تور شیراز اردیبهشت


هتل نیایش شیراز

هتل نیایش شیراز


با صبحانه

دوتخته

1,560,000 تومان

یک تخته

2,220,000 تومان

کودک با تخت

1,460,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان

دوتخته

1,560,000 تومان

یک تخته

2,220,000 تومان

کودک با تخت

1,460,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان
هتل رودکی شیراز

هتل رودکی شیراز


با صبحانه

دوتخته

1,600,000 تومان

یک تخته

2,300,000 تومان

کودک با تخت

1,500,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان

دوتخته

1,600,000 تومان

یک تخته

2,300,000 تومان

کودک با تخت

1,500,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان
هتل ارگ شیراز

هتل ارگ شیراز


با صبحانه

دوتخته

1,700,000 تومان

یک تخته

2,500,000 تومان

کودک با تخت

1,600,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان

دوتخته

1,700,000 تومان

یک تخته

2,500,000 تومان

کودک با تخت

1,600,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان
هتل پارسه شیراز

هتل پارسه شیراز


با صبحانه

دوتخته

1,800,000 تومان

یک تخته

2,700,000 تومان

کودک با تخت

1,700,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان

دوتخته

1,800,000 تومان

یک تخته

2,700,000 تومان

کودک با تخت

1,700,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان
هتل بین الحرمین شیراز

هتل بین الحرمین شیراز


با صبحانه

دوتخته

1,800,000 تومان

یک تخته

2,700,000 تومان

کودک با تخت

1,700,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان

دوتخته

1,800,000 تومان

یک تخته

2,700,000 تومان

کودک با تخت

1,700,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان
هتل شیرازیس شیراز

هتل شیرازیس شیراز


با صبحانه

دوتخته

1,900,000 تومان

یک تخته

2,900,000 تومان

کودک با تخت

1,800,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان

دوتخته

1,900,000 تومان

یک تخته

2,900,000 تومان

کودک با تخت

1,800,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان
هتل آریو برزن شیراز

هتل آریو برزن شیراز


با صبحانه

دوتخته

2,100,000 تومان

یک تخته

3,300,000 تومان

کودک با تخت

2,000,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان

دوتخته

2,100,000 تومان

یک تخته

3,300,000 تومان

کودک با تخت

2,000,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان
هتل کریم خان شیراز

هتل کریم خان شیراز


با صبحانه

دوتخته

2,150,000 تومان

یک تخته

3,400,000 تومان

کودک با تخت

2,050,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان

دوتخته

2,150,000 تومان

یک تخته

3,400,000 تومان

کودک با تخت

2,050,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان
هتل الیزه شیراز

هتل الیزه شیراز


با صبحانه

دوتخته

2,300,000 تومان

یک تخته

3,700,000 تومان

کودک با تخت

2,200,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان

دوتخته

2,300,000 تومان

یک تخته

3,700,000 تومان

کودک با تخت

2,200,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان
هتل بین المللی پرسپولیس شیراز

هتل بین المللی پرسپولیس شیراز


با صبحانه

دوتخته

3,000,000 تومان

یک تخته

5,100,000 تومان

کودک با تخت

2,900,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان

دوتخته

3,000,000 تومان

یک تخته

5,100,000 تومان

کودک با تخت

2,900,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان
هتل زندیه شیراز

هتل زندیه شیراز


با صبحانه

دوتخته

3,000,000 تومان

یک تخته

5,100,000 تومان

کودک با تخت

2,900,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان

دوتخته

3,000,000 تومان

یک تخته

5,100,000 تومان

کودک با تخت

2,900,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان
هتل هما شیراز

هتل هما شیراز


با صبحانه

دوتخته

3,200,000 تومان

یک تخته

5,500,000 تومان

کودک با تخت

3,100,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان

دوتخته

3,200,000 تومان

یک تخته

5,500,000 تومان

کودک با تخت

3,100,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان
هتل بزرگ شیراز

هتل بزرگ شیراز


با صبحانه

دوتخته

3,270,000 تومان

یک تخته

5,650,000 تومان

کودک با تخت

3,170,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان

دوتخته

3,270,000 تومان

یک تخته

5,650,000 تومان

کودک با تخت

3,170,000 تومان

کودک بدون تخت

800,000 تومان

تور های پیشنهادی

اطلاعات تور شیراز اردیبهشت

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  قطار
  هواپیمایی: قطار
 • شیراز - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • اصل شناسنامه
 • کارت ملی

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت هتل با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.5 از 5 | از بین 28 امتیاز دهنده به تور شیراز اردیبهشت

سوالات متداول