تور قشم فروردین


هتل پارک قشم

هتل پارک قشم


تخت تنها

دوتخته

2,200,000 تومان

یک تخته

2,600,000 تومان

کودک با تخت

2,100,000 تومان

کودک بدون تخت

1,800,000 تومان

دوتخته

2,200,000 تومان

یک تخته

2,600,000 تومان

کودک با تخت

2,100,000 تومان

کودک بدون تخت

1,800,000 تومان
هتل خلیج فارس قشم

هتل خلیج فارس قشم


با صبحانه

دوتخته

2,300,000 تومان

یک تخته

2,760,000 تومان

کودک با تخت

2,200,000 تومان

کودک بدون تخت

1,860,000 تومان

دوتخته

2,300,000 تومان

یک تخته

2,760,000 تومان

کودک با تخت

2,200,000 تومان

کودک بدون تخت

1,860,000 تومان
هتل سان سیتی قشم

هتل سان سیتی قشم


با صبحانه

دوتخته

2,360,000 تومان

یک تخته

2,840,000 تومان

کودک با تخت

2,260,000 تومان

کودک بدون تخت

1,880,000 تومان

دوتخته

2,360,000 تومان

یک تخته

2,840,000 تومان

کودک با تخت

2,260,000 تومان

کودک بدون تخت

1,880,000 تومان
هتل شهریار قشم

هتل شهریار قشم


با صبحانه

دوتخته

2,430,000 تومان

یک تخته

2,930,000 تومان

کودک با تخت

2,330,000 تومان

کودک بدون تخت

1,900,000 تومان

دوتخته

2,430,000 تومان

یک تخته

2,930,000 تومان

کودک با تخت

2,330,000 تومان

کودک بدون تخت

1,900,000 تومان
هتل دیاموند قشم

هتل دیاموند قشم


با صبحانه

دوتخته

2,530,000 تومان

یک تخته

3,100,000 تومان

کودک با تخت

2,430,000 تومان

کودک بدون تخت

1,900,000 تومان

دوتخته

2,530,000 تومان

یک تخته

3,100,000 تومان

کودک با تخت

2,430,000 تومان

کودک بدون تخت

1,900,000 تومان
هتل رخسار قشم

هتل رخسار قشم


با صبحانه

دوتخته

2,540,000 تومان

یک تخته

3,350,000 تومان

کودک با تخت

2,440,000 تومان

کودک بدون تخت

1,930,000 تومان

دوتخته

2,540,000 تومان

یک تخته

3,350,000 تومان

کودک با تخت

2,440,000 تومان

کودک بدون تخت

1,930,000 تومان
هتل مارینا 2 قشم

هتل مارینا 2 قشم


با صبحانه

دوتخته

2,560,000 تومان

یک تخته

3,190,000 تومان

کودک با تخت

2,460,000 تومان

کودک بدون تخت

1,900,000 تومان

دوتخته

2,560,000 تومان

یک تخته

3,190,000 تومان

کودک با تخت

2,460,000 تومان

کودک بدون تخت

1,900,000 تومان
هتل سما 1 قشم

هتل سما 1 قشم


با صبحانه

دوتخته

2,600,000 تومان

یک تخته

3,260,000 تومان

کودک با تخت

2,500,000 تومان

کودک بدون تخت

1,900,000 تومان

دوتخته

2,600,000 تومان

یک تخته

3,260,000 تومان

کودک با تخت

2,500,000 تومان

کودک بدون تخت

1,900,000 تومان
هتل ریحان قشم

هتل ریحان قشم


با صبحانه

دوتخته

2,630,000 تومان

یک تخته

3,300,000 تومان

کودک با تخت

2,530,000 تومان

کودک بدون تخت

1,930,000 تومان

دوتخته

2,630,000 تومان

یک تخته

3,300,000 تومان

کودک با تخت

2,530,000 تومان

کودک بدون تخت

1,930,000 تومان
هتل لاچین قشم

هتل لاچین قشم


تخت تنها

دوتخته

2,630,000 تومان

یک تخته

3,300,000 تومان

کودک با تخت

2,530,000 تومان

کودک بدون تخت

