تور ازمیر پاییز 1400


دوتخته

7,580,000 تومان

یک تخته

8,620,000 تومان

کودک با تخت

22,120,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

7,580,000 تومان

یک تخته

8,620,000 تومان

کودک با تخت

22,120,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,150,000 تومان

یک تخته

10,000,000 تومان

کودک با تخت

23,650,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

8,150,000 تومان

یک تخته

10,000,000 تومان

کودک با تخت

23,650,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,280,000 تومان

یک تخته

11,930,000 تومان

کودک با تخت

27,470,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

9,280,000 تومان

یک تخته

11,930,000 تومان

کودک با تخت

27,470,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,470,000 تومان

یک تخته

11,460,000 تومان

کودک با تخت

28,020,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

9,470,000 تومان

یک تخته

11,460,000 تومان

کودک با تخت

28,020,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,230,000 تومان

یک تخته

13,770,000 تومان

کودک با تخت

29,260,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

10,230,000 تومان

یک تخته

13,770,000 تومان

کودک با تخت

29,260,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,230,000 تومان

یک تخته

13,060,000 تومان

کودک با تخت

29,500,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

10,230,000 تومان

یک تخته

13,060,000 تومان

کودک با تخت

29,500,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,170,000 تومان

یک تخته

15,430,000 تومان

کودک با تخت

31,810,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

11,170,000 تومان

یک تخته

15,430,000 تومان

کودک با تخت

31,810,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,550,000 تومان

یک تخته

16,690,000 تومان

کودک با تخت

33,740,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

11,550,000 تومان

یک تخته

16,690,000 تومان

کودک با تخت

33,740,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,550,000 تومان

یک تخته

16,090,000 تومان

کودک با تخت

23,830,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

11,550,000 تومان

یک تخته

16,090,000 تومان

کودک با تخت

23,830,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,060,000 تومان

یک تخته

19,870,000 تومان

کودک با تخت

39,180,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

13,060,000 تومان

یک تخته

19,870,000 تومان

کودک با تخت

39,180,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,600,000 تومان

یک تخته

16,050,000 تومان

کودک با تخت

32,320,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

13,600,000 تومان

یک تخته

16,050,000 تومان

کودک با تخت

32,320,000 تومان

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - 30 مهر ماه

  تهران
  تاریخ پرواز: 30 مهر ماه
  آنادولوجت
  هواپیمایی: آنادولوجت
 • ازمیر - 6 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برایتور ازمیر پاییز 1400 است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت 
 • گشت شهری
 • اقامت هتل با صبحانه

 

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.8 از 5 | از بین 27 امتیاز دهنده به تور ازمیر پاییز 1400

سوالات متداول