تور کیش شب یلدا


دوتخته

2,350,000 تومان

یک تخته

3,150,000 تومان

کودک با تخت

2,250,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

2,350,000 تومان

یک تخته

3,150,000 تومان

کودک با تخت

2,250,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل کاباناگاردن ارم کیش

هتل کاباناگاردن ارم کیش


با صبحانه

دوتخته

2,500,000 تومان

یک تخته

3,450,000 تومان

کودک با تخت

2,400,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

2,500,000 تومان

یک تخته

3,450,000 تومان

کودک با تخت

2,400,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,650,000 تومان

یک تخته

3,750,000 تومان

کودک با تخت

2,550,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

2,650,000 تومان

یک تخته

3,750,000 تومان

کودک با تخت

2,550,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,650,000 تومان

یک تخته

3,750,000 تومان

کودک با تخت

2,550,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

2,650,000 تومان

یک تخته

3,750,000 تومان

کودک با تخت

2,550,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,700,000 تومان

یک تخته

3,850,000 تومان

کودک با تخت

2,600,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

2,700,000 تومان

یک تخته

3,850,000 تومان

کودک با تخت

2,600,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,750,000 تومان

یک تخته

3,950,000 تومان

کودک با تخت

2,650,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

2,750,000 تومان

یک تخته

3,950,000 تومان

کودک با تخت

2,650,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,800,000 تومان

یک تخته

4,050,000 تومان

کودک با تخت

2,700,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

2,800,000 تومان

یک تخته

4,050,000 تومان

کودک با تخت

2,700,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,850,000 تومان

یک تخته

4,150,000 تومان

کودک با تخت

2,750,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

2,850,000 تومان

یک تخته

4,150,000 تومان

کودک با تخت

2,750,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,900,000 تومان

یک تخته

4,250,000 تومان

کودک با تخت

2,800,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

2,900,000 تومان

یک تخته

4,250,000 تومان

کودک با تخت

2,800,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,900,000 تومان

یک تخته

4,250,000 تومان

کودک با تخت

2,800,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

2,900,000 تومان

یک تخته

4,250,000 تومان

کودک با تخت

2,800,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,990,000 تومان

یک تخته

4,430,000 تومان

کودک با تخت

2,890,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

2,990,000 تومان

یک تخته

4,430,000 تومان

کودک با تخت

2,890,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,130,000 تومان

یک تخته

4,700,000 تومان

کودک با تخت

3,030,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

3,130,000 تومان

یک تخته

4,700,000 تومان

کودک با تخت

3,030,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,250,000 تومان

یک تخته

4,950,000 تومان

کودک با تخت

3,150,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

3,250,000 تومان

یک تخته

4,950,000 تومان

کودک با تخت

3,150,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,250,000 تومان

یک تخته

4,950,000 تومان

کودک با تخت

3,150,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

3,250,000 تومان

یک تخته

4,950,000 تومان

کودک با تخت

3,150,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,350,000 تومان

یک تخته

5,150,000 تومان

کودک با تخت

3,250,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

3,350,000 تومان

یک تخته

5,150,000 تومان

کودک با تخت

3,250,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,530,000 تومان

یک تخته

5,510,000 تومان

کودک با تخت

3,430,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

3,530,000 تومان

یک تخته

5,510,000 تومان

کودک با تخت

3,430,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,650,000 تومان

یک تخته

5,750,000 تومان

کودک با تخت

3,550,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

3,650,000 تومان

یک تخته

5,750,000 تومان

کودک با تخت

3,550,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,650,000 تومان

یک تخته

5,750,000 تومان

کودک با تخت

3,550,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

3,650,000 تومان

یک تخته

5,750,000 تومان

کودک با تخت

3,550,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,050,000 تومان

یک تخته

6,550,000 تومان

کودک با تخت

3,950,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

4,050,000 تومان

یک تخته

6,550,000 تومان

کودک با تخت

3,950,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,300,000 تومان

یک تخته

7,050,000 تومان

کودک با تخت

4,200,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

4,300,000 تومان

یک تخته

7,050,000 تومان

کودک با تخت

4,200,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,890,000 تومان

یک تخته

8,230,000 تومان

کودک با تخت

4,790,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

4,890,000 تومان

یک تخته

8,230,000 تومان

کودک با تخت

4,790,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,950,000 تومان

یک تخته

8,350,000 تومان

کودک با تخت

4,850,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

4,950,000 تومان

یک تخته

8,350,000 تومان

کودک با تخت

4,850,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,050,000 تومان

یک تخته

12,550,000 تومان

کودک با تخت

6,950,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان

دوتخته

7,050,000 تومان

یک تخته

12,550,000 تومان

کودک با تخت

6,950,000 تومان

کودک بدون تخت

1,550,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - هر روز

  تهران
  تاریخ پرواز: هر روز
  ایران ایر
  هواپیمایی: ایران ایر
 • کیش - 2 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور کیش شب یلدا است .

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت 
 • گشت شهری
 • اقامت هتل با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.4 از 5 | از بین 16 امتیاز دهنده به تور کیش شب یلدا

سوالات متداول