تور قشم ماه رمضان


دوتخته

1,260,000 تومان

یک تخته

1,460,000 تومان

کودک با تخت

1,260,000 تومان

کودک بدون تخت

1,180,000 تومان

دوتخته

1,260,000 تومان

یک تخته

1,460,000 تومان

کودک با تخت

1,260,000 تومان

کودک بدون تخت

1,180,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,370,000 تومان

یک تخته

1,560,000 تومان

کودک با تخت

1,370,000 تومان

کودک بدون تخت

1,180,000 تومان

دوتخته

1,370,000 تومان

یک تخته

1,560,000 تومان

کودک با تخت

1,370,000 تومان

کودک بدون تخت

1,180,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,410,000 تومان

یک تخته

1,660,000 تومان

کودک با تخت

1,410,000 تومان

کودک بدون تخت

1,180,000 تومان

دوتخته

1,410,000 تومان

یک تخته

1,660,000 تومان

کودک با تخت

1,410,000 تومان

کودک بدون تخت

1,180,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,410,000 تومان

یک تخته

1,660,000 تومان

کودک با تخت

1,410,000 تومان

کودک بدون تخت

1,180,000 تومان

دوتخته

1,410,000 تومان

یک تخته

1,660,000 تومان

کودک با تخت

1,410,000 تومان

کودک بدون تخت

1,180,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,460,000 تومان

یک تخته

1,710,000 تومان

کودک با تخت

1,460,000 تومان

کودک بدون تخت

1,180,000 تومان

دوتخته

1,460,000 تومان

یک تخته

1,710,000 تومان

کودک با تخت

1,460,000 تومان

کودک بدون تخت

1,180,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,560,000 تومان

یک تخته

1,860,000 تومان

کودک با تخت

1,510,000 تومان

کودک بدون تخت

1,180,000 تومان

دوتخته

1,560,000 تومان

یک تخته

1,860,000 تومان

کودک با تخت

1,510,000 تومان

کودک بدون تخت

1,180,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,680,000 تومان

یک تخته

2,180,000 تومان

کودک با تخت

1,680,000 تومان

کودک بدون تخت

1,180,000 تومان

دوتخته

1,680,000 تومان

یک تخته

2,180,000 تومان

کودک با تخت

1,680,000 تومان

کودک بدون تخت

1,180,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,940,000 تومان

یک تخته

2,700,000 تومان

کودک با تخت

1,940,000 تومان

کودک بدون تخت

1,180,000 تومان

دوتخته

1,940,000 تومان

یک تخته

2,700,000 تومان

کودک با تخت

1,940,000 تومان

کودک بدون تخت

1,180,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,960,000 تومان

یک تخته

2,760,000 تومان

کودک با تخت

1,960,000 تومان

کودک بدون تخت

1,180,000 تومان

دوتخته

1,960,000 تومان

یک تخته

2,760,000 تومان

کودک با تخت

1,960,000 تومان

کودک بدون تخت

1,180,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,280,000 تومان

یک تخته

3,360,000 تومان

کودک با تخت

2,270,000 تومان

کودک بدون تخت

1,180,000 تومان

دوتخته

2,280,000 تومان

یک تخته

3,360,000 تومان

کودک با تخت

2,270,000 تومان

کودک بدون تخت

1,180,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

  • شروع سفر: تهران - هر روز

    تهران
    تاریخ پرواز: هر روز
    زاگرس
    هواپیمایی: زاگرس
  • قشم - 2 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد.
 

خدمات آژانس

سایر توضیحات

تور قشم  2 شب و 3 روز با بهترین خدمات و هتل ها با نامی گشت

سایر تورها

امتیاز 4.6 از 5 | از بین 20 امتیاز دهنده به تور قشم ماه رمضان

سوالات متداول