تور کیش نوروز - 29 اسفند


2 شب

1,800,000 تومان

3 شب

2,600,000 تومان

4 شب

3,300,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,800,000 تومان

3 شب

2,600,000 تومان

4 شب

3,300,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

1,900,000 تومان

3 شب

2,690,000 تومان

4 شب

3,450,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,900,000 تومان

3 شب

2,690,000 تومان

4 شب

3,450,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

1,950,000 تومان

3 شب

2,360,000 تومان

4 شب

2,990,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

1,950,000 تومان

3 شب

2,360,000 تومان

4 شب

2,990,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,070,000 تومان

3 شب

3,090,000 تومان

4 شب

4,080,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,070,000 تومان

3 شب

3,090,000 تومان

4 شب

4,080,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,120,000 تومان

3 شب

3,420,000 تومان

4 شب

4,370,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,120,000 تومان

3 شب

3,420,000 تومان

4 شب

4,370,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,150,000 تومان

3 شب

5,200,000 تومان

4 شب

7,400,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,150,000 تومان

3 شب

5,200,000 تومان

4 شب

7,400,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,240,000 تومان

3 شب

3,390,000 تومان

4 شب

4,600,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,240,000 تومان

3 شب

3,390,000 تومان

4 شب

4,600,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,240,000 تومان

3 شب

3,440,000 تومان

4 شب

0

توضیحات

0

2 شب

2,240,000 تومان

3 شب

3,440,000 تومان

4 شب

0

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,330,000 تومان

3 شب

3,560,000 تومان

4 شب

4,800,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,330,000 تومان

3 شب

3,560,000 تومان

4 شب

4,800,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,350,000 تومان

3 شب

3,600,000 تومان

4 شب

4,900,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,350,000 تومان

3 شب

3,600,000 تومان

4 شب

4,900,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,400,000 تومان

3 شب

3,600,000 تومان

4 شب

0

توضیحات

0

2 شب

2,400,000 تومان

3 شب

3,600,000 تومان

4 شب

0

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,500,000 تومان

3 شب

3,900,000 تومان

4 شب

5,050,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,500,000 تومان

3 شب

3,900,000 تومان

4 شب

5,050,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,670,000 تومان

3 شب

4,070,000 تومان

4 شب

5,400,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,670,000 تومان

3 شب

4,070,000 تومان

4 شب

5,400,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,670,000 تومان

3 شب

4,070,000 تومان

4 شب

5,600,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,670,000 تومان

3 شب

4,070,000 تومان

4 شب

5,600,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,780,000 تومان

3 شب

3,840,000 تومان

4 شب

4,940,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,780,000 تومان

3 شب

3,840,000 تومان

4 شب

4,940,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

2,870,000 تومان

3 شب

4,860,000 تومان

4 شب

6,340,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

2,870,000 تومان

3 شب

4,860,000 تومان

4 شب

6,340,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

4,140,000 تومان

3 شب

6,770,000 تومان

4 شب

9,150,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

4,140,000 تومان

3 شب

6,770,000 تومان

4 شب

9,150,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

2 شب

4,300,000 تومان

3 شب

0

4 شب

8,430,000 تومان

توضیحات

0

2 شب

4,300,000 تومان

3 شب

0

4 شب

8,430,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - 29 اسفند 1399

  تهران
  تاریخ پرواز: 29 اسفند 1399
  زاگرس
  هواپیمایی: زاگرس
 • کیش - 2 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل شناسنامه و کارت ملی برایتور کیش نوروز -  29 اسفند  الزامی می باشد.
 
 

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

 

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.9 از 5 | از بین 28 امتیاز دهنده به تور کیش نوروز - 29 اسفند

سوالات متداول