تور مشهد ویژه محرم


هتل آفریقا مشهد

هتل آفریقا مشهد


با صبحانه ، ناهار ، شام

دوتخته

1,590,000 تومان

یک تخته

1,870,000 تومان

کودک با تخت

1,490,000 تومان

کودک بدون تخت

1,000,000 تومان

دوتخته

1,590,000 تومان

یک تخته

1,870,000 تومان

کودک با تخت

1,490,000 تومان

کودک بدون تخت

1,000,000 تومان
هتل پرستاره مشهد

هتل پرستاره مشهد


با صبحانه

دوتخته

1,700,000 تومان

یک تخته

1,930,000 تومان

کودک با تخت

1,240,000 تومان

کودک بدون تخت

1,000,000 تومان

دوتخته

1,700,000 تومان

یک تخته

1,930,000 تومان

کودک با تخت

1,240,000 تومان

کودک بدون تخت

1,000,000 تومان
هتل انقلاب مشهد

هتل انقلاب مشهد


با صبحانه

دوتخته

1,700,000 تومان

یک تخته

2,130,000 تومان

کودک با تخت

1,600,000 تومان

کودک بدون تخت

1,200,000 تومان

دوتخته

1,700,000 تومان

یک تخته

2,130,000 تومان

کودک با تخت

1,600,000 تومان

کودک بدون تخت

1,200,000 تومان
هتل آتی مشهد

هتل آتی مشهد


با صبحانه ، ناهار ، شام

دوتخته

1,730,000 تومان

یک تخته

2,140,000 تومان

کودک با تخت

1,630,000 تومان

کودک بدون تخت

1,000,000 تومان

دوتخته

1,730,000 تومان

یک تخته

2,140,000 تومان

کودک با تخت

1,630,000 تومان

کودک بدون تخت

1,000,000 تومان
هتل مرآت مشهد

هتل مرآت مشهد


با صبحانه

دوتخته

1,740,000 تومان

یک تخته

2,160,000 تومان

کودک با تخت

1,640,000 تومان

کودک بدون تخت

1,240,000 تومان

دوتخته

1,740,000 تومان

یک تخته

2,160,000 تومان

کودک با تخت

1,640,000 تومان

کودک بدون تخت

1,240,000 تومان
هتل آسمان مشهد

هتل آسمان مشهد


با صبحانه ، ناهار ، شام

دوتخته

1,930,000 تومان

یک تخته

2,550,000 تومان

کودک با تخت

1,830,000 تومان

کودک بدون تخت

1,240,000 تومان

دوتخته

1,930,000 تومان

یک تخته

2,550,000 تومان

کودک با تخت

1,830,000 تومان

کودک بدون تخت

1,240,000 تومان
هتل سارینا مشهد

هتل سارینا مشهد


با صبحانه

دوتخته

1,990,000 تومان

یک تخته

2,640,000 تومان

کودک با تخت

1,890,000 تومان

کودک بدون تخت

1,260,000 تومان

دوتخته

1,990,000 تومان

یک تخته

2,640,000 تومان

کودک با تخت

1,890,000 تومان

کودک بدون تخت

1,260,000 تومان
هتل ساوین مشهد

هتل ساوین مشهد


با صبحانه ، ناهار ، شام

دوتخته

2,070,000 تومان

یک تخته

2,810,000 تومان

کودک با تخت

1,970,000 تومان

کودک بدون تخت

1,260,000 تومان

دوتخته

2,070,000 تومان

یک تخته

2,810,000 تومان

کودک با تخت

1,970,000 تومان

کودک بدون تخت

1,260,000 تومان
هتل نسیم مشهد

هتل نسیم مشهد


با صبحانه ، ناهار ، شام

دوتخته

2,070,000 تومان

یک تخته

2,810,000 تومان

کودک با تخت

1,970,000 تومان

کودک بدون تخت

1,260,000 تومان

دوتخته

2,070,000 تومان

یک تخته

2,810,000 تومان

کودک با تخت

1,970,000 تومان

کودک بدون تخت

1,260,000 تومان
 هتل سی نور مشهد

هتل سی نور مشهد


با صبحانه

دوتخته

2,080,000 تومان

یک تخته

2,830,000 تومان

کودک با تخت

1,980,000 تومان

کودک بدون تخت

1,260,000 تومان

دوتخته

