تور بدروم بهار


هتل bodrum beach

هتل bodrum beach


با صبحانه

دوتخته

20,910,000 تومان

یک تخته

28,230,000 تومان

کودک با تخت

13,960,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

20,910,000 تومان

یک تخته

28,230,000 تومان

کودک با تخت

13,960,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان
هتل yelken mandalinci bodrum

هتل yelken mandalinci bodrum


خدمات كامل

دوتخته

24,050,000 تومان

یک تخته

29,290,000 تومان

کودک با تخت

14,240,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

24,050,000 تومان

یک تخته

29,290,000 تومان

کودک با تخت

14,240,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان
هتل smart holiday bodrum

هتل smart holiday bodrum


خدمات كامل

دوتخته

24,570,000 تومان

یک تخته

30,060,000 تومان

کودک با تخت

14,320,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

24,570,000 تومان

یک تخته

30,060,000 تومان

کودک با تخت

14,320,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان
 هتل bendis beach bodrum

هتل bendis beach bodrum


خدمات كامل

دوتخته

26,770,000 تومان

یک تخته

33,350,000 تومان

کودک با تخت

14,690,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

26,770,000 تومان

یک تخته

33,350,000 تومان

کودک با تخت

14,690,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان
هتل armonia holiday village bodrum

هتل armonia holiday village bodrum


خدمات كامل

دوتخته

30,060,000 تومان

یک تخته

38,480,000 تومان

کودک با تخت

14,960,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

30,060,000 تومان

یک تخته

38,480,000 تومان

کودک با تخت

14,960,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان
هتل mandarin resort bodrum

هتل mandarin resort bodrum


خدمات كامل

دوتخته

30,430,000 تومان

یک تخته

38,840,000 تومان

کودک با تخت

14,690,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

30,430,000 تومان

یک تخته

38,840,000 تومان

کودک با تخت

14,690,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان
هتل royal asarlik bodrum

هتل royal asarlik bodrum


خدمات كامل

دوتخته

32,230,000 تومان

یک تخته

41,710,000 تومان

کودک با تخت

14,570,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

32,230,000 تومان

یک تخته

41,710,000 تومان

کودک با تخت

14,570,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان
هتل azure by yelken bodrum

هتل azure by yelken bodrum


خدمات كامل

دوتخته

36,150,000 تومان

یک تخته

47,600,000 تومان

کودک با تخت

14,570,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

36,150,000 تومان

یک تخته

47,600,000 تومان

کودک با تخت

14,570,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان
هتل bodrum holiday resort

هتل bodrum holiday resort


خدمات كامل

دوتخته

36,480,000 تومان

یک تخته

47,930,000 تومان

کودک با تخت

14,570,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

36,480,000 تومان

یک تخته

47,930,000 تومان

کودک با تخت

14,570,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان
هتل yasmin bodrum

هتل yasmin bodrum


خدمات كامل

دوتخته

37,750,000 تومان

یک تخته

49,820,000 تومان

کودک با تخت

15,050,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

37,750,000 تومان

یک تخته

49,820,000 تومان

کودک با تخت

15,050,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان
هتل my ella resort & spa

هتل my ella resort & spa


خدمات كامل

دوتخته

38,110,000 تومان

یک تخته

50,560,000 تومان

کودک با تخت

15,050,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

38,110,000 تومان

یک تخته

50,560,000 تومان

کودک با تخت

15,050,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان
هتل kadikale resort bodrum

هتل kadikale resort bodrum


خدمات كامل

دوتخته

38,480,000 تومان

یک تخته

50,920,000 تومان

کودک با تخت

15,050,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

38,480,000 تومان

یک تخته

50,920,000 تومان

کودک با تخت

15,050,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان
هتل duja bodrum

هتل duja bodrum


خدمات كامل

دوتخته

39,210,000 تومان

یک تخته

52,020,000 تومان

کودک با تخت

15,050,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

39,210,000 تومان

یک تخته

52,020,000 تومان

کودک با تخت

15,050,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان
هتل la blanch resort bodrum

هتل la blanch resort bodrum


خدمات كامل

دوتخته

39,580,000 تومان

یک تخته

52,750,000 تومان

کودک با تخت

15,050,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

39,580,000 تومان

یک تخته

52,750,000 تومان

کودک با تخت

15,050,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان
هتل diamond of bodrum

هتل diamond of bodrum


خدمات كامل

دوتخته

40,400,000 تومان

یک تخته

53,810,000 تومان

کودک با تخت

14,900,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

40,400,000 تومان

یک تخته

53,810,000 تومان

کودک با تخت

14,900,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان
هتل blue dreams bodrum

هتل blue dreams bodrum


خدمات كامل

دوتخته

40,670,000 تومان

یک تخته

54,220,000 تومان

کودک با تخت

15,050,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

40,670,000 تومان

یک تخته

54,220,000 تومان

کودک با تخت

15,050,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان
هتل labranda tmt bodrum

هتل labranda tmt bodrum


خدمات كامل

دوتخته

43,240,000 تومان

یک تخته

58,240,000 تومان

کودک با تخت

15,420,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

43,240,000 تومان

یک تخته

58,240,000 تومان

کودک با تخت

15,420,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان
هتل samara bodrum

هتل samara bodrum


خدمات كامل

دوتخته

46,940,000 تومان

یک تخته

63,620,000 تومان

کودک با تخت

15,230,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

46,940,000 تومان

یک تخته

63,620,000 تومان

کودک با تخت

15,230,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان
هتل kairaba imperial bodrum

هتل kairaba imperial bodrum


خدمات كامل

دوتخته

50,560,000 تومان

یک تخته

69,220,000 تومان

کودک با تخت

15,420,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

50,560,000 تومان

یک تخته

69,220,000 تومان

کودک با تخت

15,420,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان
هتل la blanche island bodrum

هتل la blanche island bodrum


خدمات كامل

دوتخته

50,920,000 تومان

یک تخته

50,920,000 تومان

کودک با تخت

15,790,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

50,920,000 تومان

یک تخته

50,920,000 تومان

کودک با تخت

15,790,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان
هتل baia bodrum

هتل baia bodrum


خدمات كامل

دوتخته

54,580,000 تومان

یک تخته

95,570,000 تومان

کودک با تخت

15,790,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

دوتخته

54,580,000 تومان

یک تخته

95,570,000 تومان

کودک با تخت

15,790,000 تومان

کودک بدون تخت

12,500,000 تومان

تور های پیشنهادی

اطلاعات تور بدروم بهار

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  کاسپین
  هواپیمایی: کاسپین
 • بدروم - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • کارت واکسن دیجیتال انگلیسی یا نتیجه منفی تست پی سی آر

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت هتل با صبحانه
 • بیمه مسافرتی

سایر توضیحات

امتیاز 4.4 از 5 | از بین 21 امتیاز دهنده به تور بدروم بهار

سوالات متداول