تور استانبول شهریور ماه


دوتخته

4,950,000 تومان

یک تخته

5,750,000 تومان

کودک با تخت

4,950,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان

دوتخته

4,950,000 تومان

یک تخته

5,750,000 تومان

کودک با تخت

4,950,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,150,000 تومان

یک تخته

6,050,000 تومان

کودک با تخت

5,050,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان

دوتخته

5,150,000 تومان

یک تخته

6,050,000 تومان

کودک با تخت

5,050,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,250,000 تومان

یک تخته

6,250,000 تومان

کودک با تخت

5,150,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان

دوتخته

5,250,000 تومان

یک تخته

6,250,000 تومان

کودک با تخت

5,150,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,450,000 تومان

یک تخته

6,650,000 تومان

کودک با تخت

5,350,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان

دوتخته

5,450,000 تومان

یک تخته

6,650,000 تومان

کودک با تخت

5,350,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,050,000 تومان

یک تخته

7,850,000 تومان

کودک با تخت

5,950,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان

دوتخته

6,050,000 تومان

یک تخته

7,850,000 تومان

کودک با تخت

5,950,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,250,000 تومان

یک تخته

8,150,000 تومان

کودک با تخت

6,150,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان

دوتخته

6,250,000 تومان

یک تخته

8,150,000 تومان

کودک با تخت

6,150,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,250,000 تومان

یک تخته

8,150,000 تومان

کودک با تخت

6,150,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان

دوتخته

6,250,000 تومان

یک تخته

8,150,000 تومان

کودک با تخت

6,150,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,250,000 تومان

یک تخته

8,150,000 تومان

کودک با تخت

6,150,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان

دوتخته

6,250,000 تومان

یک تخته

8,150,000 تومان

کودک با تخت

6,150,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,250,000 تومان

یک تخته

8,250,000 تومان

کودک با تخت

6,150,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان

دوتخته

6,250,000 تومان

یک تخته

8,250,000 تومان

کودک با تخت

6,150,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,450,000 تومان

یک تخته

8,750,000 تومان

کودک با تخت

6,450,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان

دوتخته

6,450,000 تومان

یک تخته

8,750,000 تومان

کودک با تخت

6,450,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,350,000 تومان

یک تخته

9,650,000 تومان

کودک با تخت

6,950,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان

دوتخته

7,350,000 تومان

یک تخته

9,650,000 تومان

کودک با تخت

6,950,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,450,000 تومان

یک تخته

9,750,000 تومان

کودک با تخت

7,350,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان

دوتخته

7,450,000 تومان

یک تخته

9,750,000 تومان

کودک با تخت

7,350,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,650,000 تومان

یک تخته

94,550,000 تومان

کودک با تخت

7,550,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان

دوتخته

7,650,000 تومان

یک تخته

94,550,000 تومان

کودک با تخت

7,550,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,850,000 تومان

یک تخته

10,550,000 تومان

کودک با تخت

7,650,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان

دوتخته

7,850,000 تومان

یک تخته

10,550,000 تومان

کودک با تخت

7,650,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,750,000 تومان

یک تخته

12,350,000 تومان

کودک با تخت

8,350,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان

دوتخته

8,750,000 تومان

یک تخته

12,350,000 تومان

کودک با تخت

8,350,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,250,000 تومان

یک تخته

12,450,000 تومان

کودک با تخت

8,750,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان

دوتخته

9,250,000 تومان

یک تخته

12,450,000 تومان

کودک با تخت

8,750,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,650,000 تومان

یک تخته

12,450,000 تومان

کودک با تخت

9,250,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان

دوتخته

9,650,000 تومان

یک تخته

12,450,000 تومان

کودک با تخت

9,250,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,850,000 تومان

یک تخته

120,650,000 تومان

کودک با تخت

9,650,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان

دوتخته

9,850,000 تومان

یک تخته

120,650,000 تومان

کودک با تخت

9,650,000 تومان

کودک بدون تخت

4,250,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

  • شروع سفر: تهران - تابستان 1400

    تهران
    تاریخ پرواز: تابستان 1400
    ایران ایر تور
    هواپیمایی: ایران ایر تور
  • استانبول - 2 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد.
 
 

خدمات آژانس

استقبال فرودگاهی 50% تخفیف پارک دلفین ورودی سافاری رایگان 
*سینما رایگان 
*شهربازی رایگان 
*تخفیف تفریحات دریایی

 

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 5.0 از 5 | از بین 16 امتیاز دهنده به تور استانبول شهریور ماه

سوالات متداول