2,080,000 تومان

یک تخته

2,830,000 تومان

کودک با تخت

1,980,000 تومان

کودک بدون تخت

1,260,000 تومان
هتل الماس مشهد

هتل الماس مشهد


با صبحانه

دوتخته

2,280,000 تومان

یک تخته

3,230,000 تومان

کودک با تخت

2,180,000 تومان

کودک بدون تخت

1,260,000 تومان

دوتخته

2,280,000 تومان

یک تخته

3,230,000 تومان

کودک با تخت

2,180,000 تومان

کودک بدون تخت

1,260,000 تومان
هتل کیانا مشهد

هتل کیانا مشهد


با صبحانه ، ناهار ، شام

دوتخته

2,560,000 تومان

یک تخته

3,780,000 تومان

کودک با تخت

2,460,000 تومان

کودک بدون تخت

1,260,000 تومان

دوتخته

2,560,000 تومان

یک تخته

3,780,000 تومان

کودک با تخت

2,460,000 تومان

کودک بدون تخت

1,260,000 تومان
هتل بین المللی قصر مشهد

هتل بین المللی قصر مشهد


با صبحانه

دوتخته

2,880,000 تومان

یک تخته

4,430,000 تومان

کودک با تخت

2,780,000 تومان

کودک بدون تخت

1,260,000 تومان

دوتخته

2,880,000 تومان

یک تخته

4,430,000 تومان

کودک با تخت

2,780,000 تومان

کودک بدون تخت

1,260,000 تومان
هتل الماس 2 مشهد

هتل الماس 2 مشهد


با صبحانه

دوتخته

3,070,000 تومان

یک تخته

4,770,000 تومان

کودک با تخت

2,970,000 تومان

کودک بدون تخت

1,300,000 تومان

دوتخته

3,070,000 تومان

یک تخته

4,770,000 تومان

کودک با تخت

2,970,000 تومان

کودک بدون تخت

1,300,000 تومان
هتل جواد مشهد

هتل جواد مشهد


با صبحانه ، ناهار ، شام

دوتخته

3,140,000 تومان

یک تخته

4,910,000 تومان

کودک با تخت

3,040,000 تومان

کودک بدون تخت

1,300,000 تومان

دوتخته

3,140,000 تومان

یک تخته

4,910,000 تومان

کودک با تخت

3,040,000 تومان

کودک بدون تخت

1,300,000 تومان
هتل بین المللی قصر طلایی مشهد

هتل بین المللی قصر طلایی مشهد


با صبحانه

دوتخته

3,160,000 تومان

یک تخته

4,950,000 تومان

کودک با تخت

3,060,000 تومان

کودک بدون تخت

1,300,000 تومان

دوتخته

3,160,000 تومان

یک تخته

4,950,000 تومان

کودک با تخت

3,060,000 تومان

کودک بدون تخت

1,300,000 تومان
هتل مدینه الرضا

هتل مدینه الرضا


با صبحانه

دوتخته

3,310,000 تومان

یک تخته

5,250,000 تومان

کودک با تخت

3,210,000 تومان

کودک بدون تخت

1,300,000 تومان

دوتخته

3,310,000 تومان

یک تخته

5,250,000 تومان

کودک با تخت

3,210,000 تومان

کودک بدون تخت

1,300,000 تومان
هتل درویشی مشهد

هتل درویشی مشهد


با صبحانه

دوتخته

3,520,000 تومان

یک تخته

5,670,000 تومان

کودک با تخت

3,420,000 تومان

کودک بدون تخت

1,300,000 تومان

دوتخته

3,520,000 تومان

یک تخته

5,670,000 تومان

کودک با تخت

3,420,000 تومان

کودک بدون تخت

1,300,000 تومان

سایر تورها

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  تاریخ پرواز:
  ایران ایر
  هواپیمایی: ایران ایر
 • مشهد - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل شناسنامه و کارت ملی برای تور مشهد ویژه محرم میباشد.

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 3.9 از 5 | از بین 25 امتیاز دهنده به تور مشهد ویژه محرم

سوالات متداول