تور کیش عید فطر


دوتخته

1,430,000 تومان

یک تخته

1,560,000 تومان

کودک با تخت

1,330,000 تومان

کودک بدون تخت

1,290,000 تومان

دوتخته

1,430,000 تومان

یک تخته

1,560,000 تومان

کودک با تخت

1,330,000 تومان

کودک بدون تخت

1,290,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,500,000 تومان

یک تخته

1,650,000 تومان

کودک با تخت

1,400,000 تومان

کودک بدون تخت

1,350,000 تومان

دوتخته

1,500,000 تومان

یک تخته

1,650,000 تومان

کودک با تخت

1,400,000 تومان

کودک بدون تخت

1,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,550,000 تومان

یک تخته

1,750,000 تومان

کودک با تخت

1,450,000 تومان

کودک بدون تخت

1,350,000 تومان

دوتخته

1,550,000 تومان

یک تخته

1,750,000 تومان

کودک با تخت

1,450,000 تومان

کودک بدون تخت

1,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,600,000 تومان

یک تخته

1,840,000 تومان

کودک با تخت

1,500,000 تومان

کودک بدون تخت

1,350,000 تومان

دوتخته

1,600,000 تومان

یک تخته

1,840,000 تومان

کودک با تخت

1,500,000 تومان

کودک بدون تخت

1,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,600,000 تومان

یک تخته

1,850,000 تومان

کودک با تخت

1,500,000 تومان

کودک بدون تخت

1,350,000 تومان

دوتخته

1,600,000 تومان

یک تخته

1,850,000 تومان

کودک با تخت

1,500,000 تومان

کودک بدون تخت

1,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,650,000 تومان

یک تخته

1,950,000 تومان

کودک با تخت

1,550,000 تومان

کودک بدون تخت

1,350,000 تومان

دوتخته

1,650,000 تومان

یک تخته

1,950,000 تومان

کودک با تخت

1,550,000 تومان

کودک بدون تخت

1,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,650,000 تومان

یک تخته

1,940,000 تومان

کودک با تخت

1,550,000 تومان

کودک بدون تخت

1,350,000 تومان

دوتخته

1,650,000 تومان

یک تخته

1,940,000 تومان

کودک با تخت

1,550,000 تومان

کودک بدون تخت

1,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,650,000 تومان

یک تخته

1,950,000 تومان

کودک با تخت

1,550,000 تومان

کودک بدون تخت

1,350,000 تومان

دوتخته

1,650,000 تومان

یک تخته

1,950,000 تومان

کودک با تخت

1,550,000 تومان

کودک بدون تخت

1,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,660,000 تومان

یک تخته

1,970,000 تومان

کودک با تخت

1,560,000 تومان

کودک بدون تخت

1,350,000 تومان

دوتخته

1,660,000 تومان

یک تخته

1,970,000 تومان

کودک با تخت

1,560,000 تومان

کودک بدون تخت

1,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,700,000 تومان

یک تخته

2,050,000 تومان

کودک با تخت

1,600,000 تومان

کودک بدون تخت

1,350,000 تومان

دوتخته

1,700,000 تومان

یک تخته

2,050,000 تومان

کودک با تخت

1,600,000 تومان

کودک بدون تخت

1,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,870,000 تومان

یک تخته

2,360,000 تومان

کودک با تخت

1,770,000 تومان

کودک بدون تخت

1,380,000 تومان

دوتخته

1,870,000 تومان

یک تخته

2,360,000 تومان

کودک با تخت

1,770,000 تومان

کودک بدون تخت

1,380,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,910,000 تومان

یک تخته

2,440,000 تومان

کودک با تخت

1,810,000 تومان

کودک بدون تخت

1,380,000 تومان

دوتخته

1,910,000 تومان

یک تخته

2,440,000 تومان

کودک با تخت

1,810,000 تومان

کودک بدون تخت

1,380,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,030,000 تومان

یک تخته

2,680,000 تومان

کودک با تخت

1,930,000 تومان

کودک بدون تخت

1,380,000 تومان

دوتخته

2,030,000 تومان

یک تخته

2,680,000 تومان

کودک با تخت

1,930,000 تومان

کودک بدون تخت

1,380,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,080,000 تومان

یک تخته

2,770,000 تومان

کودک با تخت

1,980,000 تومان

کودک بدون تخت

1,380,000 تومان

دوتخته

2,080,000 تومان

یک تخته

2,770,000 تومان

کودک با تخت

1,980,000 تومان

کودک بدون تخت

1,380,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,200,000 تومان

یک تخته

2,930,000 تومان

کودک با تخت

2,080,000 تومان

کودک بدون تخت

1,430,000 تومان

دوتخته

2,200,000 تومان

یک تخته

2,930,000 تومان

کودک با تخت

2,080,000 تومان

کودک بدون تخت

1,430,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,230,000 تومان

یک تخته

3,030,000 تومان

کودک با تخت

2,200,000 تومان

کودک بدون تخت

1,430,000 تومان

دوتخته

2,230,000 تومان

یک تخته

3,030,000 تومان

کودک با تخت

2,200,000 تومان

کودک بدون تخت

1,430,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,370,000 تومان

یک تخته

2,970,000 تومان

کودک با تخت

2,210,000 تومان

کودک بدون تخت

1,640,000 تومان

دوتخته

2,370,000 تومان

یک تخته

2,970,000 تومان

کودک با تخت

2,210,000 تومان

کودک بدون تخت

1,640,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,450,000 تومان

یک تخته

3,470,000 تومان

کودک با تخت

2,350,000 تومان

کودک بدون تخت

1,430,000 تومان

دوتخته

2,450,000 تومان

یک تخته

3,470,000 تومان

کودک با تخت

2,350,000 تومان

کودک بدون تخت

1,430,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,430,000 تومان

یک تخته

5,430,000 تومان

کودک با تخت

3,330,000 تومان

کودک بدون تخت

1,430,000 تومان

دوتخته

3,430,000 تومان

یک تخته

5,430,000 تومان

کودک با تخت

3,330,000 تومان

کودک بدون تخت

1,430,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,060,000 تومان

یک تخته

6,690,000 تومان

کودک با تخت

3,960,000 تومان

کودک بدون تخت

1,430,000 تومان

دوتخته

4,060,000 تومان

یک تخته

6,690,000 تومان

کودک با تخت

3,960,000 تومان

کودک بدون تخت

1,430,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,930,000 تومان

یک تخته

8,430,000 تومان

کودک با تخت

4,830,000 تومان

کودک بدون تخت

1,430,000 تومان

دوتخته

4,930,000 تومان

یک تخته

8,430,000 تومان

کودک با تخت

4,830,000 تومان

کودک بدون تخت

1,430,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,200,000 تومان

یک تخته

10,830,000 تومان

کودک با تخت

6,030,000 تومان

کودک بدون تخت

1,430,000 تومان

دوتخته

6,200,000 تومان

یک تخته

10,830,000 تومان

کودک با تخت

6,030,000 تومان

کودک بدون تخت

1,430,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - هر روز

  تهران
  تاریخ پرواز: هر روز
  زاگرس
  هواپیمایی: زاگرس
 • کیش - 2 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل شناسنامه و کارت ملی برای تور کیش عید فطرالزامی  میباشد.
 
 
 
 

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.8 از 5 | از بین 16 امتیاز دهنده به تور کیش عید فطر

سوالات متداول