1,930,000 تومان

دوتخته

2,630,000 تومان

یک تخته

3,300,000 تومان

کودک با تخت

2,530,000 تومان

کودک بدون تخت

1,930,000 تومان
هتل ارم قشم

هتل ارم قشم


با صبحانه

دوتخته

2,660,000 تومان

یک تخته

3,160,000 تومان

کودک با تخت

2,560,000 تومان

کودک بدون تخت

2,360,000 تومان

دوتخته

2,660,000 تومان

یک تخته

3,160,000 تومان

کودک با تخت

2,560,000 تومان

کودک بدون تخت

2,360,000 تومان
هتل آرکا قشم

هتل آرکا قشم


با صبحانه

دوتخته

2,670,000 تومان

یک تخته

3,380,000 تومان

کودک با تخت

2,570,000 تومان

کودک بدون تخت

1,930,000 تومان

دوتخته

2,670,000 تومان

یک تخته

3,380,000 تومان

کودک با تخت

2,570,000 تومان

کودک بدون تخت

1,930,000 تومان
هتل ایرمان قشم

هتل ایرمان قشم


با صبحانه

دوتخته

2,770,000 تومان

یک تخته

3,600,000 تومان

کودک با تخت

2,670,000 تومان

کودک بدون تخت

1,930,000 تومان

دوتخته

2,770,000 تومان

یک تخته

3,600,000 تومان

کودک با تخت

2,670,000 تومان

کودک بدون تخت

1,930,000 تومان
هتل فولتون قشم

هتل فولتون قشم


با صبحانه

دوتخته

2,800,000 تومان

یک تخته

3,680,000 تومان

کودک با تخت

2,700,000 تومان

کودک بدون تخت

1,930,000 تومان

دوتخته

2,800,000 تومان

یک تخته

3,680,000 تومان

کودک با تخت

2,700,000 تومان

کودک بدون تخت

1,930,000 تومان
هتل آتامان قشم

هتل آتامان قشم


با صبحانه

دوتخته

2,840,000 تومان

یک تخته

4,360,000 تومان

کودک با تخت

2,740,000 تومان

کودک بدون تخت

1,930,000 تومان

دوتخته

2,840,000 تومان

یک تخته

4,360,000 تومان

کودک با تخت

2,740,000 تومان

کودک بدون تخت

1,930,000 تومان
هتل ساحل طلایی قشم

هتل ساحل طلایی قشم


با صبحانه

دوتخته

2,990,000 تومان

یک تخته

4,380,000 تومان

کودک با تخت

2,890,000 تومان

کودک بدون تخت

1,930,000 تومان

دوتخته

2,990,000 تومان

یک تخته

4,380,000 تومان

کودک با تخت

2,890,000 تومان

کودک بدون تخت

1,930,000 تومان
هتل آوینا قشم

هتل آوینا قشم


با صبحانه

دوتخته

3,100,000 تومان

یک تخته

4,160,000 تومان

کودک با تخت

3,000,000 تومان

کودک بدون تخت

2,060,000 تومان

دوتخته

3,100,000 تومان

یک تخته

4,160,000 تومان

کودک با تخت

3,000,000 تومان

کودک بدون تخت

2,060,000 تومان
هتل آرتا قشم

هتل آرتا قشم


با صبحانه

دوتخته

3,200,000 تومان

یک تخته

4,480,000 تومان

کودک با تخت

3,100,000 تومان

کودک بدون تخت

1,930,000 تومان

دوتخته

3,200,000 تومان

یک تخته

4,480,000 تومان

کودک با تخت

3,100,000 تومان

کودک بدون تخت

1,930,000 تومان

تور های پیشنهادی

اطلاعات تور قشم فروردین

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  آتا
  هواپیمایی: آتا
 • قشم - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه است.

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.4 از 5 | از بین 32 امتیاز دهنده به تور قشم فروردین

سوالات متداول