان
هتل adamo tbilisi

هتل adamo tbilisi


با صبحانه

هتل legend business batumi

هتل legend business batumi


با صبحانه

دوتخته

19,730,000 تومان

یک تخته

27,980,000 تومان

کودک با تخت

18,410,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان

دوتخته

19,730,000 تومان

یک تخته

27,980,000 تومان

کودک با تخت

18,410,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان
هتل holiday inn tbilisi

هتل holiday inn tbilisi


با صبحانه

هتل divan batumi

هتل divan batumi


با صبحانه

دوتخته

23,840,000 تومان

یک تخته

36,140,000 تومان

کودک با تخت

17,620,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان

دوتخته

23,840,000 تومان

یک تخته

36,140,000 تومان

کودک با تخت

17,620,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان
هتل wyndham grand tbilisi

هتل wyndham grand tbilisi


با صبحانه

هتل sheraton batumi

هتل sheraton batumi


با صبحانه

دوتخته

26,750,000 تومان

یک تخته

41,350,000 تومان

کودک با تخت

24,850,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان

دوتخته

26,750,000 تومان

یک تخته

41,350,000 تومان

کودک با تخت

24,850,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان
هتل tbilisi marriott

هتل tbilisi marriott


با صبحانه

هتل castello mare batumi

هتل castello mare batumi


با صبحانه

دوتخته

33,760,000 تومان

یک تخته

54,710,000 تومان

کودک با تخت

23,030,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان

دوتخته

33,760,000 تومان

یک تخته

54,710,000 تومان

کودک با تخت

23,030,000 تومان

کودک بدون تخت

10,690,000 تومان

سایر تورها

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  تاریخ پرواز:
  قشم ایر
  هواپیمایی: قشم ایر
 • گرجستان - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • تست پی سی آر الزامیست
 • کارت واکسن دیجیتال انگلیسی

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت 
 • گشت شهری
 • اقامت هتل با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.1 از 5 | از بین 27 امتیاز دهنده به تور تفلیس باتومی - هوایی

سوالات متداول