تور ازمیر تابستان 1400


دوتخته

6,790,000 تومان

یک تخته

7,590,000 تومان

کودک با تخت

6,060,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان

دوتخته

6,790,000 تومان

یک تخته

7,590,000 تومان

کودک با تخت

6,060,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,290,000 تومان

یک تخته

8,840,000 تومان

کودک با تخت

6,260,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان

دوتخته

7,290,000 تومان

یک تخته

8,840,000 تومان

کودک با تخت

6,260,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,490,000 تومان

یک تخته

8,690,000 تومان

کودک با تخت

6,380,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان

دوتخته

7,490,000 تومان

یک تخته

8,690,000 تومان

کودک با تخت

6,380,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,190,000 تومان

یک تخته

9,790,000 تومان

کودک با تخت

6,720,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان

دوتخته

8,190,000 تومان

یک تخته

9,790,000 تومان

کودک با تخت

6,720,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,190,000 تومان

یک تخته

10,100,000 تومان

کودک با تخت

6,720,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان

دوتخته

8,190,000 تومان

یک تخته

10,100,000 تومان

کودک با تخت

6,720,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,390,000 تومان

یک تخته

10,390,000 تومان

کودک با تخت

6,850,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان

دوتخته

8,390,000 تومان

یک تخته

10,390,000 تومان

کودک با تخت

6,850,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,790,000 تومان

یک تخته

11,440,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان

دوتخته

8,790,000 تومان

یک تخته

11,440,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,790,000 تومان

یک تخته

11,080,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان

دوتخته

8,790,000 تومان

یک تخته

11,080,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,690,000 تومان

یک تخته

13,460,000 تومان

کودک با تخت

7,490,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان

دوتخته

9,690,000 تومان

یک تخته

13,460,000 تومان

کودک با تخت

7,490,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,690,000 تومان

یک تخته

13,460,000 تومان

کودک با تخت

7,490,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان

دوتخته

9,690,000 تومان

یک تخته

13,460,000 تومان

کودک با تخت

7,490,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,790,000 تومان

یک تخته

13,210,000 تومان

کودک با تخت

7,510,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان

دوتخته

9,790,000 تومان

یک تخته

13,210,000 تومان

کودک با تخت

7,510,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,790,000 تومان

یک تخته

13,450,000 تومان

کودک با تخت

7,510,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان

دوتخته

9,790,000 تومان

یک تخته

13,450,000 تومان

کودک با تخت

7,510,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,290,000 تومان

یک تخته

13,010,000 تومان

کودک با تخت

7,790,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان

دوتخته

10,290,000 تومان

یک تخته

13,010,000 تومان

کودک با تخت

7,790,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,990,000 تومان

یک تخته

16,470,000 تومان

کودک با تخت

8,120,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان

دوتخته

10,990,000 تومان

یک تخته

16,470,000 تومان

کودک با تخت

8,120,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,590,000 تومان

یک تخته

16,990,000 تومان

کودک با تخت

8,430,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان

دوتخته

11,590,000 تومان

یک تخته

16,990,000 تومان

کودک با تخت

8,430,000 تومان

کودک بدون تخت

4,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

  • شروع سفر: تهران - تابستان 1400

    تهران
    تاریخ پرواز: تابستان 1400
    سان اکسپرس
    هواپیمایی: سان اکسپرس
  • ازمیر - 6 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت با ترانسفر

بیمه سامان تحت پوشش کرونا

لیدر فارسی زبان

 

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.7 از 5 | از بین 16 امتیاز دهنده به تور ازمیر تابستان 1400

سوالات متداول