تور مشهد شهادت امام رضا ( ص )


دوتخته

1,830,000 تومان

یک تخته

2,150,000 تومان

کودک با تخت

1,790,000 تومان

کودک بدون تخت

1,490,000 تومان

دوتخته

1,830,000 تومان

یک تخته

2,150,000 تومان

کودک با تخت

1,790,000 تومان

کودک بدون تخت

1,490,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,880,000 تومان

یک تخته

2,190,000 تومان

کودک با تخت

1,790,000 تومان

کودک بدون تخت

1,490,000 تومان

دوتخته

1,880,000 تومان

یک تخته

2,190,000 تومان

کودک با تخت

1,790,000 تومان

کودک بدون تخت

1,490,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,990,000 تومان

یک تخته

2,590,000 تومان

کودک با تخت

1,950,000 تومان

کودک بدون تخت

1,490,000 تومان

دوتخته

1,990,000 تومان

یک تخته

2,590,000 تومان

کودک با تخت

1,950,000 تومان

کودک بدون تخت

1,490,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,060,000 تومان

یک تخته

2,420,000 تومان

کودک با تخت

1,890,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

2,060,000 تومان

یک تخته

2,420,000 تومان

کودک با تخت

1,890,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,100,000 تومان

یک تخته

2,650,000 تومان

کودک با تخت

2,000,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

2,100,000 تومان

یک تخته

2,650,000 تومان

کودک با تخت

2,000,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,110,000 تومان

یک تخته

2,670,000 تومان

کودک با تخت

2,010,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

2,110,000 تومان

یک تخته

2,670,000 تومان

کودک با تخت

2,010,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,190,000 تومان

یک تخته

2,830,000 تومان

کودک با تخت

2,090,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

2,190,000 تومان

یک تخته

2,830,000 تومان

کودک با تخت

2,090,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,300,000 تومان

یک تخته

2,750,000 تومان

کودک با تخت

2,200,000 تومان

کودک بدون تخت

1,850,000 تومان

دوتخته

2,300,000 تومان

یک تخته

2,750,000 تومان

کودک با تخت

2,200,000 تومان

کودک بدون تخت

1,850,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,310,000 تومان

یک تخته

3,070,000 تومان

کودک با تخت

2,210,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

2,310,000 تومان

یک تخته

3,070,000 تومان

کودک با تخت

2,210,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,430,000 تومان

یک تخته

3,310,000 تومان

کودک با تخت

2,330,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

2,430,000 تومان

یک تخته

3,310,000 تومان

کودک با تخت

2,330,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,490,000 تومان

یک تخته

3,430,000 تومان

کودک با تخت

2,390,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

2,490,000 تومان

یک تخته

3,430,000 تومان

کودک با تخت

2,390,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,970,000 تومان

یک تخته

4,390,000 تومان

کودک با تخت

2,870,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

2,970,000 تومان

یک تخته

4,390,000 تومان

کودک با تخت

2,870,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,050,000 تومان

یک تخته

4,550,000 تومان

کودک با تخت

2,950,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

3,050,000 تومان

یک تخته

4,550,000 تومان

کودک با تخت

2,950,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل بین المللی قصر مشهد

هتل بین المللی قصر مشهد


با صبحانه

دوتخته

3,060,000 تومان

یک تخته

4,570,000 تومان

کودک با تخت

2,960,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

3,060,000 تومان

یک تخته

4,570,000 تومان

کودک با تخت

2,960,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل بین المللی قصر طلایی مشهد

هتل بین المللی قصر طلایی مشهد


با صبحانه

دوتخته

3,170,000 تومان

یک تخته

4,790,000 تومان

کودک با تخت

3,070,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

3,170,000 تومان

یک تخته

4,790,000 تومان

کودک با تخت

3,070,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,240,000 تومان

یک تخته

4,930,000 تومان

کودک با تخت

3,140,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

3,240,000 تومان

یک تخته

4,930,000 تومان

کودک با تخت

3,140,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,400,000 تومان

یک تخته

5,250,000 تومان

کودک با تخت

3,300,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

3,400,000 تومان

یک تخته

5,250,000 تومان

کودک با تخت

3,300,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,400,000 تومان

یک تخته

5,250,000 تومان

کودک با تخت

3,300,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

3,400,000 تومان

یک تخته

5,250,000 تومان

کودک با تخت

3,300,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,660,000 تومان

یک تخته

5,770,000 تومان

کودک با تخت

3,560,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

3,660,000 تومان

یک تخته

5,770,000 تومان

کودک با تخت

3,560,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - هرروز

  تهران
  تاریخ پرواز: هرروز
  زاگرس
  هواپیمایی: زاگرس
 • مشهد - 3 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل شناسنامه و کارت ملی برای تور مشهد شهادت امام رضا ( ص )  الزامی می باشد.

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.3 از 5 | از بین 21 امتیاز دهنده به تور مشهد شهادت امام رضا ( ص )

سوالات متداول